CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

ODPADY KOMUNALNE

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023r.


Zmiany w gospodarce odpadami


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJInformacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pochodzenia rolniczego


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Harmonogram objazdowej zbiórki odpadówZapytanie ofertowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Skórzec

Zapytanie ofertowe


INFORMACJA DOTYCZĄCA INDYWIDUALNYCH KONT DO WPŁAT ZA ODPADY


Informacja dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Skórzec informuje, że  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce-Ług będzie dostępny dla mieszkańców Gminy Skórzec w dniach:

  • 9 i 30 maja 2020 r. w godz. 8.00 – 12.00
  • od czerwca 2020 r. zgodnie z harmonogramem w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 12.00.

Harmonogram objazdowej zbiórki odpadów


Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

  • Zamiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2020 r.
    harmonogram 2020