POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

AKTUALNE

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
 2. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023
 3. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023_3
 4. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023 (2)
 5. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023-5
 6. Aktualizacja planu postępowań na rok 2023-6

RG.271.16.2023 "Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew"


RG.271.17.2023 "Remont drogi gminnej nr 360914W w m. Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec"


RG.271.14.2023 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina"

Link do postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7fe9968-4598-11ee-9aa3-96d3b4440790

 


RG.271.13.2023 "Remont drogi gminnej nr 360914W w m. Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b04aadc-4341-11ee-a60c-9ec5599dddc1


RG.271.12.2023 "Modernizacja świetlicy w m.Czerniejew"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d03f2fb8-402a-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.11.2023 "Modernizacja Oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap II"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58d8ddad-3776-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.10.2023 pn.:”Modernizacja hali sportowej ( etap II) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9”

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8234aea4-172a-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.9.2023 pn.: „ Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew”

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5bc75ca4-1654-11ee-9aa3-96d3b4440790

 


RG.271.8.2023 pn.: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

Link do postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b84d587d-0452-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b


RG.271.7.2023 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak” – II postępowanie.

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9aa4c93a-037d-11ee-9355-06954b8c6cb9

 


RG.271.6.2023 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak”

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7d84824-f317-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


RG.271.5.2023 pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”


RG.271.4.2023 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec-etap I”


RG.271.3.2023 pn. „ Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług (etap II)

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dedf8456-b745-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

 


RG.271.2.2023 pn.:„ Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną ”.

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-03b0546d-a087-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

 


RG.271.1.2023 pn.:„Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych”.


KZSP.241.7.1.2022 pn.: Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2023 roku.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator-postępowania
 3. SWZ załącznik
 4. Upoważnienie dyrektora
 5. Upoważnienie księgowa
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RG.721.22.2022 „Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ zalaczniki
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Zmiana SWZ
 6. Odpowiedzi na pyta do SWZ
 7. Informacja o wyborze
 8. Unieważnienie postępowania

KZSP.241.7.2022 pn.: Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2023 roku.

 1. Ogłoszenie o zamowieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ załącznik
 4. Upoważnienie dyrektora
 5. Upoważnienie księgowa
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

RG.721.21.2022 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze 

RG.721.20.2022 „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator ogłoszenia
 3. SWZ i załączniki
 4. Informacja o wyborze
 5. Informacja o unieważnieniu

RG.721.19.2022 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ załączniki
 4. Załączniki dodatkowe dokumenty cz.1
 5. Załączniki dodatkowe dokumenty cz.2
 6. Uchwała nr XLIV-368-22
 7. Odpowiedzi na pytania SWZ
 8. WPF zmiany 28.10. 2022
 9. Uchwała zmiany budżet 28.10.2022
 10. Odpowiedzi na pytania do SWZ 2
 11. RB Z III KW. 2022
 12. NDS III KW. 2022
 13. RB N III KW. 2022
 14. załącznik 5 projekt umowy ze zmianami
 15. Odpowiedź na pytania do SWZ 3
 16. Informacja o wyborze_

RG.721.18.2022 „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9 (etap I)”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ,załączniki
 4. Przedmiar, STWIOR
 5. Projekty
 6. Informacja o wyborze

RG.721.17.2022 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załacznikami
 4. Załaczniki nr 6 dodatkowe dokumenty cz.1
 5. Załaczniki nr 6 dodatkowe dokumenty cz.2
 6. Informacja o wyborze
 7. Informacja o unieważnieniu

RG.271.16.2022 „ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Zmiana SWZ
 6. Załącznik 1 – formularz ofertowy zmiana
 7. Załącznik 5 projekt umowy – zmiana
 8. Informacja o wyborze

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


RG.271.15.2022 „ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o wyborze 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


RG.271.14.2022 „ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ, załączniki
 3. Identyfikator postępowania
 4. Informacja o wyborze
 5. Informacja o unieważnieniu

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


RG.721.13.2022 „Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania miniportalu
 3. Projekt
 4. SWZ i załączniki
 5. Informacja o wyborze

RG.721.12.2022 „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator ogłoszenia
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o unieważnieniu

RG. 271.10.2022 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec”

 1. Ogloszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ i załączniki
 4. Ogłoszenie o zmianie
 5. Zmiana SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie
 7. Zmiana SWZ 2
 8. Informacja o wyborze

RG. 271.8.2022 „Przebudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług – etap I”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o wyborze

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


RG. 271.9.2022 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy- Gołąbek-Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ,
 4. Informacja o wyborze

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


RG. 271.7.2022 „Wykonanie zabudowy (karosacji) samochodu pożarniczego STAR-266 Z NAPĘDEM 6X6”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania na miniportalu
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o wyborze

RG. 271.4.2022 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy- Gołąbek-Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zmianie
 2. Zmiana SWZ
 3. Informacja o unieważnieniu 

 


RG. 271.6.2022 „Przebudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług – etap I”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o unieważnieniu 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


Older Entries »