CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

        Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz 

Zastępca Wójta Gminy Skórzec – Elżbieta Łastowska


 RADNI RADY GMINY  SKÓRZEC

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w radzie

1.

Dąbrowski Tomasz

Radny

2.

Duk Marek

Radny

3.

Frelik Piotr

Radny

4.

Jastrzębski-Pypowski Artur

Przewodniczący Rady

5.

Kowalczyk Mirosław

Wiceprzewodniczący Rady

6.

Krasuski Piotr

Radny

7.

Kuźma Krzysztof

Radny

8.

Mędza Tomasz

Radny

9.

Rybak Sylwia

Radny

10.

Serowiec Marcin

Radny

11.

Skóra Grzegorz

Radny

12.

Świderski Emil

Radny

13.

Waszczak Waldemar

Radny

14.

Wereda Damian

Radny

15.

Wereda Marcin

Radny

 

WYKAZ  SOŁTYSÓW GMINY SKÓRZEC

lp.

nazwisko i imię

miejscowość

1.      

Bareja  Teresa

Dąbrówka-Ług, ul. Garwolińska 63

2.      

Bareja Hanna

Dąbrówka-Niwka 25

3.      

Cabaj Jan

Trzciniec 90

4.      

Cabaj Marzena

Dąbrówka-Stany, ul. Stańska 48

5.      

Chmielewska Elżbieta

Ozorów 53

6.      

Duk Agata

Czerniejew 96

7.      

Frelik Piotr

Wólka Kobyla  5

8.      

Gawryś  Zofia

Kłódzie 83

9.      

Kowalczyk Edyta

Skórzec, ul. Słoneczna 22

10. 

Kowalewska Halina

Teodorów 77

11. 

Młynarczyk Ireneusz

Drupia 55

12. 

Nawrocki Henryk

II Żelków, ul. Wspólna 21

13. 

Pietrasik Andrzej

Grala-Dąbrowizna 37

14. 

Prokurat Agnieszka

Nowaki 18

15. 

Ruciński Kamil

II Dąbrówka-Wyłazy, ul. Poziomkowa 5

16. 

Serowiec Marcin

Żebrak 1

17. 

Skoczylas Leszek

Gołąbek, ul. Szkolna 61

18. 

Strymer Milena

Boroszków 20

19. 

Tomczak Mirosława

Dobrzanów 15

20. 

Wadas Mirosław

Stara Dąbrówka 24

21. 

Walas Eugeniusz

Skarżyn 1

22. 

Zając Teresa

I Dąbrówka-Wyłazy, ul. Klonowa 26A

23. 

Zasuwik Grzegorz

I Żelków, ul. Chabrowa 8