CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

ARCHIWALNE
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 2. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023
 3. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023_3
 4. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023 (2)
 5. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023-5
 6. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023-6

 1. Aktualizacja planu postępowań  na  rok 2022 z dnia 11.10.2022 r.
 2. Aktualizacja planu postępowań  na  rok 2022
 3. Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2022
 4. Aktualizacja planu postępowań  na  rok 2022
 5. Aktualizacja planu postępowań  na rok 2022
 6. Aktualizacja planu postępowań na rok 2022


Przetarg RG.271.22.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi – ul. Małego Księcia w gminie Skórzec”

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SIWZ z załącznikami
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.21.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Przetarg RG.271.20.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    3. Informacja z otwarcia ofert

   4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg RG.271.19.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1053/2 w m. Ozorów"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    3. Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.17.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360904W Grala-Drupia-gr. gminy"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.18.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek-Teodorów"

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 607497-N-2020
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.15.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Skórzec"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4.  Informacja z otwarcia ofert 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg RG.271.14.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług ul. Mickiewicza oraz wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Dąbrówka Ług i Wólka Kobyla"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zadanie 2 specyfikacja

Zadanie 3 specyfikacja

4.Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg RG.271.10.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy drogi gminnej 360904W Grala-Drupia-gr.gminy"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Informacja o unieważnieniu postępowania


Przetarg RG.271.13.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowościach: Teodorów kierunek Gołąbek, Dąbrówka Ług ul. Bajkowa i Skarżyn"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 592071-N-2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki 1-8 do SIWZ
 4. Dokumentacja techniczna Dąbrówka Ług
 5. Dokumentacja techniczna Skarżyn
 6. Dokumentacja techniczna Teodorów
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.12.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2021"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ i załączniki
 3. Zmiana SIWZ – sprostowanie omyłki
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.11.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2021”:

1.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 585545-N-2020

2. SIWZ z załącznikami

3. Informacja z otwarcia

4.Unieważnienie postępowania


Postępowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stany o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 570471-N-2020 z dnia 2020-08-05

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

    – załączniki nr 1-7 do SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Informacja z otwarcia ofert

 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.9.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 561077-N-2020 z dnia 10.07.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki do SIWZ:

  – załączniki 1 -6

   – dokumentacja techniczna Dąbrówka-Stany

  – dokumentacja techniczna Dąbrówka-Wyłazy

    – dokumentacja techniczna Drupia

    – dokumentacja techniczna Kłódzie

    – dokumentacja techniczna Stara Dąbrówka

3. Informacja z publicznego otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

6.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.8.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżąca naprawa i konserwacja nawierzchni gruntowych dróg na terenie gminy Skórzec" - II postępowanie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr558197-N-2020 z dnia 3.07.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.7.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn."Wykonanie instalacji gazu w Skórcu"

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 557656-N-2020 z 02.07.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki:

 1. Informacja z publicznego otwarcia ofert.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.6.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy, Skarżyn i Czerniejew”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 554046-N-2020 z dnia 24.06.2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

– załączniki 1-8 do SIWZ

dokumentacja techniczna Dąbrówka-Wyłazy

– dokumentacja techniczna Czerniejew

– dokumentacja techniczna Skarżyn

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Zmiana SIWZ – sprostowanie omyłki

5. Informacja z publicznego otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Przetarg RG.271.5.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 553284-N-2020 z dnia 22.06.2020r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. Informacja z otwarcia ofert

Załączniki do SIWZ:

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.4.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni gruntowych dróg na terenie gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 551193-N-2020 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedź na pytanie do SIWZ
 4. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania

Przetarg RIG.271.3.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem ochotniczej straży pożarnej”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 510980-N-2020
 2. SIWZ
  Załączniki 1- 8
  Załączniki 9 – 12
 3. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – opublikowano 11.03.2020 r.

Przetarg RIG.271.2.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Gołąbek"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 510957-N-2020
 2. Ogłoszenie nr 540024274-N-2020 o zmianie ogłoszenia
 3. SIWZ
   Załączniki 1 – 8
  Załączniki 9 -11
 4. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – opublikowano 11.03.2020 r.

Przetarg RIG.271.1.2020 o udzielanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulicy Bajkowej w miejscowości Dąbrówka-Ług".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 511022-N-2020
 2. SIWZ
  Załącznik 1 – 8
  Załączniki 9 – 11
 3. Informacja z otwarcia ofert 
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 09.12.2019r.

