CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN. „RENOWACJA MIEJSC PAMIĘCI NA TERENIE GMINY SKÓRZEC”


Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna"

 1. Zapytanie
 2. Decyzja celu publicznego
 3. Załącznik dcp
 4. Umowa_dokumentacja_projektowa_COM_24_04_23
 5. Formularz_ofertowy COM
 6. PFU_GRALA_CAŁOŚĆ
 7. Protokół postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych i ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych i ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:
1.    Budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grala-Dąbrowizna.
2.    Budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków  w oczyszczalni ścieków w miejscowości Żelków.
3.    Budowa węzła granulacji osadów oraz przebudowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w miejscowości Skórzec.


Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni i instalacji CO na gaz przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Zestawienie złożonych ofert

 


Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt
 3. Umowa
 4. Formularz ofertowy

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku ZSP w Skórcu

 1. zapytanie ofertowe
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. klauzula informacyjna
 5. projekt budowlany

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Skórzec


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku ZSP w Skórcu przy ul. Siedleckiej 9 na cele biblioteki gminnejZAPYTANIA OFERTOWE na realizację zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 26.11.2019r.