CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • gmina now
 • 2
 • 3
 • 9
 • 13
 • 14
 • css image gallery
 • skwer2a_resize
image carousel by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz


Zmiana BIP Gminy Skórzec

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 19.01.2024 r. funkcjonuje nowy BIP pod adresem : https://samorzad.gov.pl/web/gmina-skorzec/mapa-strony?show-bip=true  . Stary BIP, jako archiwalny, dostępny jest  tak jak dotychczas pod adresem https://www.e-bip.pl/start/10 .Dostęp do wymienionych portali jest możliwy z zakładek (ikon) po lewej stronie.


Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Wójta Gminy Skórzec


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SKÓRZEC o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Skórzec

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Skórzec uchwały nr LX/482/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Skórzec.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Skórzec do dnia 8 marca 2024 r. Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Możne podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08‑114 Skórzec, pok. 26 oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórzec.  Wnioski można składać w formie papierowej osobiście lub listownie na adres Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec lub w formie elektronicznej za pomocą:

 • poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaskorzec.pl;
 • platformy ePUAP na adres skrytki: 2vq4a6t9kr.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Skórzec.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórzec (zakładka „Ochrona danych osobowych” ).


XXI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na załączonym formularzu.


GMINNE ELIMINACJE TURNIEJU „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

13.02.2024 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbyły się gminne eliminacje XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Podczas tegorocznej edycji konkursu najlepsze wyniki osiągnęli:
 • W grupie wiekowej klas I-IV: Cecylia Kulik (SP Dąbrówka – Stany), Kacper Rybak (SP Dąbrówka – Stany)oraz Łukasz Piekart (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku) .
 • W grupie wiekowej klas V-VIII: Filip Cudny (SP Dąbrówka – Stany), Amelia Kulik (SP Dąbrówka – Stany)  i Kacper Kiełczykowski (SP Dąbrówka – Stany) .
Nagrody w ww. eliminacjach ufundowane zostały przez Gminę Skórzec, a wręczane były przez Wójta Gminy Skórzec – Jerzego Długosza, Komendanta Gminnego – dh Cezarego Magdziaka oraz pozostałych członków komisji turniejowej – dh Pawła Marciniaka, dh Marcina Serowca, dh Konrada Kosyla, dh Mariusza Cabaja oraz dh Piotra Olszewskiego
Gratulujemy finalistom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom osiągniętych wyników, a uczestnikom którzy zajęli miejsca I i II życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych oraz zachęcamy do udziału w turnieju w przyszłym roku.

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI – OGÓLNOPOLSKA AKCJA W ZSP W SKÓRCU

 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję pod hasłem “Wyślij pączka do Afryki”. W organizację wydarzenia zaangażowało się Koło Misyjne, Szkolny Wolontariat oraz wielu uczniów, którzy przynieśli pączki na kiermasz. Misjonarze Kapucyni pracujący w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej organizując tę akcję, po raz kolejny chcą pomóc dzieciom i dorosłym. W tym roku priorytetem akcji jest opieka medyczna dla dzieci z Afryki. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodzin, a także dzięki sponsorom udało nam się pozyskać kwotę 3200 złotych. Dziękujemy Rodzicom, uczniom ZSP w Skórcu, Kołu Misyjnemu i Wolontariuszom za przygotowanie i przeprowadzenie tej akcji. Podziękowania składamy także sponsorom: Panu Dyrektorowi Wojciechowi Zagorzałkowi, Zgromadzeniu Sióstr Córek Najczystszego Serca NMP w Skórcu, Pani Milenie Bulik, Pani Danucie Jastrzębskiej ,,Sklep u Joli” , Panu Andrzejowi Rysiowi, Piekarni Baldwin oraz Cukierni Pszczółka. Organizatorami tegorocznej edycji akcji były p. Izabela Sadokierska, siostra Sylwia Wójtowicz, p. Monika Zielińska, p. Monika Napiórkowska, p. Agnieszka Długołęcka – Kiełczykowska. Do zobaczenia za rok. Wolontariuszy odwiedził także Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz.
 
 

Projekt ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Gmina Skórzec brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.


Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

1. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r.


Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat. Aby otrzymać świadczenie, należy najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), by uzyskać decyzję dotyczącą poziomu potrzeby wsparcia, a dopiero potem złożyć w ZUS wniosek o świadczenie wspierające.


Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025


Dodatek osłonowy 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że  dostępne wnioski o wypłatę środków w ramach wsparcia gospodarstw domowych w związku ze znowelizowaną Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku dodatku osłonowym. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skórcu w zakładce GOPS.

Wnioski będą przyjmowane do 30.04.2024 r. w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pokój nr 8).

 


Uchwała antysmogowa-poradnik dla mieszkańców

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzka Mazowieckiego w Warszawie przesyła poradnik dla mieszkańców zawierający najczęściej zadawane pytania o uchwałę antysmogową dla Mazowsza,przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Krakowski Alarm Smogowy”.


Kwalifikacja Wojskowa 2024Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.


