POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

AKTUALNE

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


RG.721.17.2022 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załacznikami
 4. Załaczniki nr 6 dodatkowe dokumenty cz.1
 5. Załaczniki nr 6 dodatkowe dokumenty cz.2

RG.271.16.2022 „ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Zmiana SWZ
 6. Załącznik 1 – formularz ofertowy zmiana
 7. Załącznik 5 projekt umowy – zmiana

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


RG.271.15.2022 „ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o wyborze 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


RG.271.14.2022 „ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ, załączniki
 3. Identyfikator postępowania
 4. Informacja o wyborze
 5. Informacja o unieważnieniu

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


RG.721.13.2022 „Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania miniportalu
 3. Projekt
 4. SWZ i załączniki
 5. Informacja o wyborze

RG.721.12.2022 „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator ogłoszenia
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o unieważnieniu

RG. 271.10.2022 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec”

 1. Ogloszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ i załączniki
 4. Ogłoszenie o zmianie
 5. Zmiana SWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie
 7. Zmiana SWZ 2
 8. Informacja o wyborze

RG. 271.8.2022 „Przebudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług – etap I”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o wyborze

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


RG. 271.9.2022 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy- Gołąbek-Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ,
 4. Informacja o wyborze

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


RG. 271.7.2022 „Wykonanie zabudowy (karosacji) samochodu pożarniczego STAR-266 Z NAPĘDEM 6X6”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania na miniportalu
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o wyborze

RG. 271.4.2022 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy- Gołąbek-Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zmianie
 2. Zmiana SWZ
 3. Informacja o unieważnieniu 

 


RG. 271.6.2022 „Przebudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług – etap I”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o unieważnieniu 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


RG. 271.5.2022 „Wykonanie zabudowy (karosacji) samochodu pożarniczego STAR-266 Z NAPĘDEM 6X6”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ, załączniki
 4. Informacja o unieważnieniu 

RG. 271.4.2022 „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy- Gołąbek-Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3.  SWZ, załączniki
 4. Ogłoszenie o zmianie
 5. Zmiana SWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


RG. 271.3.2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ i załączniki
 4. Unieważnienie postępowania

RG. 271.2.2022 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1490 w miejscowości Trzciniec

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Identyfikator postępowania
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Informacja o wyborze

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


RG. 271.1.2022 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - budowa oświetlenia ulicznego ul. Bielna, ul. Reymonta, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 803.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania na miniportalu
 3. SWZ
 4. Informacja o wyborze

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


RG.271.15.2021 "Dowóz i odwóz uczniów do szkół z terenu gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze

RG.271.14.2021 "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2021 roku"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze oferty

Postępowanie nr RG.271.12.2021 pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2022”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze oferty

Postępowanie nr RG.271.13.2021 pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2022”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze oferty

Postepowanie nr RG.271.11.2021 pn. „Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 2-16 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze oferty

Postępowanie nr RG.271.10.2021 pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


Postępowanie nr RG.271.9.2021 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Grala Dąbrowizna, Wólka Kobyla i Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Dokumentacja techniczna cz. 1
 5. Dokumentacja techniczna cz. 2
 6. Dokumentacja techniczna cz. 3
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postepowanie nr RG.271.8.2021 pn. „Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 142 obręb Dąbrówka Ług”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Dokumentacja techniczna
 5. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postepowanie nr RG.271.7.2021 pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikamiSWZ z załącznikami
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


Ogłoszenie o przetargu


Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Żelków – ul. Wrzosowa i ul. Chabrowa

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Przedmiar robót
 5. Załącznik 4 część 1, zał.4_projekt Chabrowa_cz.1
 6. Załącznik 4 część 2,zał.4_projekt Chabrowa_cz.2

Postępowanie nr RG.271.5.2021 pn. „Przebudowa ul. Kopciuszka oraz ulic Alladyna i Kubusia Puchatka w miejscowości Dąbrówka Ług”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ, załączniki 1-3 i 5-8
 4. Załącznik 4 cześć 1 ul. Kopciuszka
 5. Załącznik 4 cześć 2 ul. Alladyna i Kubusia Puchatka
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postepowanie nr RG.271.2.2021 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 4.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Postepowanie nr RG.271.4.2021 "Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 2-16 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”  

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Postępowanie nr 271.3.2021 pn. "Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 16-31,5 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”.

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ z załącznikami
 3.  Identyfikator postępowania na miniPortalu
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 

Postępowanie RG.271.1.2021 pn. „Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2021”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postępowania
 4. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty