POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

ZAPYTANIA OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni i instalacji CO na gaz przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt umowy
 3. Formularz ofertowy
 4. Zestawienie złożonych ofert

 


Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt
 3. Umowa
 4. Formularz ofertowy

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w budynku ZSP w Skórcu

 1. zapytanie ofertowe
 2. formularz ofertowy
 3. wzór umowy
 4. klauzula informacyjna
 5. projekt budowlany

Zapytanie ofertowe na wykonanie zbiornika wodnego – stawu oraz rowu wraz z przepustami na tym rowie w miejscowości Dąbrówka-Stany, gmina Skórzec

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Specyfikacja techniczna
 5. Przedmiar robót

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Gminy Skórzec


Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku ZSP w Skórcu przy ul. Siedleckiej 9 na cele biblioteki gminnejZAPYTANIA OFERTOWE na realizację zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowano: 26.11.2019r.