POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI

Wójt Gminy Skórzec informuje, że od dnia 4 marca 2019 r. Urząd Gminy w Skórcu przyjmuje interesantów :

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

  Wójt

Jerzy Długosz

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

nr pokoju

nr telefonu

1.

Jerzy Długosz

Wójt Gminy

13

25 308 11 32

2.

Mirosław Symanowicz

Zastępca Wójta , Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska,  

25

25 308 11 33

3.

Anna Wiśniewska

Sekretarz Gminy

15

25 308 11 31

4.

Aneta Cabaj

Skarbnik Gminy

19

25 308 11 36

 

 

Radca Prawny

 

 

5.

Arleta

Grochowska-Wyrębiak

Radca prawny

23

25 308 11 40

 

 

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa

 

 

6.

Michał Bajszczak

Referent – stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

16

25 308 11 57

7.

Cezary Magdziak

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

16

25 308 11 57

 

 

Referat Organizacyjny

 

 

8.

Elwira Murawiec

Inspektor – stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia

24

25 308 11 41

9.

Marzena Fryske

Inspektor – stanowisko ds. obsługi rady i jej organów

14

25 308 11 30

10.

Anna Mikus

Referent – stanowisko ds. personalnych i archiwum

14

25 308 11 30

11.

Magdalena

Guzek-Sachanowicz

Sekretarka

Punkt Obsługi Klienta

25 308 11 30

 

 

Referat Finansowy

 

 

12.

Jadwiga Oknińska

Z-ca Skarbnika

20

25 308 11 37

13.

Adam Janowski

Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej

20

25 308 11 37

14.

Barbara Susfał

Inspektor – stanowisko  ds. księgowości budżetowej oświaty

21

25 308 11 38

15.

Agnieszka Soszyńska

Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych)

21

25 308 11 38

16.

Aneta Przystupa

Inspektor – stanowisko ds. wynagrodzeń

21

25 308 11 38

17.

Iwona Wojewódzka

Inspektor – stanowisko ds. gospodarki odpadami

2

25 308 11 43

18.

Elżbieta Wróbel

Inspektor – stanowisko ds. księgowości podatkowej

10

25 308 11 53

19.

Bożena Wereda

Inspektor – stanowisko ds. księgowości podatkowej

10

25 308 11 53

20.

Jadwiga Bareja

Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej

12

25 308 11 54

 

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska

 

 

21.

Marzanna Czarny

Inspektor – stanowisko ds. technicznej infrastruktury komunalnej

17

25 308 11 34

22.

Grażyna Dziedzic

Podinspektor – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

27

25 308 11 42

23.

Zofia Gurba

Podinspektor – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

18

25 308 11 35

24.

Marta Sikorska

Podinspektor – stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

22

25 308 11 39

25.

Edyta Kowalczyk

Młodszy referent – stanowisko ds. inwestycji gminnych

22

25 308 11 39

26.

Olga Dziedzic

Samodzielny referent – stanowisko ds. ochrony środowiska

2

25 308 11 44

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

27.

Laura Potera

Kierownik USC

9

25 308 11 52

28.

Anna Wiśniewska

Zastępca kierownika USC

9

25 308 11 52

29.

Marzena Fryske

Inspektor – stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

9

25 308 11 52

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   

30.

Elżbieta Łastowska

Kierownik GOPS

5

25 308 11 49

31.

Jadwiga Duk

GOPS – księgowość

6

25 308 11 50

32.

Jolanta Koć,

Renata Selwiak

GOPS – świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny

1

25 308 11 46

33.

Anna Dołęga

GOPS – świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry Start”, pomoc materialna dla uczniów

1

25 308 11 45

34.

Barbara Jastrzębska, Alina Wardzyńska, Agnieszka Jastrzębska, Ewa Masiak

GOPS – pomoc społeczna, pracownicy socjalni

7

25 308 11 51

   

Zakład Gospodarki Komunalnej

   

35.

Jacek Radziszewski

Kierownik ZGK

4

25 308 11 48

36.

Agnieszka Długosz, Sylwia Bareja-Maliszkiewicz

ZGK – księgowość

8

25 308 11 47

 

 

Doradztwo rolne

 

 

37.

Marek Nowak

Doradztwo rolne

2

25 308 11 44