POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

AKTUALNE

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Postępowanie nr RG.271.5.2021 pn. „Przebudowa ul. Kopciuszka oraz ulic Alladyna i Kubusia Puchatka w miejscowości Dąbrówka Ług”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ, załączniki 1-3 i 5-8
 4. Załącznik 4 cześć 1 ul. Kopciuszka
 5. Załącznik 4 cześć 2 ul. Alladyna i Kubusia Puchatka

Postepowanie nr RG.271.2.2021 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 4.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Postepowanie nr RG.271.4.2021 "Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 2-16 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”  

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Postępowanie nr 271.3.2021 pn. "Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 16-31,5 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”.

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ z załącznikami
 3.  Identyfikator postępowania na miniPortalu
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 

Postępowanie RG.271.1.2021 pn. „Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2021”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postępowania
 4. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty