POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

AKTUALNE

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przetarg RG.271.22.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi – ul. Małego Księcia w gminie Skórzec”

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SIWZ z załącznikami
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert

Przetarg RG.271.21.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Przetarg RG.271.20.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    3. Informacja z otwarcia ofert

   4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg RG.271.19.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1053/2 w m. Ozorów"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    3. Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.17.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360904W Grala-Drupia-gr. gminy"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.18.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek-Teodorów"

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 607497-N-2020
 2. SIWZ z załącznikami
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.15.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Skórzec"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4.  Informacja z otwarcia ofert 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg RG.271.14.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług ul. Mickiewicza oraz wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Dąbrówka Ług i Wólka Kobyla"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zadanie 2 specyfikacja

Zadanie 3 specyfikacja

4.Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przetarg RG.271.10.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy drogi gminnej 360904W Grala-Drupia-gr.gminy"

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ z załącznikami

3. Informacja o unieważnieniu postępowania


Przetarg RG.271.13.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowościach: Teodorów kierunek Gołąbek, Dąbrówka Ług ul. Bajkowa i Skarżyn"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 592071-N-2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki 1-8 do SIWZ
 4. Dokumentacja techniczna Dąbrówka Ług
 5. Dokumentacja techniczna Skarżyn
 6. Dokumentacja techniczna Teodorów
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.12.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2021"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ i załączniki
 3. Zmiana SIWZ – sprostowanie omyłki
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.11.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2021”:

1.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 585545-N-2020

2. SIWZ z załącznikami

3. Informacja z otwarcia

4.Unieważnienie postępowania


Postępowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stany o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 570471-N-2020 z dnia 2020-08-05

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

    – załączniki nr 1-7 do SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Informacja z otwarcia ofert

 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.9.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 561077-N-2020 z dnia 10.07.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki do SIWZ:

  – załączniki 1 -6

   – dokumentacja techniczna Dąbrówka-Stany

  – dokumentacja techniczna Dąbrówka-Wyłazy

    – dokumentacja techniczna Drupia

    – dokumentacja techniczna Kłódzie

    – dokumentacja techniczna Stara Dąbrówka

3. Informacja z publicznego otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

6.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.8.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżąca naprawa i konserwacja nawierzchni gruntowych dróg na terenie gminy Skórzec" - II postępowanie

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr558197-N-2020 z dnia 3.07.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.7.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn."Wykonanie instalacji gazu w Skórcu"

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 557656-N-2020 z 02.07.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załączniki:

 1. Informacja z publicznego otwarcia ofert.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.6.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Dąbrówka-Wyłazy, Skarżyn i Czerniejew”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 554046-N-2020 z dnia 24.06.2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

– załączniki 1-8 do SIWZ

dokumentacja techniczna Dąbrówka-Wyłazy

– dokumentacja techniczna Czerniejew

– dokumentacja techniczna Skarżyn

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Zmiana SIWZ – sprostowanie omyłki

5. Informacja z publicznego otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.5.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Remont zbiornika wodnego na działce nr 81/2 w obrębie Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 553284-N-2020 z dnia 22.06.2020r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. Informacja z otwarcia ofert

Załączniki do SIWZ:

4. Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Przetarg RG.271.4.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni gruntowych dróg na terenie gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 551193-N-2020 z dnia 16.06.2020 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedź na pytanie do SIWZ
 4. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania

Przetarg RIG.271.3.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem ochotniczej straży pożarnej”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 510980-N-2020
 2. SIWZ
  Załączniki 1- 8
  Załączniki 9 – 12
 3. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – opublikowano 11.03.2020 r.

Przetarg RIG.271.2.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Akacjowej w miejscowości Gołąbek"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 510957-N-2020
 2. Ogłoszenie nr 540024274-N-2020 o zmianie ogłoszenia
 3. SIWZ
   Załączniki 1 – 8
  Załączniki 9 -11
 4. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – opublikowano 11.03.2020 r.

Przetarg RIG.271.1.2020 o udzielanie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa ulicy Bajkowej w miejscowości Dąbrówka-Ług".

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 511022-N-2020
 2. SIWZ
  Załącznik 1 – 8
  Załączniki 9 – 11
 3. Informacja z otwarcia ofert 
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 09.12.2019r.

Przetarg RIG.271.11.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn.”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2020″.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
  Załączniki 1 – 6
 3. pytanie i odpowiedź do SIWZ
 4. Informacja z otwarcia ofert
 5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 19.11.2019r.

Przetarg RIG.271.9.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn.” Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 624653-N-2019
 2. SIWZ
  Załączniki 1 – 5
  Załączniki 6 (1 – 21)
 3. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2
 5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540254857-N-2019
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 18.11.2019r.

Postępowanie RIG.271.10.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa
i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem ochotniczej straży pożarnej”:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 624074-N-2019
 2. SIWZ
  Załączniki 1 – 8
  Projekt budowlany
  Projekt elektryczny
  Projekt sanitarny
  Pozwolenie na budowę
 3. Informacja z publicznego otwarcia ofert
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowano: 15.11.2019r.

Postępowanie RIG.271.8.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 622924-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  – Załączniki 1 – 7 do SIWZ
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie RIG.271.7.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa
i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z wbudowanym garażem ochotniczej straży pożarnej”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 602116-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie RIG.271.6.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Otwarcie Strefy Aktywności w miejscowości Żebrak i Trzciniec„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 564511-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

4.Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (nr 2)

5.Zmiana SIWZ z dn. 4.07.2019r.

6.Informacja z otwracia ofert

7.Informacja o unieważnieniu postepowania


Postępowanie RIG.271.5.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Skórzec do przepustowości 600m3/d”:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 562701-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

4.Informacja z otwarcia ofert

5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie RIG.271.4.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Dąbrówka-Stany„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 558193-N-2019 z dn.7.06.2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Informacja z otwarcia ofert

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie RIG.271.3.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogii ul. Cmentarnej w Skórcu etap II i III„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 557955-N-2019
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Informacja z otwarcia ofert

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszych oferty

 

Postępowanie RIG.271.2.2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Żelków„:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3.Informacja z otwarcia ofert

4.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty