POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

OGŁOSZENIA

Urząd Gminy Skórzec informuje, że w m-ci Czerniejew  znaleziono 4 małe kotki wskazane  na zdjęciu, chętnych do przygarnięcia kotków prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Skórzec w godz.8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42. W przypadku znalezienia się nowych właścicieli Gmina Skórzec pokryje koszty sterylizacji.


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 629/1, 630/4 w miejscowości Wólka Kobyla, które stały się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego.


" Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 544/7, 598/13, 598/15 w miejscowości Wólka Kobyla, które stały się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego

 


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 533/1 w miejscowości Wólka Kobyla, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 728/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 732/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Skórzec do realizacji inwestycji " Rozbudowa drogi gminnej nr 360904WvGrala-Drupia-granica gminy


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 699/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 650/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


" Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 696/1 w miejscowości Grala-Dąbrowizna, która stała się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w celu ustalenia wysokości odszkodowania za dz. nr 794/1, 519/3, 803/1, 633/1, 802/1 w miejscowości Wólka kobyla , które stały się własnością Gminy Skórzec na mocy decyzji nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. Starosty Siedleckiego


Informacja o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Skórzec w miejscowościach Trzciniec, Wólka Kobyla, Stara Dąbrówka, Grala-Dąbrowizna


Decyzja Starosty Siedleckiego znak G.683.24.5.2023 z dn. 14 listopada 2023r. ustalająca odszkodowanie za działki położone w obrębie Wólka Kobyla, gmina Skórzec, powiat siedlecki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 362/5 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”.


Decyzja Starosty Siedleckiego znak G.683.24.6.2023 z dn. 14 listopada 2023r. ustalająca odszkodowanie za działki położone w obrębie Wólka Kobyla, gmina Skórzec, powiat siedlecki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 405/1 i 402/3 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”.


Decyzja Starosty Siedleckiego znak G.683.24.18.2023 z dn. 14 listopada 2023r. ustalająca odszkodowanie za działki położone w obrębie Wólka Kobyla, gmina Skórzec, powiat siedlecki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 58/1, 59/1, 60/1, 150/1 i 776/1– „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”.


Decyzja Starosty Siedleckiego znak G.683.24.19.2023 z dn. 14 listopada 2023r. ustalająca odszkodowanie za działki położone w obrębie Wólka Kobyla, gmina Skórzec, powiat siedlecki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 149/1 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”.


Znaleziono psa

Urząd Gminy w Skórcu informuje że w m-ci Czerniejew  znaleziono psa wskazanego na zdjęciu, jeśli ktoś poszukuje psa, zna właściciela, lub zechce go przygarnąć prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy  w Skórcu w godz.8,00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42. W przypadku znalezienia się nowego właściciela psa, Gmina Skórzec zapewni usługę weterynaryjną polegającą na szczepieniu, odpchleniu i sterylizację.


Decyzja Starosty Siedleckiego znak G.683.1.3.2023 z dn. 06 listopada 2023r. ustalająca odszkodowanie za działki położone w obrębie Teodorów, gmina Skórzec, powiat siedlecki, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 68/3 i nr 69/3 – „Rozbudowa drogi gminnej nr 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek – Teodorów”.


Informacja o zamknięciu części przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skórzec


Znaleziono dwa młode szczeniaki

Urząd Gminy w Skórcu informuje że w m-ci Drupia 38 znaleziono dwa młode szczeniaki wskazane na zdjęciu, jeśli ktoś poszukuje pieski, zna właściciela, lub zechce ich przygarnąć prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy  w Skórcu w godz.8,00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42. W przypadku znalezienia się nowego właściciela psa, Gmina Skórzec zapewni usługę weterynaryjną polegającą na szczepieniu, odpchleniu i sterylizację.


Komunikat o szczepieniu lisów na terenie województwa mazowieckiego


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów Mazowieckiego Centrum Hodowli Zwierząt w Żelkowie


Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działki nr ewid. 68/3 i 69/3 przejętą na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 6/2022 z dnia 31.03.2023 r. – „Rozbudowa drogi gminnej nr 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek – Teodorów


Ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości na terenie m-ci Trzciniec, Grala-Dąbrowizna, Stara Dąbrówka, Wólka Kobyla


Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec

  1. Uchwała zmiana – Projekt uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania
  2. Załącznik graficzny – Załącznik graficzny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  3. https://mpzp.igeomap.pl/doc/siedlce/skorzec/005.pdf – Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków

Obwieszczenie – Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu

 


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec w Gminie Skórzec

1. Projekt uchwały

2. Załącznik graficzny do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Załącznik graficzny do prognozy

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu


Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dąbrówka-Ług i Skórzec w Gminie Skórzec


Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec


Wykaz gruntów do sprzedaży


Komunikat o szczepieniu lisów


Płatność do małych gospodarstw


Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 732/1 przejętą na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. - "Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Drupia-granica gminy"


Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 728/1 przejętą na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 3/2023 z dnia 8.03.2023 r. - "Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Drupia-granica gminy"


Older Entries »