CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

AKTUALNE

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

RG.271.8.2024 "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Skórzec II"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21c1880f-f64d-11ee-ac52-ee29f86ffd4f


RG.271.7.2024 " Przebudowa ul. Leśnej w m. Gołąbek"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b88b63b4-edaa-11ee-9d6d-ce35ff56444c


RG.271.6.2024 "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Skórzec"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33eb30a9-eb70-11ee-b4e0-4ac387c144e3

 


RG.271.2.2024 "Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b702a34e-e838-11ee-a01e-f641a8763d5f


RG.271.4.2024 "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap I"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12492a52-cf1d-11ee-875e-a22221c84ba7


RG.271.3.2024 "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap I"

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91b21994-bf6e-11ee-9897-f6855eb846c0

 


RG.271.1.2024 "Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew"

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92918b2e-bb7a-11ee-9897-f6855eb846c0


KZSP. 241.9.2023 "Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Skórcu w 2024 roku"

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a13d2c15-98d9-11ee-ba3b-4e891c384685


RG.271.19.2023  "Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych"

Link do postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68d0aca4-8f6c-11ee-b55a-a22b2d7f700e


RG.271.18.2023 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dea1f044-839e-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.20.2023  "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - III etap"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5481b7fd-6e6a-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.15.2023  "Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c248bc3-628b-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.16.2023 "Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew"


RG.271.17.2023 "Remont drogi gminnej nr 360914W w m. Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec"


RG.271.14.2023 "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina"

Link do postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7fe9968-4598-11ee-9aa3-96d3b4440790

 


RG.271.13.2023 "Remont drogi gminnej nr 360914W w m. Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec"

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b04aadc-4341-11ee-a60c-9ec5599dddc1


RG.271.12.2023 "Modernizacja świetlicy w m.Czerniejew"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d03f2fb8-402a-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.11.2023 "Modernizacja Oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - etap II"

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58d8ddad-3776-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.10.2023 pn.:”Modernizacja hali sportowej ( etap II) przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9”

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8234aea4-172a-11ee-9aa3-96d3b4440790


RG.271.9.2023 pn.: „ Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Czerniejew”

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5bc75ca4-1654-11ee-9aa3-96d3b4440790

 


RG.271.8.2023 pn.: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

Link do postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b84d587d-0452-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b


RG.271.7.2023 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak” – II postępowanie.

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9aa4c93a-037d-11ee-9355-06954b8c6cb9

 


RG.271.6.2023 pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 451 w miejscowości Żebrak”

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7d84824-f317-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


RG.271.5.2023 pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”


RG.271.4.2023 pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec-etap I”


RG.271.3.2023 pn. „ Rozbudowa ul. Małego Księcia w miejscowości Dąbrówka-Ług (etap II)

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dedf8456-b745-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

 


RG.271.2.2023 pn.:„ Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną ”.

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-03b0546d-a087-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

 


RG.271.1.2023 pn.:„Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych”.


KZSP.241.7.1.2022 pn.: Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2023 roku.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator-postępowania
 3. SWZ załącznik
 4. Upoważnienie dyrektora
 5. Upoważnienie księgowa
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

RG.721.22.2022 „Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Skórzec na podstawie biletów miesięcznych”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ zalaczniki
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Zmiana SWZ
 6. Odpowiedzi na pyta do SWZ
 7. Informacja o wyborze
 8. Unieważnienie postępowania

KZSP.241.7.2022 pn.: Sukcesywne dostarczanie artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu w 2023 roku.

 1. Ogłoszenie o zamowieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ załącznik
 4. Upoważnienie dyrektora
 5. Upoważnienie księgowa
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

RG.721.21.2022 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skórzec”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ z załącznikami
 4. Informacja o wyborze 

RG.721.20.2022 „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz wielofunkcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator ogłoszenia
 3. SWZ i załączniki
 4. Informacja o wyborze
 5. Informacja o unieważnieniu

RG.721.19.2022 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ załączniki
 4. Załączniki dodatkowe dokumenty cz.1
 5. Załączniki dodatkowe dokumenty cz.2
 6. Uchwała nr XLIV-368-22
 7. Odpowiedzi na pytania SWZ
 8. WPF zmiany 28.10. 2022
 9. Uchwała zmiany budżet 28.10.2022
 10. Odpowiedzi na pytania do SWZ 2
 11. RB Z III KW. 2022
 12. NDS III KW. 2022
 13. RB N III KW. 2022
 14. załącznik 5 projekt umowy ze zmianami
 15. Odpowiedź na pytania do SWZ 3
 16. Informacja o wyborze_

RG.721.18.2022 „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 9 (etap I)”

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ,załączniki
 4. Przedmiar, STWIOR
 5. Projekty
 6. Informacja o wyborze

Older Entries »