POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

         Harmonogram odbioru odpadówHarmonogram odbioru odpadów komunalnych
Zmiany w ZGK

Nowy rachunek

Informacja

 


Harmonogramu odbioru odpadów
Ogłoszenie


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skórzec na okres 3 lat


Zmina godzin pracy ZGK 16.07.2021


Older Entries »                                                                                


 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu jest komunalnym zakładem budżetowym utworzonym na mocy uchwały XXIX/177/97 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 grudnia 1997 r. Działalność swą rozpoczął
  1 stycznia 1998r.
 • W Zakładzie Gospodarki Komunalnej pracuje 9 osób w tym 6 konserwatorów.
 • Kierownikiem jest Jacek Radziszewski.
 • Na terenie gminy funkcjonują trzy ujęcia  wody:
  1. Ujęcie wody w m. Teodorów – dwie studnie o wydajności eksploatacyjnej otworu 18m3/h -stacja zmodernizowana kompleksowo w 2017 r.
  2. Ujęcie wody w m. Grala-Dąbrowizna – dwie studnie o wydajności eksploatacyjnej otworu wynoszącej 45m3/h – stacja wykonana w 2004 r.
  3. Ujęcie wody Czerniejew – dwie studnie o wydajności eksploatacyjnej otworu wynoszącej 80m3/h – stacja wykonana w 2009 r.

Sieć wodociągowa

 • Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej w gminie Skórzec wynosi 91,7 km. Dwadzieścia miejscowości gminy Skórzec objętych jest grupowym systemem zaopatrzenia w wodę w tym
  2 miejscowości  częściowo tj. Dobrzanów i Dąbrówka-Niwka. Jedna miejscowość tj. Boroszków (zabudowa rozproszona)nie posiada sieci wodociągowej. Mieszkańcy korzystają z własnych ujęć wody.

Sieć kanalizacyjna

 • Na terenie gminy funkcjonują trzy zbiorcze oczyszczalnie ścieków:
  1. Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna w miejscowości Skórzec o przepustowości 400m3/d. Oczyszczalnia jest w trakcie rozbudowy do wydajności łącznej 600m3/d. Planowane oddanie do eksploatacji drugie półrocze 2020r.
  2. Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna w miejscowości Żelków o przepustowości 150m3/d.
  3. Oczyszczalnia mechaniczno –biologiczna w miejscowości Grala-Dąbrowizna o przepustowości 150m3/d.
 • Długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie Skórzec wynosi 106,37km. Osiemnaście miejscowości Gminy Skórzec objętych jest zbiorczym systemem kanalizacyjnym w tym  2 miejscowości częściowo tj. Dąbrówka –Wyłazy i Dąbrówka-Niwka. Trzy miejscowości tj. Boroszków, Skarżyn, Dobrzanów (zabudowa rozproszona) nie posiada zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki bytowe odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Sieć kanalizacyjna wspomagana jest przepompowniami ścieków – 44 szt. oraz przydomowymi przepompowniami w ilości 83 szt.

Zakład Gospodarki Komunalnej czynny jest  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:

 • Tel. 25 631 28 76
 • e-mail:  zgkskorzec@wp.pl, zgk@gminaskorzec.pl

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Skórzec zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

  W okresie 19.V.2019r. do 18.V.2020r.

 • Woda 2,66zł/m3 + 8% VAT
 • Ścieki 4,82 zł/m3 + 8% VAT
 • Stawka opłaty abonamentowej 2,20zł +8% VAT

W okresie 19.V.2020r. do 18.V.2021r.

 • Woda 2,68zł/m3 + 8% VAT
 • Ścieki 4,84 zł/m3 + 8% VAT
 • Stawka opłaty abonamentowej 2,26zł +8% VAT

Załączniki:

   1. Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Skórzec
   2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Skórzec
   3. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych wodociągowych i kanalizacyjnych

INFORMACJA

Kanalizacja sanitarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako pojemnik na odpady. Dlatego też, zwracamy się do jej użytkowników, aby nie wrzucali do kanalizacji:

 • pozostałości po kosmetykach (np. waciki, podpaski, chusteczki nawilżane, tampony, wkładki higieniczne,  itp.);
 • zużytych mopów, ścierek;
 • elementów zabawek, zakrętek, kapsli;
 • odpadków organicznych (np. kości, obierki, pozostałości jedzenia).

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona podpaska lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że pompa ulega uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane. Usunięcie awarii polegające na naprawie pompy lub jej wymianie (w wyniku uszkodzenia), powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji co w konsekwencji przekładać się będzie na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

W związku z powyższym, mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczne użytkowanie kanalizacji, apelujemy o nie wrzucanie śmieci do studzienek kanalizacyjnych oraz toalet!!!

Informujemy, że od dnia 9 marca 2020 r. pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej rozpoczynają odczyt wodomierzy. Prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń,
w których znajdują się wodomierze. W razie nieobecności prosimy o kontakt telefoniczny
w celu podania stanu wodomierza. Tel. 25 631 28 76.