POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów :

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

  Wójt

Jerzy Długosz

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko nr pokoju nr telefonu
1.   Sekretariat 14 25 308 11 30
2. Jerzy Długosz Wójt Gminy 13 25 308 11 30
3. Mirosław Symanowicz Zastępca Wójta , Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska 16 25 308 11 30
4. Anna Wiśniewska Sekretarz Gminy 15 25 308 11 30
5. Aneta Cabaj Skarbnik Gminy 19 25 308 11 30
    Referat Organizacyjny    
6. Elwira Murawiec stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia 24 25 308 11 41
7. Anna Wiśniewska stanowisko ds. obsługi rady i jej organów 14 25 308 11 30
8. Anna Mikus stanowisko ds. personalnych i archiwum 14 25 308 11 30
9. Michał Bajszczak stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej 14 25 308 11 30
    Referat Finansowy    
10. Jadwiga Oknińska Z-ca Skarbnika Gminy 20 25 308 11 37
11. Adam Janowski stanowisko ds. księgowości budżetowej 20 25 308 11 37
12. Barbara Susfał stanowisko  ds. księgowości budżetowej oświaty 21 25 308 11 38
13. Agnieszka Soszyńska stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych) 21 25 308 11 38
14. Aneta Przystupa stanowisko ds. wynagrodzeń 21 25 308 11 38
15. Iwona Wojewódzka stanowisko ds. gospodarki odpadami 2 25 308 11 43
16. Elżbieta Wróbel stanowisko ds. księgowości podatkowej 10 25 308 11 53
17. Bożena Wereda stanowisko ds. księgowości podatkowej 10 25 308 11 53
18. Jadwiga Bareja stanowisko ds. księgowości budżetowej 12 25 308 11 54
         
    Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska    
19. Marzanna Czarny stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej 17 25 308 11 34
20. Grażyna Dziedzic stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa 27 25 308 11 42
21. Zofia Gurba stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego 18 25 308 11 35
22. Damian Sadło stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych 22 25 308 11 39
23. Marta Sikorska stanowisko ds. inwestycji gminnych 22 25 308 11 39
24. Olga Dziedzic stanowisko ds. ochrony środowiska 2 25 308 11 44
    Urząd Stanu Cywilnego    
25. Laura Potera Kierownik 9 25 308 11 52
26. Anna Wiśniewska Zastępca kierownika 9 25 308 11 52
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    
27. Elżbieta Łastowska Kierownik 5 25 308 11 49
28. Jadwiga Duk księgowość 6 25 308 11 50
29. Maria Zemło,

Renata Selwiak

świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny 1 25 308 11 46
30. Marzena Fryske świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów 1 25 308 11 45
31. Barbara Jastrzębska, Alina Wardzyńska, Agnieszka Jastrzębska, Ewa Masiak pomoc społeczna, pracownicy socjalni 7 25 308 11 51
    Zakład Gospodarki Komunalnej    
32. Jacek Radziszewski Kierownik 4 25 308 11 48
33. Agnieszka Długosz, Sylwia Bareja-Maliszkiewicz księgowość 8 25 308 11 47
34. Olga Gajo Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 26 25 631 28 61
35. Marek Nowak Doradztwo rolne 2 25 308 11 44