Przetarg RIG.271.11.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2020″.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
  Załączniki 1 – 6
 3. pytanie i odpowiedź do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 19.11.2019r.

Przetarg RIG.271.9.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 624653-N-2019
 2. SIWZ
  Załączniki 1 – 5
  Załączniki 6 (1 – 21)
 3. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2
 5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540254857-N-2019
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 18.11.2019r.

Postępowanie RIG.271.10.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa
i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem ochotniczej straży pożarnej”:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 624074-N-2019
 2. SIWZ
  Załączniki 1 – 8
  Projekt budowlany
  Projekt elektryczny
  Projekt sanitarny
  Pozwolenie na budowę
 3. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowano: 15.11.2019r.

Postępowanie RIG.271.8.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 622924-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  – Załączniki 1 – 7 do SIWZ
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie RIG.271.7.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa
i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem ochotniczej straży pożarnej”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 602116-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie RIG.271.6.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Otwarcie Strefy Aktywności w miejscowości Żebrak i Trzciniec„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 564511-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

4.Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (nr 2)

5.Zmiana SIWZ z dn. 4.07.2019r.

6.Informacja z otwracia ofert

7.Informacja o unieważnieniu postepowania


Postępowanie RIG.271.5.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Skórzec do przepustowości 600m3/d”:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 562701-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

4.Informacja z otwarcia ofert

5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie RIG.271.4.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Dąbrówka-Stany„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 558193-N-2019 z dn.7.06.2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Informacja z otwarcia ofert

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie RIG.271.3.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogii ul. Cmentarnej w Skórcu etap II i III„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 557955-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Informacja z otwarcia ofert

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty

 

Postępowanie RIG.271.2.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Żelków„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Informacja z otwarcia ofert

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie RIG.271.1.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego w roku 2019„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4.Informacja z otwarcia ofert

5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie RIG.271.17.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec„:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie RIG.271.16.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Skórzec w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021„:

1. Ogłoszenie o zamówieniu  (zamieszczono: 2.11.2018r.)

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr1

4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

5. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 3

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie RIG.271.15.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ

– zał 1-5

– zał. 6-26 do pobrania z postępowania RIG.271.14.2018

3. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 1

– załączniki do odpowiedzi nr 1

4. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2

5. Ogłoszenie 500257925-N-2018 o zmianie ogłoszenia

6. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie RIG.271.14.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ

Załączniki do SIWZ:

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Unieważnienie postępowania

 

Postępowanie RIG.271.13.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Cmentarnej w Skórcu” (etap I) – II postępowanie:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ Cmentarna

zał. 1-6

dokumentacja techniczna: zamieszczona przy postępowaniu RIG.271.12.2018

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie RIG.271.11.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Skarżyn – dł. 600m„:

Ogłoszenie o zamówieniu (zamieszczono 10.07.2018r.)

SIWZ

załączniki do SIWZ:

załączniki 1-6

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie RIG.271.12.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi ul. Cmentarnej w Skórcu” (etap I) :

Ogłoszenie o zamówieniu (zamieszczono: 4.07.2018r.)

SIWZ

załączniki do SIWZ:

załączniki 1-6

1.1_Skórzec Cmentarna_PZT

2.1_Skórzec Cmentarna_PB_br. drogowa

2.2_Skórzec Cmentarna_organizacja ruchu

2.3_Skórzec Cmentarna_przedmiar_drogi – Etap I

2.4_Skórzec Cmentarna_STWiORB_drogi

3.1_Skórzec Cmentarna_PB_br. sanit

3.2_Skórzec Cmentarna_przedmiar_ br. sanit – Etap I

3.3_Skórzec Cmentarna_STWiORB_br. sanit

4.1_Skórzec Cmentarna_PB_br. elektryczna

4.2. Przedmiar elektryczny I etap

4.3_Skórzec Cmentarna_STWiORB_br. elektryczna

5.1_Skórzec Cmentarna_badania geotechniczne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie RIG.271.10.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali sportowej w Dąbrówce Stanach” (II postępowanie):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 577758-N-2018 (zamieszczono dnia 22.06.2018r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Ogłoszenie nr 500143748-N-2018 o zmianie ogłoszenia

4. Odpowiedzi na zapytania

5. Informacja z publicznego otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie RIG.271.9.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Skórcu na przedszkole” :

1. Ogłoszenie o zamówieniu (zamieszczono: 15.06.2018r.)

2. SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2018

 

postępowania wszczęte w 2018:

 

– postępowanie RIG.271.8.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa sali sportowej w Dąbrówce Stanach

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 566573-N-2018 (zamieszczono 30.05.2018r.)

2. SIWZ

– załączniki nr 1-7

dokumentacja:

– ARCHITEKTURA

3. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (1)

4. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (2)

5. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (3)

– rysunek

6. zmiana SIWZ z 12.06.2018r.

– zał. 1 – klauzula informacyjna

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

postępowanie RIG.271.7.2018 o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja świetlicy w m. Teodorów”:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 548077-N-2018 (zamieszczono: 19.04.2018r.)

2. SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

postępowanie nr RIG.271.6.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Żelków„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 536387-N-2018 (data zamieszczenia: 26.03.2018r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

– załączniki nr 1-7

– dokumentacja

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

postępowanie nr RIG.271.5.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ozorów” :

1. Ogłoszenie o zamówieniu 530850-N-2018 (zamieszczono: 13.03.2018r.)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

–  załączniki nr 1-7

–  dokumentacja

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

postępowanie nr RIG.271.4.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Skórzec ul. Reymonta” :

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 530838-N-2018 (zamieszczono: 13.03.2018r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

–   załączniki nr 1-7

–  dokumentacja

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

postępowanie nr RIG.271.3.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Drupia” :

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 530351-N-2018 (zamieszczono: 13.03.2018r.)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– załączniki nr 1-7

– dokumentacja

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Żelków„:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 520297-N-2018 (zamieszczono: 19.02.2018r.)

2. SIWZ

– załączniki 1-7

– dokumentacja

3. Odpowiedzi na zapytania

4. Odpowiedzi na zapytania (nr 2)

5. Informacja z otwarcia ofert

6.  Zawiadomienie o unieważnienie postępowania

 

 

 

 

 

postępowania wszczęte w 2017 roku

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa budynku świetlicy w m. Dąbrówka-Ług” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.12.2017):

Ogłoszenie o zamówieniu nr 548305-N-2017 (data zamieszczenia: 10.07.2017r.)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pn. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej w m. Teodorów” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.10.2017):

Ogłoszenie o zamówieniu nr 531893-N-2017(data zamieszczenia: 13.06.2017r.)

Ogłoszenie nr 106853 – 2017 o udzieleniu zamówienia

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja drogi gminnej Skórzec – Nowaki” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.11.2017):

Ogłoszenie o zamówieniu nr 530202-N-2017 (zamieszczono dnia: 9.06.2017r.)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 107060 – 2017 o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.8.2017):

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 524555-N-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 106736 – 2017 o udzieleniu zamówienia

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ujęcia wody z budową budynku technologicznego i infrastruktury technologicznej w m. Teodorów” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.9.2017):

Ogłoszenie o zamówieniu nr 523496-N-2017 (zamieszczono dnia: 1.06.2017r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 106798 – 2017 o udzieleniu zamówienia

 

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dąbrówka-Stany działka nr ew. 596, 593” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.7.2017):

Ogłoszenie o zamówieniu nr 514987-N-2017 (zamieszczono dnia: 24.05.2017r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 106637 – 2017 o udzieleniu zamówienia

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360912W Nowaki – Dąbrówka-Niwka – Stara Dąbrówka w m. Dąbrówka Niwka, Stara Dąbrówka,  gm. Skórzec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.6.2017):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 66458-2017 (zamieszczono dnia: 13.04.2017r.)
 2. SIWZ

załączniki do SIWZ:

– załączniki nr 1-6 do SIWZ
– Projekt budowlano-wykonawczy

– STWiOR STWiOR

– Przedmiar

3. zmiana SIWZ

załącznik: Przedmiar robót – aktualizacja

4. Informacja z otwarcia ofert (zamieszczono: 28.04.2017r.)

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Trzciniec – etap 2” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.5.2017):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 53572-2017 (zamieszczono dnia: 28.03.2017r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:
2.1. załączniki nr 1-6
2.2. dokumentacja:

– Projekt – branża budowlana

– STWiOR – branża budowlana

– Przedmiar robót – branża budowlana

– Projekt – branża sanitarna

– STWiOR – branża sanitarna

– Przedmiar robót – branża sanitarna

– Projekt cz. 1 – branża elektryczna

– Projekt wykonawczy cz.2 – brańza elektryczna

– STWiOR – branża elektryczna

– Przedmiar robót – branża elektryczna

3. zmiana SIWZ – sprostowanie omyłki

4. Informacja z publicznego otwarcia ofert (zamieszczono dnia: 12.04.2017r.)

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłódzie w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.4.2017):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 45513-2017 (zamieszczono dnia: 16.03.2017r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– załączniki do SIWZ