NOWY RADIOWÓZ DLA KP SKÓRZEC

Czwartego stycznia Komisariat Policji w Skórcu otrzymał nowy oznakowany radiowóz KIA SPORTAGE. Pojazd został zakupiony dzięki finansowemu wsparciu UG Skórzec, UG Wiśniew, UG Wodynie, UG Domanice oraz środków budżetowych policji. Symboliczne przekazanie auta odbyło się na placu przed budynkiem Komisariatu Policji w Skórcu w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach insp. Andrzeja Dziewulskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Skórcu kom. Mirosława Kowalczyka oraz wójta gminy Skórzec Jerzego Długosza wraz z wice przewodniczącym Rady Gminy Arturem Jastrzębskim – Pypowskim, wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, wójta gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego oraz wójta gminy Domanice Jerzego Zabłockiego. Poświęcenia auta dokonał ksiądz proboszcz Piotr Wojtyła. Komendant Miejski Policji w Siedlcach insp. Andrzej Dziewulski podziękował samorządowcom za wsparcie przy zakupie kolejnego radiowozu, który prócz tego, że przyczyni się do podniesienia komfortu pracy funkcjonariuszy, to również realnie wpłynie na podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców czterech gmin obsługiwanych przez KP Skórzec. Kluczyki do radiowozu odebrał dzielnicowy sierż. szt. Tomasz Kiełczykowski oraz kierownik ogniwa prewencji asp. szt. Andrzej Bajbert.
 miniPAKT - gminne pracownie komputerowe - grant dla Gminy Skórzec

 

Gmina Skórzec otrzymała grant w konkursie grantowym „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”. Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, który posłuży powstaniu nowej innowacyjnej i atrakcyjnej pracowni komputerowej. Są to m.in. komputery i laptopy wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy nagłośnieniowe, zestawy mikrofonów, aparaty i kamery cyfrowe, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Wartość rozliczonego grantu to 151.279,00 zł, dotacja wynosi 100 % kosztów zadania. Projekt został w całości sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

 

 


NOWY NUMER "WIEŚCI GMINY SKÓRZEC"

Z radością oddajemy w Państwa ręce trzeci numer „Wieści Gminy Skórzec” – bezpłatnego informatora samorządowego. Mamy nadzieję, że spotka się z Waszym dużym zainteresowaniem. Egzemplarze będą dostępne w Urzędzie Gminy, w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz placówkach handlowych na terenie naszej gminy. Wersja elektroniczna „Wieści Gminy Skórzec” dostępna jest na stronie internetowej. Życzymy miłego czytania!


Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r.

 1. Zarządzenie Wójta
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Wzór oferty
 4. Wzór sprawozdania

Wójt Gminy Skórzec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

 1. Zarządzenie Wójta
 2. Ogłoszenie o konkursie
 3. Wzór oferty
 4. Wzór sprawozdania

Wigilia Czterech Pokoleń

14 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbyła się Wigilia Czterech Pokoleń. Tradycyjnie był to czas spotkania, rozmów i wspólnego śpiewania. Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz złożył całej społeczności gminnej i licznie zebranym gościom świąteczne i noworoczne życzenia. Wójt podziękował przedstawicielom władz każdego szczebla za współpracę. Zaproszeni goście złożyli świąteczne życzenia władzom i mieszkańcom Gminy Skórzec. W tym roku w Wigilii udział wzięli m.in. Posłowie Maria Koc oraz Krzysztof Tchórzewski. Natomiast Senator Waldemar Kraska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przesłali listy z życzeniami.
W Wigilii Czterech Pokoleń uczestniczy co roku blisko 200 osób. Są to mieszkańcy gminy, sołtysi, rada gminy, strażacy, koła gospodyń wiejskich, nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń istniejących na terenie gminy jak również spoza niej, które na co dzień prowadzą tu swoją działalność oraz zaproszeni goście. Część artystyczną przygotowały placówki oświatowe z terenu gminy oraz Klub Seniora Super Sześćdziesiątki pod kierownictwem Ewy Masiak. Impreza ma charakter cykliczny i organizowana jest od 16 lat. GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 


ANGELS BAND NA JASNEJ GÓRZE

W ramach obchodów 70. rocznicy powstania Apelu Jasnogórskiego w bazylice jasnogórskiej w Częstochowie odbył się koncert „Ave Maria” w wykonaniu Sławomira Naborczyka i zespołu ANGELS BAND. Koncert najpiękniejszych pieśni maryjnych został zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Sakralnej z inicjatywy Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej – na czele z panią Zofią Paczóską. 10 grudnia 2023 r. wystąpili: Sławomir Naborczyk – tenor, Adrianna Masiak – sopran, Olga Masiak – śpiew, saksofon, Lena Masiak – harfa oraz Wiktoria Świerczewska – śpiew, wiolonczela, Ewa Masiak – gitara, Bartosz Krasnodębski – flet, a także Daniel Sagalovski – fortepian. Koncert prowadzili Zofia Paczóska i Paweł Świętorecki. To ogromny zaszczyt dla artystów śpiewać w najważniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce w tych szczególnych dniach. Reakcja publiczności była bardzo ciepła, artyści dostali ogromne brawa i prośby o bis. Szczególnie miłym akcentem była obecność pielgrzymów z gminy Skórzec, którzy przyjechali tego dnia do Częstochowy, aby wspólnie śpiewać i modlić się do Matki Bożej.

Udało się to dzięki współpracy Stowarzyszenia z Sanktuarium Jasnogórskim. Partnerem koncertu byli: Gmina Skórzec – wójt Jerzy Długosz, Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej. Dziękujemy sponsorom: Marcie i Markowi Żaboklickim, Grzegorzowi Maleszewskiemu, Tomaszowi Pióro, Jakubowi Pióro. Partnerzy medialni wydarzenia to: TV Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Radio Fiat, Tygodnik Niedziela, Telewizja Niedziela, lokalne media.  GLERIA ZDJĘĆ

 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska w Urzędzie Gminy Skórzec


Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach samorządowych 2024 r.Older Entries »