POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów :

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

  Wójt

Jerzy Długosz

adres e -mail: urzad@gminaskorzec.pl

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu                  

1.

Jerzy Długosz

Wójt Gminy

25 308 11 32

2.

Mirosław Symanowicz

Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska

25 208 11 33

3.

Anna Wiśniewska

Sekretarz Gminy

25 308 11 31

4.

Aneta Cabaj

Skarbnik Gminy

25 308 11 36

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

5.

Michał Bajszczak

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

25 308 11 57

6.

Cezary Magdziak

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Referat organizacyjny

7.

Elwira Murawiec

stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia

25 308 11 41

8.

Marzena Fryske

stanowisko ds. obsługi rady i jej organów

25 308 11 57

9.

Magdalena Guzek-Sachanowicz

Sekretariat

25 308 11 30

Referat Finansowy

10.

Jadwiga Oknińska

Zastępca Skarbnika

25 308 11 37

11.

Adam Janowski

stanowisko ds. księgowości budżetowej

12.

Barbara Susfał

stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

25 308 11 38

13.

Agnieszka Soszyńska

stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych)

14.

Aneta Przystupa

stanowisko ds. wynagrodzeń

15.

Iwona Wojewódzka

stanowisko ds. gospodarki odpadami

25 308 11 43

16.

Elżbieta Wróbel

stanowisko ds. księgowości podatkowej

25 308 11 53

17.

Bożena Wereda

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska

18.

Marzanna Czarny

stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej

25 308 11 34

19.

Grażyna Dziedzic

stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

25 308 11 42

20.

Sylwia Całka

stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

25 308 11 35

21.

Edyta Kowalczyk

stanowisko ds. inwestycji gminnych

25 308 11 39

22.

Olga Gawrysiuk

stanowisko ds. ochrony środowiska

25 308 11 44

23.

Joanna Kruk

stanowisko ds. odpadów i ochrony środowiska

25 308 11 54

Urząd Stanu Cywilnego

24.

Laura Potera

Kierownik USC

25 308 11 52

25.

Marzena Fryske

Zastępca kierownika USC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26.

Elżbieta Łastowska

Kierownik GOPS

25 308 11 49

27.

Jadwiga Duk

GOPS – księgowość

25 308 11 50

28.

Jolanta Koć, Artur Jastrzębski-Pypowski

GOPS – świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy

25 308 11 46

29.

Anna Dołęga

GOPS- świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów

25 308 11 45

30.

Barbara Jastrzębska, Alina Wardzyńska, Agnieszka Jastrzębska, Ewa Masiak

GOPS – pomoc społeczna, pracownicy socjalni

25 308 11 51

Zakład Gospodarki Komunalnej

31.

Jacek Radziszewski

Prezes ZGK

25 308 11 48

32.

Agnieszka Długosz, Sylwia Bareja-Maliszkiewicz

ZGK – księgowość

25 308 11 47

Doradztwo Rolne

33.

Marek Nowak

Doradztwo rolne

512 264 856