POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka – Ług (etap I).

  • Koszt całkowity wykonanych prac: 1 885 766,73zł
  • Kwota dofinansowania: 1 021 577,84zł

W ramach zadania została przebudowana ulica Małego Księcia na odcinku 356,19m. Wykonano jezdnię o szerokości 6,0m, ciąg pieszo-jezdny, jednostronne pobocze gruntowe ulepszone kruszywem łamanym oraz kanał technologiczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na przebudowę  ulicy Kopciuszka oraz Alladyna i Kubusia Puchatka
w m. Dąbrówka-Ług.

Koszt całkowity wykonywanych prac: 837 193,08 w tym:

  • dofinansowanie: 586 035,15  zł.
  • Kompleksowo przebudowano ulicę Kopciuszka o długości około 284,50 m oraz  Alladyna

i Kubusia Puchatka o długości około 288,35 m. Wykonano podbudowę pod jezdnię z kruszywa, wykonano jezdnię o szerokości 6 m z kostki betonowej i pobocza żwirowe
oraz zjazdy na działki .