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 65235-2017

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad budową kanalizacji w m. Kłódzie oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Dąbrówka-Ług” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.3.2017):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 38525-2017 (zamieszczono dnia: 7.03.2017r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

– załączniki do SIWZ

3. Informacja z publicznego otwarcia ofert

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   w miejscowości Dąbrówka-Ług osiedle 2” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.2.2017):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 30325-2017 (zamieszczono dnia: 22.02.2017r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-6 do SIWZ

2.2. PW sieć PW rysunki PW elektryka Opinia geotechniczna

2.3. STWiOR

2.4. Przedmiary

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ – cz. I i II

załączniki: Pozwolenia i uzgodnienia

4. Informacja z otwarcia ofert (zamieszczono: 10.03.2017r.)

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłódzie w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.1.2017):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 27369-2017 (zamieszczono dnia: 17.02.2017r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-6 do SIWZ

2.2. Program Funkcjonalno-Użytkowy

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

załącznik: Przedmiar

4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ – nr 2

5. Informacja z publicznego otwarcia ofert (zamieszczono: 6.03.2017r.)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

postępowania wszczęte w roku 2016:

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.15.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (data zamieszczenia:25.11.2016r.)
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ
 4. Zmiana SIWZ
 5. Informacja z otwarcia ofert (zamieszczono: 6.12.2016r.)
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (ZGK.271.1.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 336100-2016 (data zamieszczenia: 4.11.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

załączniki nr 1-5 do SIWZ

3. zmiana SIWZ z 7.11.2016r.

4. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ – cz. I

5. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ – cz. II

6. Odpowiedzi na pytania do SIWZ – cz. III

7. Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. IV

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 339037-2016

9. zmiana nr 2 SIWZ

10. Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. V

11. Odpowiedzi na pytania do SIWZ – cz. VI

12. Informacja z publicznego otwarcia ofert (zamieszczono: 16.11.2016r.)

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Trzciniec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.14.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 335033-2016 (data zamieszczenia: 2.11.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

załączniki nr 1-4

załącznik nr 5

załącznik nr 6 – wzór umowy

3. Informacja z publicznego otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze oferty

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Trzciniec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.13.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 320888-2016 (data zamieszczenia: 10.10.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. Załączniki nr 1-5 do SIWZ (wersja edytowalna)

2.2. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

2.3. dokumentacja:

 • PW sieć
 • PW przyłącza
 • Zasilanie przepompowni P7
 • Zasilnie przepompowni P8
 • STWiOR
 • Przedmiar sieć
 • Przedmiar przyłącza
 • Opinia geotechniczna

3. Zmiana SIWZ

 • Zal. 6 – umowa (aktualizacja)

4. Ogłoszenie 324492-2016 o zmianie ogłoszenia

5. Informacja z otwarcia ofert (data zamieszczenia: 25.10.2016r.)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dąbrówka-Ług” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.11.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 159639-2016 (data zamieszczenia: 26.07.2016)
 2. SIWZ

3. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. I

4. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. II

5. Odpowiedzi na zapytania cz. III

6. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. IV

7. zmiana SIWZ z 1.08.2016r.

załączniki do zmiany SIWZ:

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 170573-2016 (zamieszczono: 2.08.2016r.)

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 189149-2016

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dąbrówka-Ług” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.12.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 155487-2016 (data zamieszczenia: 25.07.2016)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 137976-2016

5. Ogłoszenie Nr 138048-2016 o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360901W Trzciniec-gr. gm. Wodynie-Ruda Wolińska w miejscowości Trzciniec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.10.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 102947-2016 (data zamieszczenia: 24.06.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 155603-2016

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360911W Czerniejew – Nowaki w miejscowości Czerniejew” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.9.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 102663-2016 (zamieszczono: 24.06.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 145475-2016 (zamieszczono 20.07.2016r.)

