CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Zawiadomienie Starosty Siedleckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę nr 345/6 w Boroszkowie, która stała się własnością Gminy Skórzec na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego nr 11/2023 z dnia 11.12.2023 r. zezwalającej na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka-Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W oraz drogi 360906W” na terenie Gminy Skórzec.