POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

 • 11
 • 2
 • 3
 • 9
 • 13
 • 14
 • jquery carousel
 • skwer2a_resize
jquery slideshow by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz

Informacja o przystąpieniu Gminy Skórzec do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek w pdf

Wniosek w word

Certyfikat Groszek II Wesoła

Certyfikat Ekogorszek

Certyfikat Orzech

 

 

 


Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.


Dni otwarte w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych: Platforma Usług Elektronicznych dla Płatnika

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS

Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę. PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu). W związku z powyższym zapraszamy płatników składek na dni otwarte w Oddziale ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12, godz. 9.00 – 14.00 w następujących terminach:

 • 1 grudnia 2022 r.
 • 8 grudnia 2022 r.
 • 15 grudnia 2022 r.
 • 22 grudnia 2022 r.
 • 29 grudnia 2022 r.

Podczas dyżurów każdy płatnik będzie mógł założyć profil PUE oraz zostanie przeszkolony z funkcjonalności tego profilu.


Informacja dotycząca sprawdzenia poprawności działania syren alarmowych


KONKURS PLASTYCZNY "KARTKA ŚWIĄTECZNA"

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zaprasza dorosłych i dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem jest wykonanie kartek świątecznych, które będą wysłane przez Urząd Gminy Skórzec i Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu do zaprzyjaźnionych instytucji i partnerów, przyjaciół oraz osób samotnych. Najładniejsze prace będą wysłane w oryginale, a zwycięska praca zostanie powielona w formie druku jako kartka świąteczna z gminy Skórzec. Czas trwania konkursu: od 18 listopada 2022 r. – do 1 grudnia 2022 rok do godziny 13.00. Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie: http://skorzec.bibliotekimazowsza.pl/


Projekt „BEZPIECZNY SENIOR W SKÓRCU”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu  realizuje wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Siedlcach  projekt profilaktyczny „BEZPIECZNY SENIOR W SKÓRCU” od 19 października 2022 r.  do 31 marca 2023 r. dla 75 seniorów – mieszkańców gminy Skórzec. Projekt składa się z cyklu warsztatów o tematyce edukacyjnej, informacyjnej i kulturowej adresowanych do seniorów  obejmujących m.in. zapobieganie przestępstwom wobec osób starszych, działania profilaktyczne poprzez sztukę, warsztaty umiejętności „miękkich” dla seniorów będących w kryzysie i współuzależnionych.

Zajęcia prowadzone są przez: funkcjonariuszy KMP Siedlce, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz innych specjalistów zaproszonych do udziału w projekcie tj. pracowników Banku Spółdzielczego w Siedlcach , ZUS O/Siedlce oraz psychologa.  W ramach projektu realizowane będą konkursy dla uczestników obejmujące zagadnienia przekazywane w ramach warsztatów.

Elżbieta Łastowska

     Kierownik  Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Skórcu


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2022 r.

,,Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. ”              

  Józef Piłsudski

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123. latach zniewolenia. 11 listopada 2022 r., w 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uczczono w Skórcu pamięć tego wydarzenia.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele  parafialnym w Skórcu. Licznie zebrani mieszkańcy gminy, strażacy, uczniowie   spotkali się na skwerze przy Pomniku Niepodległości. Przy dźwiękach i strofach hymnu państwowego poczet wciągnął flagę na maszt. Do zebranych zwrócił się pan Krzysztof Kuźma– Przewodniczący Rady Gminy Skórzec, mówiąc: Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Podczas dorocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Następnie został odczytany apel poległych, wspomniano w nim mieszkańców gminy i parafii, którzy poświęcili życie za wolną Polskę. Delegacje instytucji gminnych, samorządowych i społecznych złożyły kwiaty i wieńce przed pomnikiem.   Tegoroczne  obchody  Narodowego Święta Niepodległości zorganizował pan Arkadiusz Dołęga- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu.

 

 

 

GALERIA  ZDJĘĆPUE ZUS dla płatników składek

 

 

 

 

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS  Zgodnie z przepisami [1] od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Obecnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika. Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r. Jeśli tego nie zrobią, ZUS sam założy im taki profil. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

PUE ZUS dla płatników składek


III OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM „BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI"

Regulamin konkursu


WzMOCnij swoje otoczenie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka OSP Dąbrówka-Ług dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu, dokonała zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i hełmów, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu działań jednostki, w tym naszej gminy!
Więcej informacji o programie na stronie : www.wzmocnijotoczenie.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty edukacyjne ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych:

 • „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych,
 • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Łatwej uczyć o ubezpieczeniach społecznych

Każdy z projektów ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są wykorzystywane na danym etapie kształcenia. Zapewniamy bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi metodykami nauczania. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.zus.pl w zakładce „Edukacja” (link). Oprócz zaktualizowanych podręczników, prezentacji i filmów, mogących z powodzeniem służyć do kompleksowej realizacji projektów także w trybie zdalnym, na podstronie zamieszczone zostały też pliki z plakatami, ulotkami oraz nowości – krzyżówki i quizy o ubezpieczeniach społecznych do wykorzystania przez nauczycieli.  Projekty edukacyjne ZUS

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty i Uczniowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu dobrych, przyjaznych i życzliwych relacji z wychowankami, aby udało się zaszczepić młodym ludziom radość życia, ciekawość świata i szacunek dla drugiej osoby.  Życzę dużo sił, wytrwałości i cierpliwości w krzewieniu wiedzy i rozwijaniu młodych talentów, żebyście potrafili pozytywnie motywować do nauki i uświadamiali młodym ludziom, że wiedza to potęga która przełoży się na ich dalsze życie.  Niech praca z dziećmi i młodzieżą daje Wam satysfakcję i spełnienie zawodowe, napełnia energią i poczuciem sensu wykonywanej pracy, a także ważności tego, co się robi. Wam Drodzy Uczniowie życzę, abyście jak najlepiej wykorzystali możliwości jakie oferuje szkoła. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele.

Jerzy Długosz – Wójt Gminy Skórzec

Krzysztof Kuźma – Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

 


Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Skórzec z organizacjami pozarządowymi.


Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Skórzec

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie tabletek zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Uwaga!

Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania będą nieczynne.

Punkty wydawania preparatu na terenie gminy Skórzec:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
 2. Garwolińska 2, 08-114 Dąbrówka-Ług
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Novamed”
 4. Garwolińska 60A, 08-114 Dąbrówka-Ług


Gminny Dzień Strażaka

8.10.2022 odbył się Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu. Następnie strażacy udali się do Żebraka na dalsze obchody. Święto było połączone z oficjalnym odebraniem oraz poświęceniem  samochodu Star 266 po karosacji, a także odsłonięciem pomnika gen. Jana Zygmunta Skrzyneckiego.


Informacja o kursie e- elearningowym dla dzieci rolników.


Utrudnienia w związku z rozbudową i przebudową drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek- Teodorów.

W związku z remontem drogi na odcinku Teodorów – Gołąbek, od 5 października 2022 r., zostaje wyznaczony objazd dla kursów linii nr 8 wykonywanych do Lipniaka. Kursy będą wykonywane do miejscowości Gołąbek przez Lipniak. Początkowy oraz końcowy przystanek to Gołąbek Szkolna II. Na czas remontu drogi z rozkładu jazdy zostają całkowicie wyłączone następujące przystanki Teodorów I, Teodorów II, Teodorów III, Gołąbek Siedlecka I. Dla kursów linii nr 8 wykonywanych dotychczas do Lipniaka przez Gołąbek nie będą obowiązywały przystanki Wołyńce oraz Wołyńce Kolonia.


Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.

 

 


WzMOCnij swoje otoczenie

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, jednostka OSP Dąbrówka Ług dokona zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i hełmów, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu działań jednostki, w tym naszej gminy! Więcej informacji o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl

 

 


Konkurs fotograficzny pod hasłem „Ekonomia społeczna - sposób na  życie"

Szanowni Państwo,

Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem „Ekonomia społeczna – sposób na  życie”

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zawodowo nie zajmuje się fotografią. Ekonomia społeczna to działalność, która ma na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Troska o jednostki wymagające wsparcia i niepozostawianie ich samych sobie, jest nie tylko miarą odpowiedzialności i solidarności społecznej, ale również misją. Dla wielu z Was, ekonomia społeczna to jednak przede wszystkim sposób na życie. Na uczciwą i sumienną pracę, na odrobinę radości i satysfakcji, na własną samorealizację  i zadowolenie. W codziennej pracy, misja schodzi na dalszy plan, a bardziej od niej liczy się człowiek i jego problem. Opowiedzcie nam o tym najlepiej jak potraficie, szczerze i bezpretensjonalnie. Prawdziwie aż do bólu. Sięgnijcie po aparat lub komórkę i spróbujcie uchwycić w kadrze, co w ekonomii społecznej, która stała się Waszym sposobem na życie, jest dla Was ważne. Czym chcielibyście się z nami podzielić i o czym nam opowiedzieć… Zachęcamy do przysyłania zdjęć, najlepsze z nich, które wybierze Jury konkursu nagrodzimy okolicznościowymi dyplomami oraz statuetkami, jak również wartościowymi upominkami. Dodatkowym wyróżnieniem będzie ich opublikowanie na naszej stronie internetowej: www.mcps.com.pl oraz na profilu ekonomii społecznej na Mazowszu na Facebook-u: facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/ Najlepsze prace dodatkowo wyeksponujemy na wystawie fotograficznej umieszczonej w przestrzeni publicznej. Przyjmowanie prac rozpoczynamy: 26 września br., a zamykamy: 24 października 2022 r. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni: do 27 października br. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali, którą zaplanowaliśmy na 9 listopada br.  Szczegóły na stronie: https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/konkurs-fotograficzny-ekonomia-spoleczna-sposob-na-zycie/

Zapraszamy do udziału! Wydział Ekonomii Społecznej


Poszukiwany właściciel psa

Urząd Gminy Skórzec informuje, że w okolicy nieruchomości Dąbrówka-Wyłazy ul. Klonowa 106 znaleziono psa wskazanego na zdjęciu. Jeśli ktoś poszukuje psa lub zna jego właściciela prosimy o pilny kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Skórzec w godz.8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku tel. 25 308 11 42.


100 000 zł DLA GMINY SKÓRZEC Z PROGRAMU "MAZOWSZE DLA SPORTU 2022"

„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować ponad 500 obiektów sportowych. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł na kolejne sportowe inwestycje. 22 września, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej umowy w tej sprawie podpisało 6 gmin z woj. mazowieckiego. Wśród beneficjentów programu znalazła się również Gmina Skórzec, która otrzymała dofinasowanie w kwocie 100 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remont hali sportowej przy Zespół Szkolno-Przedszkolny W Skórcu przy ul. Siedleckiej 9. W imieniu gminy umowę podpisał wójt Jerzy Długosz oraz skarbnik Aneta Cabaj.
Za otrzymane dofinansowanie serdecznie dziękujemy !


Rekrutacja na pracownika LGD ZSOgłoszenie o naborze wniosków na udzielenie dotacji dla spółek wodnych na 2023 r.


Harmonogram zebrań wiejskich w 2022 r. dotyczących funduszu sołeckiego.


UWAGA!  Nabory wniosków 2022 w LGD ZS

 

 

 

 

 

Informujemy, że od 23 września 2022 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

 NABÓR 1/2022 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji – 186 264,28 euro / 745 057,12 zł (12 operacji);

NABÓR 2/2022 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”; kwota alokacji: 75 448,52 euro /301 794,08 zł (3 operacje). Termin naborów: 23.09.2022 r. – 07.10.2022 r. do godz. 16.00

Szczegóły dotyczące naborów są opublikowane na stronie www.lgdsiedlce.pl, (zakładka LSR -> NABORY WNIOSKÓW i ICH WYNIKI -> NABORY WNIOSKÓW 2022). Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 LGD Ziemi Siedleckiej. Przypominamy, że wszyscy Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem.


Narodowe Czytanie w Skórcu 2022

3 września 2022 roku w Skórcu odbyło się kolejne Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu. Lekturą tegorocznej edycji były ,,Ballady i romanse ” Adama Mickiewicza, którą odczytali  zaproszeni goście. W czytaniu wzięli  udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Skórzec. Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe egzemplarze ,,Ballad i romansów”. Czas minął bardzo szybko, pogoda dopisała. Dziękujemy za obecność i zapraszamy na Narodowe Czytanie za rok – na ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komunikat o szczepieniu lisów przeciwko wściekliźnie


Older Entries »