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy – II etap” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.8.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 102487-2016 (zamieszczono: 24.06.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 155551-2016

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.7.2016) – drugie postępowanie:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 60155-2016 (data zamieszczenia 30.05.2016)
 2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

załączniki 1-7

zał. 8 – wykaz nieruchomości

załącznik 9 – wzór umowy

załącznik 10 – OPZ

3. zmiana SIWZ z 2.06.2016r.

załączniki do zmiany SIWZ:

zał. 9 Wzór Umowy – aktualizacja 2.06.2016r.

zał. 10 OPZ – aktualizacja 2.06.2016r.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 65759-2016 (zamieszczono 2.06.2016r.)

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 106105-2016

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.5.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 54903-2016 (zamieszczono: 17.05.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

3. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

4. Zmiana SIWZ z 20.05.2016

załączniki do Zmiany SIWZ:

5. zmiana nr 2 SIWZ z 23.05.2016r.

załącznik do Zmiany nr 2 SIWZ:

6. Informacja o unieważnienie postępowania

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Trzciniec” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.3.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 23113-2016 (data zamieszczenia 4.03.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-8 do SIWZ

2.2. zał. 9 wzór Umowy

2.3. Projekt budowlany – branża budowlana

2.4. STWiOR – branża budowlana

2.5.Przedmiar robót – branża budowlana

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5.1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr 97532-2016)

5.2. Ogłoszenie (nr 97546-2016) o zmianie ogłoszenia nr 97532-2016

 

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żelków” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.2.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 48344-2016 (data zamieszczenia: 3.03.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-8 do SIWZ

2.2. zał. 9 wzór Umowy

2.3. Projekt budowlany – branża budowlana

2.4. STWiOR – branża budowlana

2.5. Przedmiar robót – branża budowlana

2.6. Projekt budowlany – branża sanitarna

2.7. STWiOR – branża sanitarna

2.8. Przedmiar robót – branża sanitarna

2.9. Projekt budowlany – branża elektryczna

2.10. STWiOR – branża elektryczna

2.11. Przedmiar robót – branża elektryczna

3. Zapytania do SIWZ nr 1

4. Zapytania do SIWZ nr 2

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 41615 – 2016

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Żebrak” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.1.2016):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 20417-2016 (data zamieszczenia: 29.02.2016r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-8 do SIWZ

2.2. załącznik 9 wzór umowy

2.3. dokumentacja techniczna:

 • Projekt wykonawczy: Sieć kanalizacji sanitarnej
 • Projekt wykonawczy: Przyłącza
 • Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P6
 • STWiOR
 • Przedmiar: Sieć
 • Przedmiar: Przyłącza
 • Opinia geotechniczna
 • Decyzje Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

3. Zapytania do SIWZ nr 1

4. Zapytania do SIWZ nr 2

5. Zapytania do SIWZ nr 3

6. Zapytania do SIWZ nr 4

7. Zapytania do SIWZ nr 5

8.Zapytania do SIWZ nr 6

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 42351-2016

 

postępowania wszczęte w roku 2015:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa oleju opalowego w roku 2016” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.6.2015):

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (Nr 176269-2015; data zamieszczenia: 1.12.2015r.)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. załączniki 1-6 do SIWZ
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.5.2015) :

1. Ogłoszenie o zamówieniu (Nr 130697 – 2015, data zamieszczenia 3.09.2015r.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

3. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

4. zmiana SIWZ z 9.09.2015r.

5. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ – nr 2

6. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ – nr 3

7. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ – nr 4

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Żebrak” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.4.2015):

1. Ogłoszenie o zamówieniu (Nr 81653 – 2015. data zamieszczenia: 03.06.2015)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-8 do SIWZ (wersja edytowalna)

      uwaga: aktualną wersję załącznika nr 1 zamieszczono w pkt 9

2.2. załącznik nr 9 – wzór Umowy

2.3. dokumentacja techniczna:

a) Projekt wykonawczy: Sieć kanalizacji sanitarnej

b) Projekt wykonawczy: Przyłącza do sieci

c) Projekt wykonawczy: zasilanie przepompowni P6

Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P6 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)

e) Przedmiar robót: sieć

f) Przedmiar robót: przyłącza

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

5. Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 12.06.2015r.

załącznik do Zmiany nr 1 SIWZ:

– Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P6 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r. (do pobrania w pkt. 2.3 lit. c)

– Opinia geotechniczna do projektu

6. Pytania i odpowiedzi do SIZW nr 3

– Decyzja MZD

– zmiana decyzji MZD

7. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4

8. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 5

9. zmiana SIWZ – nr 2

– AKTUALNY załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy)

10. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka Kobyla i Drupia“ prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (RIG.271.3.2015):

1. Ogłoszenie o zamówieniu (Nr 81429 – 2015. data zamieszczenia: 03.06.2015)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki nr 1-8 do SIWZ (wersja edytowalna)

2.2. załącznik nr 9 do SIWZ – wzór Umowy

2.3. dokumentacja techniczna:

2.3.1. zadanie I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka Kobyla

a) Projekt wykonawczy: Sieć kanalizacji sanitarnej

b) Projekt wykonawczy: Przyłącza do sieci

c) Projekt wykonawczy: zasilanie przepompowni P2

Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P2 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r.

d) Projekt wykonawczy: zasilanie przepompowni P3

Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P3 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r.

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)

f) Przedmiar robót: sieć

g) Przedmiar robót: przyłącza

2.3.2. zadanie II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Drupia

a) Projekt wykonawczy: Sieć kanalizacji sanitarnej

b) Projekt wykonawczy: Przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

c) Projekt wykonawczy: zasilanie przepompowni P1

Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P1 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)

e) Przedmiar robót: sieć

f) Przedmiar robót: przyłącza

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

4. Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 12.06.2015r.

załączniki do Zmiany nr 1 SIWZ:

– Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P1 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r. (do pobrania w pkt 2.3.2. lit. c)

– Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P2 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r. (do pobrania w pkt 2.3.1. lit. c)

– Projekt wykonawczy: Zasilanie przepompowni P3 – AKTUALIZACJA z dn. 12.06.2015r. (do pobrania w pkt 2.3.1. lit. d)

– Opinia geotechniczna do projektu

5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

6. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3

7. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 4

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej – działka nr ewid. 584 w m. Dąbrówka-Stany” (RIG.271.2.2015) :

1. Ogłoszenie o zamówieniu (Nr 72151 – 2015. data zamieszczenia: 19.05.2015)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-8 do SIWZ – wersja edytowalna

2.2. Wzór Umowy

2.3. Projekt budowlany

– Rys. Nr 1

– Rys. Nr 2

– Rys. Nr 3

– Rys. Nr 4

– Rys. Nr 5

– Rys. Nr 6

2.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

2.5. Przedmiar robót

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowę drogi w m. Skórzec ul. Szkolna” (RIG.271.1.2015) :

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

– załączniki 1-8 do SIWZ (wersja edytowalna)

– zał. 9 – wzór umowy

– Projekt budowlany

– rysunki

– STWiOR

– Przedmiar robót

UWAGA: załączona dokumentacja techniczna, opis do przedmiaru i opis w STWiOR dotyczą przebudowy ul. Kościelnej i Szkolnej. Roboty związane z przebudową ulicy Kościelnej zostały wykonane. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Szkolnej.
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (53156 – 2015)   data zamieszczenia: 11.03.2015r.

4. zmiana SIWZ

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

6. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia

 

postępowania wszczęte w roku 2014:

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na „Sukcesywną  dostawę oleju opalowego w roku 2015” :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn. „Zakup energii elektrycznej” (RIG.271.7.2014) :

1. Ogłoszenie o zamówieniu  (data zamieszczenia: 16.10.2014 r.)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

– załączniki do SIWZ

3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1

4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

5. Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3

6. zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 24.10.2014r.

załączniki do Zmiany nr 1 SIWZ :

– zał. 1 do zmiany nr 1 SIWZ – aktualne brzmienie załącznika nr 7.1

– zał. 2 do zmiany nr 1 SIWZ – aktualne brzmienie załącznika nr 7.2

– zał. 3 do zmiany nr 1 SIWZ – aktualne brzmienie załącznika nr 7 (projekt Umowy)

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn. „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skórzec” (RIG.271.6.2014):

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-8 do SIWZ – wersja edytowalna

2.2. dokumentacja techniczna:

a) branża budowlana:

– Projekt budowlany

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

– Przedmiar robót – część I zamówienia

–  Przedmiar robót – część II zamówienia

b) branża elektryczna:

– Projekt budowlany

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

– Przedmiar robót – część I zamówienia

c) branża sanitarna:

– Projekt budowlany

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

– Przedmiar robót – część I zamówienia

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

rozeznanie rynku na realizację zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skórzec” (RIG.2710.13.2014) :

1. zaproszenie do złożenia oferty

– załączniki do zaproszenia

2. zmiana zaproszenia do złożenia oferty (z dnia 10.09.2014r.)

 

 • Przetarg nieograniczony pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Grala-Dąbrowizna” (RIG.271.5.2014)

1. Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia 184192-2014 (data zamieszczenia: 30.05.2014)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. załączniki 1-8 do SIWZ (wzory dokumentów) – wersja do edycji (WORD)

2.2. dokumentacja techniczna:

2.2.1. oczyszczalnia ścieków:

a)   Projekt wykonawczy oczyszczalni ścieków

– rysunki

b) Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej

– Rys. 1

– Rys. 2

c) Projekt przyłącza elektrycznego

– Rys-1

– Rys-2

– Rys-3

d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

e) Przedmiar

2.2.2. sieć kanalizacyjna:

a) Projekt wykonawczy sieci

– Rysunki

b) STWiOR

c) Przedmiar

d) Projekt zasilania pompowni P4

– Rysunki

e) Projekt zasilania pompowni P5

– Rysunki

2.2.3. przyłącza kanalizacyjne:

a) Projekt wykonawczy przyłączy

– Rysunki

b) Przedmiar

3. Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

4. odpowiedzi na zapytania do SIWZ – nr 2

5. odpowiedzi na zapytania do SIWZ – nr 3

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 • Przetarg nieograniczony pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Skórzec” (RIG.271.4.2014)

1. Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia 170538 – 2014 (data zamieszczenia: 20.05.2014r.)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

– Załączniki nr 1-7 do SIWZ (format edytowalny doc – WORD)

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 • Przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 360901W Trzciniec – Ruda Wolińska w m. Trzciniec” (RIG.271.3.2014)

1. Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia 103892 – 2014

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. Załączniki nr 1-8 do SIWZ (wzory formularzy – wersja WORD)

2.2. dokumentacja techniczna:

a) Projekt budowlany

– Rysunek 1

– Rysunek 2

– Rysunek 3

– Rysunek 4

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

c) Przedmiar robót

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 • Przetarg nieograniczony pn: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie gminy Skórzec” (RIG.271.2.2014)

1. Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia 57447 – 2014

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

2.2. załączniki nr 1-7 do SIWZ (wzory formularzy)

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 • Przetarg nieograniczony pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy, Dąbrówka-Niwka i Stara Dąbrówka oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy” (RIG.271.1.2014)

1. Ogłoszenie o zamówieniu  Numer Ogłoszenia: 53647 – 2014

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załączniki do SIWZ:

2.1. Załączniki nr 1-8 do SIWZ (wzory formularzy)

2.2. dokumentacja techniczna – branża sanitarna:

a) Projekt

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

c) Przedmiar robót

2.3. dokumentacja techniczna – branża elektryczna:

2.3.1.  zasilanie przepompowni P1 w energię elektryczną:

a) Projekt

– rys. 4

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

c) Przedmiar robót

2.3.2. zasilanie przepompowni P2 w energię elektryczną:

a) Projekt

– rys. 4

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

c) Przedmiar robót

2.3.3. zasilanie przepompowni P3 w energię elektryczną:

a) Projekt

– rys. 4

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

c) Przedmiar robót

2.3.4. zasilanie przepompowni P4 w energię elektryczną:

a) Projekt

– rys. 4

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

c) Przedmiar robót

3. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

4. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2

5. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3

6. Decyzja Zarządu Powiatu w Siedlcach

7. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 4

8. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 5

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

postępowania wszczęte w roku 2013:

 • Przetarg nieograniczony pn: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego w roku 2014″  (RIG.271.7.2013)

1. Ogłoszenie o zamówieniu Numer Ogłoszenia: 485098 – 2013

2. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

załączniki do SIWZ:

– Załączniki nr 1 – nr 6 (wersja do edycji – WORD)

– Załączniki nr 1 – nr 6 (wersja do odczytu – PDF)

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 • Przetarg nieograniczony pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” (RIG.271.6.2013)

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ)

załączniki do SIWZ – dokumenty do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego:

2.1. Uchwała budżetowa na rok 2013

2.2. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu

2.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2018:  Uchwała

załącznik 1 – WPF

załącznik 2 – WPF

2.4. Sprawozdania za rok 2011: Rb-27S ; Rb-28S ; Rb-N ; Rb-ZRb-NDS

2.5. Sprawozdanie za rok 2012: Rb-27S ; Rb-28S ; Rb-Z ; Rb-N ; Rb-NDS

2.6. Sprawozdanie za I półrocze 2013: Rb-27S ; Rb-28S ; Rb-Z ; Rb-N ; Rb-NDS

2.7. Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2013

2.8. Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2013-2018

2.9. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012

2.10. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

2.11. Zaświadczenie o powołaniu Wójta

2.12. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika

2.13. Decyzja w sprawie nadania NIP

2.14. Zaświadczenie o numerze REGON

2.15. Zaświadczenie z ZUS

2.16. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego

2.17. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2012

2.18. Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2013

3. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

4. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 2

załączniki do Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 2:

4.1. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2013

4.2. Opinia RIO o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013

4.3. Zmiany do uchwały budżetowej:

– Uchwała XX/160/13

– Uchwała XXI/173/13

– Uchwała XXII/179/13

5. zmiana SIWZ

6. ZMIANA SIWZ – nr 2

6.1. załącznik do zmiany SIWZ nr 2 : FORULARZ OFERTOWY – POPRAWIONY

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 • Przetarg nieograniczony pn: „Przebudowa drogi do pól uprawnych w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec”  (RIG.271.5.2013)

data zamieszczenia: 15.07.2013r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki do SIWZ :

2.1. załączniki nr 1 – nr 8 w wersji edytowalnej (format: doc)

2.2.  Projekt budowlany:

Projekt budowlany – działka nr 1100

– rys. 1

– rys. 2

Projekt budowlany – działka nr 1102

– rys. 1

– rys. 2

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

– Wymagania ogólne

– Podbudowa z kruszywa naturalnego

– Stabilizacja spoiwem hydraulicznym

2.4. Przedmiar robót

3. Wyjaśnienia treści SIWZ

4. ZMIANA SIWZ

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 • Przetarg nieograniczony pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec”

Data zamieszczenia: 25.04.2013r

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Mapa Gminy Skórzec – sieć dróg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 •  Przetarg nieograniczony pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Teodorów”

Data zamieszczenia: 23.04.2013r

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-Załączniki do SIWZ

2.1.  Sieć i przyłącza

a) projekt wykonawczy

–  projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej

Rysunki: Nr0Nr 1 , Nr 2Nr 3 , Nr 4Nr 5Nr 6Nr 7Nr 8Nr 9Nr 10Nr 11Nr 12Nr 13Nr 14Nr 15Nr 16Nr 17Nr 18Nr 19Nr 20Nr 21 , Nr 22Nr 23Nr 24Nr 25Nr 26Nr 27Nr 28Nr 29Nr 30

– projekt wykonawczy – przejście przez drogę wojewódzką

Rysunki: Nr 0Nr 1Nr 2

– opinia geotechniczna do projektu kanalizacji sanitarnej

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

c) Przedmiar robót

2.2.  Branża elektryczna

2.2.1. Przepompownia P1

a) projekt wykonawczy: cz.1cz.2cz.3

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

c) Przedmiar robót

2.2.2. Przepompownia P2

a) projekt wykonawczy: cz.1cz.2cz.3

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

c) Przedmiar robót

3.    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

4.    odpowiedź na zapytanie do SIWZ

5.   odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 2

6.   odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 3

– decyzja 37/01/2013 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

– warunki techniczne wydane przez ZGK w Skórcu

– decyzja pozwolenia na budowę Nr 12/2013

– decyzja pozwolenia na budowę Nr 195/2013

7.  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

– poprawiony formularz ofertowy

8.    odpowiedź na zapytanie cz. 4

– przedmiar robót – kolektor tłoczny 280mb

9. załączniki nr 5 – nr 8 w wersji edytowalnej (word)

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 • Przetarg nieograniczony na : ” Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych na terenie gminy Skórzec”

Data zamieszczenia: 28.03.2013r

– Ogłoszenie o zamówieniu
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 • Przetarg nieograniczony na: „Remont budynku Urzędu Gminy w Skórcu”

Data zamieszczenia: 19.02.2013r

– Ogłoszenie o zamówieniu
– SIWZ

załączniki do SIWZ:
projekt techniczny (zakres robót)
* rysunek – rzut parteru
* rysunek – rzut piętra

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót

– Zmiana SIWZ

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

postępowania wszczęte w roku 2012:

Przetarg nieograniczony na: ,,Sukcesywną dostawę oleju opałowego w roku 2013″. Data zamieszczenia: 11.12.2012

 

Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oczyszczalni ścieków w m. Grala-Dąbrowizna oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Grala-Dąbrowizna, Żebrak, Trzciniec, Wólka Kobyla, Drupia”. Data zamieszczenia: 09.10.2012r.

-Załącznik do SIWZ: wyciąg z koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej