POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

 • 11
 • 2
 • 3
 • 9
 • 13
 • 14
 • jquery carousel
 • skwer2a_resize
jquery slideshow by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz

Ogłoszenie  Wójta Gminy Skórzec  w sprawie organizacji pracy urzędu od dnia 25 maja 2020 r.

Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych  prowadzą zajęcia i naukę w  trybie stacjonarnym.

Więcej na stronie  MEN


CZYSTE ŚRODOWISKO LEPSZE JUTRO...

Powiat Siedlecki organizuje IV Powiatowy Konkurs ekologiczno-przyrodniczy „CZYSTE ŚRODOWISKO LEPSZE JUTRO…” POWIAT SIEDLECKI NA STRAŻY ŚRODOWISKA skierowany do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu powiatu siedleckiego. Celem konkursu jest promowanie i rozwijanie zachowań dążących do szeroko pojętej ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcenie ich do poznania przyrody i zachodzących w niej zjawisk, a tym samym uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożeniami dla środowiska. Konkurs ma również na celu rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, poprzez wyrażenie jej w formie graficznej bądź plastycznej, a tym samym kształtowanie umiejętności skutecznego promowania swojej okolicy w dziedzinie zachowań proekologicznych.


ODWOŁANIE KONCERTU PAPIESKIEGO

Szanowni Państwo, z powodu zakażenia jednego z kapłanów oraz izolacji domowej dla wszystkich księży, Koncert Papieski odbędzie się w innym terminie.  Za utrudnienia przepraszamy.


Raport


Zawieszenie zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej w Skórcu w dniach 21-23.10.2020 r.

Ze względu na niską temperaturę w szkole, decyzją dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone od dnia 21.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. 

 • Zajęcia w przedszkolu odbywają się zgodnie z planem.
 • Dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze                     w  godzinach  7-17  budynku na ul. Siedleckiej 1.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu


18 października zmarł w skórzeckim klasztorze ks. Stanisław Chryc- Kawaler Orderu Uśmiechu

Śp. ks. Stanisław miał 90 lat,  w Zgromadzeniu Księży Marianów  był od 70 lat.
Kapłan był znanym działaczem społecznym, wspaniałym duchownym i dobrym człowiekiem. Założył Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne,  organizował  kolonie dla dzieci w okresie wakacyjnym, półkolonie i zimowiska w szkołach Gminy Skórzec oraz akcje pomocy wielodzietnym rodzinom o niskim statusie materialnym. Założył  szkolne zespoły taneczne, kontynuujące tradycję regionu.  Zapoczątkował obchody Dnia Dziecka w Gminie Skórzec. Za swoją działalność w 2011 r. otrzymał Order Uśmiechu. Swoją niezmordowaną aktywność ks. Chryc łączył zawsze z pogodą ducha, co szczególnie podkreślają osoby, które zawdzięczają wsparcie z jego strony. Pytany o swoją pracę lubił żartobliwie powtarzać: „Lepszy Chryc, niż nic”.  Istotę swojej pracy określił kiedyś dobitnie w słowach skierowanych do kwartalnika “Z Niepokalaną”: Naszym zadaniem jest roznosić uśmiech. Jeśli nawet nie nakarmimy do syta pustego żołądka, ale na smutnej twarzy pojawi się uśmiech, to cel osiągnięty. Przy każdym spotkaniu chcemy im udowodnić, że są kochani. Tego słowa i gestu najbardziej potrzebują.

Prośba o udział w anonimowym badaniu dot. problemów społecznych występujących na terenie Gminy Skórzec

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa w Polsce, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Skórzec, którzy mają ukończone 18 lat, o udział w ANONIMOWEJ ankiecie dotyczącej zagrożeń społecznych. Badania równocześnie prowadzone są w formie papierowej, przy fizycznej obecności ankietera na terenie Państwa gminy. Jednakże biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności związane z COVID-19, prosimy o czynny udział w badaniu, celem usprawnienia jego przebiegu.  Wyniki ankiet będą służyć jedynie do badań statystycznych i mają na celu wyłącznie weryfikację występowania określonych problemów społecznych.

Link do ankiety  https://www.survio.com/survey/d/G4W9U4T9J2F4B3E1B

Link  będzie działał od dnia 19.10.2020

Dziękujemy za uzupełnienie kwestionariusza


Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty i Uczniowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu dobrych, przyjaznych i życzliwych relacji z wychowankami, aby udało się zaszczepić młodym ludziom radość życia, ciekawość świata i szacunek dla drugiej osoby.  Życzę dużo sił, wytrwałości i cierpliwości w krzewieniu wiedzy i rozwijaniu młodych talentów, żebyście potrafili pozytywnie motywować do nauki i uświadamiali młodym ludziom, że wiedza to potęga która przełoży się na ich dalsze życie.  Niech praca z dziećmi i młodzieżą daje Wam satysfakcję i spełnienie zawodowe, napełnia energią i poczuciem sensu wykonywanej pracy, a także ważności tego, co się robi.

Wam Drodzy Uczniowie życzę, abyście jak najlepiej wykorzystali możliwości jakie oferuje szkoła. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele.

Jerzy Długosz – Wójt Gminy Skórzec

Krzysztof Kuźma – Przewodniczący Rady Gminy Skórzec


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Gminny Dzień Seniora 2020 r.

8 października 2020 r. odbyły się obchody Gminnego Dnia Seniora. To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy. Uroczystość odbyła się w restauracji Zygmuntówka w Grali – Dąbrowiźnie. Po oficjalnym powitaniu gości przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, pana Arkadiusza Dołęgę głos zabrał Wójt Gminy Skórzec, pan Jerzy Długosz. Szczególne słowa skierował do seniorów, podkreślił, że najważniejsze jest zdrowie, radość i pogoda ducha. a wówczas wiek się  nie liczy. To seniorzy są źródłem życiowej mądrości, której nabywa się wraz z upływem lat.  W części rozrywkowej wystąpiły seniorskie zespoły artystyczne: Super Sześćdziesiątki i kapela Wieśki i Cześki. Uroczystość zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu. Galeria zdjęć


Zlot Food Trucków w Skórcu

W ciepły  i słoneczny weekend, 03-04 października, na skwerze w Skórcu miał miejsce zlot Food Trucków. Ideą festiwalu jest promowanie street foodu oraz jedzenia w duchu „slow”. Festiwal odbywa się już w ponad trzydziestu miastach Polski, zabierając uczestników w kulinarną podróż dookoła świata. Impreza rozpoczęła się w sobotę o godzinie 13.00 a zakończyła w niedzielę o 20.00. Atrakcjami dodatkowymi były: strzelnica,  karuzele i animacje. W niedzielę dotarły zabytkowe pojazdy, odbył się festiwal kolorów, a w godzinach 15.00-17.00 animatorzy bawili się z dziećmi. Pogoda dopisała, a skwerek powoli staje się kulturalnym centrum gminy dla imprez plenerowych. Galeria zdjęć

  


K O M U N I K A T  DOTYCZĄCY WNIOSKU Z 2016 O DOTACJĘ NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Szanowni Państwo,

Gmina Skórzec w 2016 roku składała wniosek o dofinasowanie z funduszy unijnych instalacji na posesjach mieszkańców solarów, paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Projekt nosił nazwę „Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry” i znalazł się na liście rezerwowej. 30 września bieżącego roku do gminy wpłynęło pismo informujące, że Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonuje analizy możliwości przyznania środków pochodzących z oszczędności w ramach funduszy unijnych i w tym celu gminy proszone są o oszacowanie ilu mieszkańców nadal jest zainteresowanych udziałem w projekcie. Dlatego też, do osób, które w 2016 roku zawarty z gminą umowę na udział w projekcie w najbliższych dniach zadzwonią pracownicy urzędu z prośbą o potwierdzenie dalszego zainteresowania. Na obecną chwilę nie mamy odpowiedzi czy byłyby możliwe zmiany w projekcie – dlatego nie przyjmujemy zgłoszeń od osób, które nie były ujęte we wniosku.

Dla przypomnienia w załączeniu udostępniamy umowę udziału w projekcie, którą zawierali Państwo z gminą w 2016 roku, określającą warunki projektu.

 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje mieszkańców  gminy Skórzec, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym  dla uczniów ( stypendia szkolne) , że od września 2020r.  uległ zmianie Regulamin  udzielania w/w pomocy . Poniżej zamieszczamy nowy regulamin zgodnie z którym  będzie udzielana  pomoc materialna dla uczniów.

 1. Regulamin str.1
 2. Regulamin str. 2

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Skórzec


Kampania "Mała książka - wielki człowiek"

24 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2013-2016), które odwiedzi Bibliotekę w Skórcu, biorącą udział w tym projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. W jej skład wchodzi książka „Pierwsze czytanki dla…” dostosowana dla przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Kampania została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt jest realizowany przez Instytut we współpracy bibliotekami publicznymi. Biblioteki, które zgłosiły się do projektu otrzymały od Instytutu materiały promocyjne. Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otrzymała aż 200 Wyprawek!

Serdecznie zapraszamy dzieci z roczników 2014-2017 z rodzicami do zapisania się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu i odbioru książeczki i Karty Małego Czytelnika.


Projekty edukacyjne ZUS

 

Jak co roku serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych ZUS:

 • „Projekt z ZUS” dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej,
 • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zapewniamy bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi metodykami nauczania. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie zus.pl w zakładce „Edukacja” (www.zus.pl/edukacja). Oprócz zaktualizowanych podręczników, prezentacji i filmów, mogących  z powodzeniem służyć do kompleksowej realizacji projektów także w trybie zdalnym, na podstronie zamieszczone zostały też pliki z plakatami, ulotkami oraz nowości – krzyżówki i quizy
o ubezpieczeniach społecznych do wykorzystania przez nauczycieli. Projekty edukacyjne ZUS są przygotowane tak, że ich realizacja jest możliwa bez względu na przyjęty w szkołach tryb nauczania, stanowiąc istotne uzupełnienie procesu dydaktycznego. Więcej


Biesiada w Plenerze na ludowo

W ostatnią niedzielę lata, przed domem parafialnym w Skórcu, odbyły się  występy grup śpiewaczych i zespołów ludowych pod szyldem Biesiady w Plenerze. Impreza miała charakter przeglądu, którego celem była prezentacja dorobku  lokalnych twórców.  Pogoda dopisała. Licznie zgromadzona publiczność mogła obejrzeć zespoły z powiatu siedleckiego. Na swojską  nutę  zagrali, zaśpiewali, a nawet zatańczyli goście z : Wodyń, Suchożebr, Kotunia, Radomyśli, Chodowa, Wyczółek i Wiśniewa. Skórzec reprezentowały  ,,Super Sześćdziesiątki” i energetyczna kapela ,,Wieśki i Cześki” Wielkie słowa uznania dla władz gminy i pana Arkadiusza Dołęgi- dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury za pomysł i zorganizowanie Biesiady w Plenerze.  Galeria zdjęć

 


V  Spartakiada Integracyjna - 17.09.2020 r.

17 września w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu odbyła się  V  Spartakiada Integracyjna. Podczas imprezy, w rozgrywkach sportowych, stanęły w szranki osoby o różnym stopniu sprawności z 5 placówek diecezji  siedleckiej. Organizatorami imprezy byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu  i  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu.  Sportowcom przygotowano  sześć konkurencji sprawnościowych. Zwycięskim drużynom wręczono  pamiątkowe puchary a wszyscy  uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe medale.  Galeria zdjęć

 

 Informacja o naborze


Informacja o zamknięciu drogi powiatowej w Dąbrówce-Stany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SZTANDAR DLA 18.BATALIONU DOWODZENIA W SIEDLCACH

Podczas zorganizowanych 5 września uroczystości z okazji drugich urodzin 18. Dywizji Zmechanizowanej wręczono sztandar dla 18. batalionu dowodzenia, którego fundatorem był Powiat Siedlecki. Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odczytał akt nadania sztandaru w imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów w skład, którego wchodziła również GMINA SKÓRZEC. Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek została matką chrzestną sztandaru, natomiast ojcem chrzestnym dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Społeczność Naszej Gminy na uroczystości reprezentował wójt Jerzy Długosz. To zaszczyt i honor dla samorządu Powiatu Siedleckiego, a w tym dla GMINY SKÓRZEC współuczestniczyć i współtworzyć tak ważne dla historii naszego Narodu i społeczności wydarzenia.


Narodowe Czytanie w Skórcu

5 września 2020 roku w Skórcu odbyło się Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą tegorocznej edycji był dramat “Balladyna” Juliusza Słowackiego. Zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Skórzec odczytali całość dramatu, co zajęło 3 godziny. Piękna pogoda i znakomita interpretacja tekstu przez czytających sprawiła, że spotkanie kulturalne było bardzo przyjemne. Uczestnikom wydarzenia zostały rozdane pamiątkowe egzemplarze “Balladyny”. Mamy nadzieję, że Narodowe Czytanie będzie już tradycją w naszej gminie. Wszystkim osobom biorącym udział w Narodowym Czytaniu w Skórcu serdecznie dziękujemy!
Składamy podziękowania dla Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu Olgi Gajo i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu Arkadiusza Dołęgi za zorganizowanie tej imprezy. Galeria zdjęć

 


Komunikat


Older Entries »