POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów :

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

  Wójt

Jerzy Długosz

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr pokoju nr telefonu
1. Jerzy Długosz Wójt Gminy 13 25 308 11 32
2. Mirosław Symanowicz Zastępca Wójta , Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju                  i Środowiska,  stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego, straże OSP 16 25 308 11 33
3. Anna Kamińska Sekretarz Gminy 15 25 308 11 31
4. Aneta Cabaj Skarbnik Gminy 19 25 308 11 36
5   Sekretariat 14 25 631 28 91

 

25 308 11 30

    Referat Organizacyjny    
6. Elwira Murawiec Inspektor – stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia 24 25 308 11 41
7. Anna Wiśniewska Inspektor – stanowisko ds. obsługi rady i jej organów 14 25 308 11 30
8. Anna Mikus Referent – stanowisko ds. personalnych i archiwum 14 25 308 11 30
9. Michał Bajszczak Pomoc administracyjna Punkt Obsługi Klienta 25 308 11 30
    Referat Finansowy    
10. Jadwiga Oknińska Z-ca Skarbnika 20 25 308 11 37
11. Adam Janowski Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej 20 25 308 11 37
12. Barbara Susfał Inspektor – stanowisko  ds. księgowości budżetowej oświaty 21 25 308 11 38
13. Agnieszka Soszyńska Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny       od osób prawnych) 21 25 308 11 38
14. Jolanta Chwedczuk Inspektor – stanowisko ds. wynagrodzeń 21 25 308 11 38
15. Iwona Wojewódzka Inspektor – stanowisko ds. gospodarki odpadami 2 25 308 11 43
16. Elżbieta Wróbel Inspektor – stanowisko ds. księgowości podatkowej 10 25 308 11 53
17. Bożena Wereda Inspektor – stanowisko ds. księgowości podatkowej 10 25 308 11 53
18. Jadwiga Bareja Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej 12 25 308 11 54
    Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska    
19. Marzanna Czarny Inspektor – stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej 17 25 308 11 34
20. Grażyna Dziedzic Podinspektor – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa 27 25 308 11 42
21. Zofia Gurba Podinspektor – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego 18 25 308 11 35
22. Damian Sadło Inspektor – stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych 22 25 308 11 39
23. Marta Sikorska Samodzielny referent – stanowisko ds. inwestycji gminnych 22 25 308 11 39
24. Olga Dziedzic Referent – stanowisko ds. ochrony środowiska 2 25 308 11 44
    Urząd Stanu Cywilnego    
25. Laura Potera Kierownik USC 9 25 308 11 52
26. Anna Wiśniewska Zastępca kierownika USC 9 25 308 11 52
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
27. Elżbieta Łastowska Kierownik GOPS 5 25 308 11 49
28. Jadwiga Duk GOPS – księgowość 6 25 308 11 50
29. Maria Zemło,

Renata Selwiak

GOPS – świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny 1 25 308 11 46
30. Marzena Fryske GOPS – świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów 1 25 308 11 45
31. Barbara Jastrzębska, Alina Wardzyńska, Agnieszka Jastrzębska, Ewa Masiak GOPS – pomoc społeczna, pracownicy socjalni 7 25 308 11 51
Zakład Gospodarki Komunalnej
32. Jacek Radziszewski Kierownik ZGK 4 25 308 11 48
33. Agnieszka Długosz, Sylwia Bareja-Maliszkiewicz ZGK – księgowość 8 25 308 11 47
     

 

Gminna Biblioteka Publiczna

   
34. Olga Gajo p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 26 25 631 28 61
    Doradztwo rolne    
35. Marek Nowak Doradztwo rolne 2 25 308 11 44