POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

AKTUALNE

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Postepowanie nr RG.271.11.2021 pn. „Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 2-16 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze oferty

Postępowanie nr RG.271.10.2021 pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/


Postępowanie nr RG.271.9.2021 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Grala Dąbrowizna, Wólka Kobyla i Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Dokumentacja techniczna cz. 1
 5. Dokumentacja techniczna cz. 2
 6. Dokumentacja techniczna cz. 3
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postepowanie nr RG.271.8.2021 pn. „Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 142 obręb Dąbrówka Ług”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Dokumentacja techniczna
 5. Odpowiedzi na pytania do SWZ
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postepowanie nr RG.271.7.2021 pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikamiSWZ z załącznikami
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST DOSTĘPNA DO POBRANA ZE STRONY PROWADZONEGO POSTEPOWANIA NA  https://miniportal.uzp.gov.pl/

 


Ogłoszenie o przetargu


Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Żelków – ul. Wrzosowa i ul. Chabrowa

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ z załącznikami
 4. Przedmiar robót
 5. Załącznik 4 część 1, zał.4_projekt Chabrowa_cz.1
 6. Załącznik 4 część 2,zał.4_projekt Chabrowa_cz.2

Postępowanie nr RG.271.5.2021 pn. „Przebudowa ul. Kopciuszka oraz ulic Alladyna i Kubusia Puchatka w miejscowości Dąbrówka Ług”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 3. SWZ, załączniki 1-3 i 5-8
 4. Załącznik 4 cześć 1 ul. Kopciuszka
 5. Załącznik 4 cześć 2 ul. Alladyna i Kubusia Puchatka
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postepowanie nr RG.271.2.2021 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Teodorów”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 4.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Postepowanie nr RG.271.4.2021 "Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 2-16 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”  

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postepowania na miniPortalu
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Postępowanie nr 271.3.2021 pn. "Sprzedaż i dostarczanie żwiru frakcji 16-31,5 mm na terenie Gminy Skórzec w 2021 roku”.

 1.  Ogłoszenie o zamówieniu
 2.  SWZ z załącznikami
 3.  Identyfikator postępowania na miniPortalu
 4. Informacja o unieważnieniu postępowania 

Postępowanie RG.271.1.2021 pn. „Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec w roku 2021”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ z załącznikami
 3. Identyfikator postępowania
 4. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
 5. Informacja z otwarcia ofert
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty