POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec


Obwieszczenia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w m-ci Dąbrówka-Wyłazy pod budowę autostrady A2


Wykaz gruntów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec - część I


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnych w m-ci Ozorów.


Projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2023

Projekt programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2023


Wniosek o upamiętnienie szóstej rocznicy INTRONIZACJI Chrystusa Króla Polski

 1. Wniosek o upamiętnienie szóstej rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski
 2. Odpowiedź na wniosek

 


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położne w obrębie Dąbrówka-Wyłazy.


TSW 2023 – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 18 i 19 stycznia 2023 r. – ZMIANA LOKALIZACJI

Szanowni Państwo, Z przyczyn niezależnych od organizatora XIII edycja Targów TSW 2023 zmienia lokalizację. Targi odbędą się w niezmienionym terminie 18 i 19 stycznia 2023 r. na terenie Targów Kielce. TSW to największa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wystawa maszyn i urządzeń dla producentów owoców i warzyw, oferująca najszerszy w kraju przegląd nawozów i środków ochrony roślin, produktów oraz technologii sadowniczych i ogrodniczych. Targom tradycyjnie towarzyszyć będą liczne konferencje, podczas których będzie można zapoznać się m.in. z najnowszymi trendami w:

 • sadownictwie,
 • produkcji truskawek,
 • warzywnictwie,
 • ekologii i ogrodnictwie zrównoważonym.

Podczas tegorocznych Targów zapraszamy również po raz pierwszy naKonferencję Jagodową – porzeczka i malina”, dzięki której poznacie tajniki upraw tych krzewów owocowych. Wśród prelegentów będą zarówno polscy, jak i zagraniczni specjaliści, naukowcy oraz praktycy.

Podczas minionej edycji w ciągu dwóch dni na 23 000 m² powierzchni wystawienniczej swoje produkty zaprezentowało 346 firm z kraju i z zagranicy, odwiedziło nas 11 146 osób (wejście na targi było rejestrowane). Dla zwiedzających wstęp na Targi jest bezpłatny. Zachęcamy do rejestracji online na www.tsw.pl. Do zobaczenia w Kielcach!


Ulotka ARiMR w sprawie dotacji dla rolników

Ulotka ARiMR w sprawie dotacji dla rolników.


Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w sprawie zgłoszenia hodowli przydomowych

Obwieszczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w sprawie zgłoszenia hodowli przydomowych.


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec


Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej samoobrony gminnej i zakupu broni


Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w  Ozorowie


Informacja o przetargu


Informacja Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego w zakresie łączności w m. Dąbrówka-Wyłazy.


Informacja o kursie e- elearningowym dla dzieci rolników.


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec w Gminie Skórzec


Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji dla spółek wodnych na 2023 r.


Ogłoszenia o przetargu


Wykaz gruntów do sprzedaży


Komunikat o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźnie


Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec

 1. Projekt uchwały
 2. Rysunek planu

Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów w Gminie Skórzec.


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest           z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 – 15 lat).
 3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie    na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz   z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności. Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.

Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 2022 r. Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu w :

 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju    w terminie 17.07 – 06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu    w terminie 01.08 – 21.08.2022 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się   do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.   Do wniosku należy również dołączyć wypełniony druk „informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą’. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

(25) 640 46 57 lub (25 ) 640 46 17

 Uwaga, są jeszcze wolne miejsca !!!

 

 


Informacja o przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości w m-ci Skórzec.


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Petycja- program ochrony powietrza


Wykaz gruntów do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości w m-ci Skórzec


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Teodorów


Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży w Skórcu


Obwieszczenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dąbrówka-Ług w Gminie Skórzec.


Ogłoszenie o remontach dróg na terenie Gminy Skórzec


Older Entries »