CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • gmina now
 • 2
 • 3
 • 9
 • 13
 • 14
 • css image gallery
 • skwer2a_resize
image carousel by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz


Zmiana BIP Gminy Skórzec

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 19.01.2024 r. funkcjonuje nowy BIP pod adresem : https://samorzad.gov.pl/web/gmina-skorzec/mapa-strony?show-bip=true  . Stary BIP, jako archiwalny, dostępny jest  tak jak dotychczas pod adresem https://www.e-bip.pl/start/10 .Dostęp do wymienionych portali jest możliwy z zakładek (ikon) po lewej stronie.


Piknik sportowy w Skórcu

W niedzielę, 19 maja 2024 r.,  na boiskach sportowych ZS-P w Skórcu odbył się  VII Ogólnopolski Turniej Strongman i II Mazowiecki Turniej Siatkówki Plażowej. Organizatorem imprezy był GOK w Skórcu. Zmagania sportowe trwały od godziny 10.00 do 16.30. Na uczestników pikniku czekały  atrakcje takie jak: dmuchańce, popcorn i wata cukrowa. W turnieju siłaczy uczestniczyło 8 zawodników. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Imprezę zorganizował Dyrektor GOK – pan Arkadiusz Dołęga, turniej siatkówki zorganizował i  prowadził-  pan Andrzej Wiącek. GALERIA ZDJĘĆOgłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Skórzec) na okres od  1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 rproszone są o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pok. nr 8, nr telefonu 25 308 11 46 lub 25 308 11 45) od dnia 13 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód zakupu) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

Elżbieta Łastowska

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej


Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

W poniedziałek,6 maja 2024 r., Rada Gminy Skórzec uroczyście rozpoczęła nową kadencję. Wybrani radni oraz Wójt – Jerzy Długosz odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie i rozpoczęli sprawowanie IX kadencji na lata 2024-2029. W trakcie sesji wybrany został Przewodniczący Rady Gminy Skórzec – Pan Artur Jastrzębski-Pypowski i Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mirosław Kowalczyk. GALERIA ZDJĘĆ


Życzenia z okazji Dnia Strażaka

4 maja obchodzimy dzień św. Floriana – patrona Strażaków. Z tej okazji, Druhnom i Druhom  wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Skórzec, składam najserdeczniejsze życzenia. Niech dopisuje Wam zdrowie, nie opuszcza szczęście, a życie osobiste i zawodowe dostarcza powody do dumy i zadowolenia.

Życzę, by Wasza trudna i odpowiedzialna pasja była źródłem wyłącznie satysfakcji i zadowolenia, a poczucie dobrze pełnionej misji nigdy Was nie opuszczało. Niech Św. Florian otacza Was opieką podczas każdej akcji.

Ze strażackim pozdrowieniem

Jerzy Długosz

Wójt Gminy Skórzec


Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Skórzec

Wniosek o wypłatę odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Skórzec na podstawie decyzji Starosty Siedleckiego z dnia 11 grudnia 2023 r. nr 11/2023  znak B.6740.15.9.2023.JP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka-Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360906W oraz drogi 360906W oraz drogi 360906W”.

GMINNE ELIMINACJE 40. KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO

15 kwietnia 2024 r. w Skórcu odbyły się gminne eliminacje 40. Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszyńskiego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”.Wszystkich przybyłych do sali konferencyjnej Urzędu Gminy przywitał wójt Jerzy Długosz, który życzył uczestnikom powodzenia. Do konkursu przystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie i Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach.
Recytatorom przysłuchiwała się Komisja Konkursowa w składzie: Olga Gajo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Sławomir Batok – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Monika Zielińska – bibliotekarz szkolny.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie:

 •  W kategorii klas I-III: Aleksandra Dąbrowska, Lena Cabaj, Jakub Susfał.
 • W kategorii klas IV-VI: Katarzyna Kadźmierczak, Dominika Karasińska, Anna Zakrzewska.
 •  W kategorii klas VII-VIII: Maja Jastrzębska, Zuzanna Pypowska, Wiktoria Szadkowska.

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w eliminacjach gminnych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową ufundowaną przez Bibliotekę.
Laureaci eliminacji gminnych będą reprezentować gminę Skórzec w eliminacjach powiatowych konkursu, które odbędą się w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Ostrówku.
Z dumą informujemy, że 39. Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego w kategorii klas I-III wygrała w finale w Siedlcach Aleksandra Dąbrowska z Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach. Gratulujemy! GALERIA ZDJĘĆMarszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.
1.    w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
2.    ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
3.    za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a)    a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
b)    b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP
– bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia. Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.plwww.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. „Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.


Katyń... ocalić od zapomnienia 2024r.

 

Dzieci i młodzież z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, uczestniczą w programie edukacyjnym „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Z okazji piętnastej edycji tego projektu, 11.04.2024 r., odbyła się  uroczystość upamiętnienia polskich patriotów zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Dąb posadzony w 2010 r. na terenie Gimnazjum w Skórcu uwiecznia postać aspiranta policji państwowej, Aleksandra Bareję, urodzonego w Skórcu, zamordowanego w Twerze, a pochowanego na cmentarzu w Miednoje.  Do grona wyjątkowych gości i współtwórców spotkania należy zaliczyć członków Stowarzyszenia Siedleckie Rodziny Katyńskie z jego przewodniczącym, Romanem Bareją, wnukiem Aleksandra Barei. Władze samorządowe reprezentowała Sekretarz Gminy pani Anna Wiśniewska. Plac obok szkoły stał się symbolicznym miejscem  pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska, Miednoje i innych ośrodków kaźni Polaków na Wschodzie. Uroczystość przygotowały panie: Monika Zielińska,Iwona Dąbrowska, Urszula Napiórkowska, Ewelina Janczak, pan Sławomir Niciporuk z klasą VIIa  i VII b.  Oprawa muzyczna uroczystości : pani Anna Iwanek i pani Iwona Dąbrowska. GALERIA  ZDJĘĆ

 


18. Siedleckie Targi Pracy


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Helenie Kmieć

04.04.2024 w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Helenie Kmieć- polskiej wolontariuszce, która została zamordowana podczas posługi misyjnej w Boliwii. W konkursie wzięło udział 160 uczestników. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 40 uczniów. W konkursie wzięły udział szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Zespół Oświatowy w Żelkowie Kolonii, Zespół Szkół w Zabielu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach,  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żeliszewie  Podkościelnym, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach i Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany. Wydarzenie to rozpoczęło się od apelu, na którym powitano gości- sponsorów, fundatorów nagrod: księdza kanonika- Kazimierza Jóźwika, Wójta Gminy Skórzec- Jerzego Długosza. Kolejnym etapem był program przygotowany przez koło misyjne działające w szkole. Tematyką programu była biografia Heleny Kmieć. Po uroczystym przywitaniu rozpoczął się konkurs. O godzinie 11.00, po napisaniu testów, uczniowie udali się do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji Heleny Kmieć. Po Mszy świętej odbył się poczęstunek w domu parafialnym i podsumowanie konkursu. Laureatami konkursu zostali uczniowie ZSP Skórzec, którzy otrzymali nagrody w postaci bonów podarunkowych: Lena Sawko I miejsce; Milena Bogucka II miejsce, Alicja Wereda III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Dziękujemy sponsorom, dyrekcji, Gminie Skórzec, księdzu proboszczowi za taką wspaniałą akcję i propagowanie postawy Heleny Kmieć. Konkurs przygotowały i zorganizowały katechetki s. Sylwia Wójtowicz i p. Izabela Sadokierska. GALERIA ZDJĘĆ
Nowy numer "Wieści Gminy Skórzec"

Zapraszamy do lektury najnowszego informatora samorządowego „Wieści Gminy Skórzec”.
Informator dostępny na stronie w wersji elektronicznej oraz papierowej w Urzędzie Gminy, w Gminnej Bibliotece Publicznej i placówkach handlowych na terenie Gminy Skórzec.

Mapa gminnych inwestycji

Zapraszamy do zapoznania się z mapą inwestycji gminnych.  Od 2018 roku zrealizowaliśmy wiele projektów za ponad60 mln złotych. Zmieniły one wizerunek gminy Skórzec i bezpośrednio wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców. Mapa inwestycji to narzędzie pozwalające przedstawić dokładnie rodzaje inwestycji, ich koszty i lokalizację. Prezentowane dane będą cyklicznie aktualizowane.
Mapa dostępna pod adresem: https://skorzec.mapa-inwestycji.pl/

 VI Gminny Dzień Kobiet

W niedzielę, 17 marca 2024 r., Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym  przy ul. Siedleckiej 1 zaprosił na  koncert z okazji  Dnia Kobiet. Uroczystość zorganizowano po raz  szósty z inicjatywy Wójta Gminy Skórzec, pana Jerzego Długosza. W części artystycznej licznie zgromadzona publiczność obejrzała widowisko muzyczne ,,Maanam” prezentujące twórczość hitowego polskiego zespołu. W koncercie pojawiły się znane wszystkim przeboje takie jak „Boskie Buenos”, „Cykady na Cykladach”, „Lipstick on the glass” i wiele, wiele innych, przy których bawiły się pokolenia. Kompozycje Marka Jackowskiego z tekstami Kory Jackowskiej w aranżacjach oddających klimat ubiegłego stulecia zaprezentowała Orkiestra Teatru ES w składzie: Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński, Andrzej Maleńczuk, Daniel Popek i Robert Protasewicz oraz Dorota Kaczorek, której elektryzujący wokal przeniósł nas w czasy, kiedy Maanam święcił tryumfy na scenach i estradach w całym kraju. Solistce towarzyszyła grupa wokalno-aktorska Teatru ES w specjalnie zaaranżowanych scenkach teatralnych. Uzupełnieniem recitalu była wystawa fotograficzna ,,Sukces ma twarz kobiety” zorganizowana przez UKS ,,Naprzód”-Skórzec. Gminny Dzień Kobiet zorganizował Dyrektor GOK, pan Arkadiusz Dołęga. GALERIA ZDJĘĆ


Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny

14 marca, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, odbyła się kampania społeczna zorganizowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Dyrektor szkoły, pan Wojciech Zagorzałek uroczyście przywitał: pana Jerzego Długosza- Wójta Gminy Skórzec, pana Dariusza Stopę- Dyrektora  Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, pana Radosława Strzalińskiego- Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz pracowników Urzędu Marszałkowego w Warszawie i  WORD w Siedlcach. Wójt Gminy Skórzec- pan Jerzy Długosz podziękował władzom samorządowym Województwa Mazowieckiego za cenną inicjatywę edukacyjną. Podczas zajęć uczniowie klas IV i V wzięli udział w trzech panelach dydaktycznych promujących bezpieczeństwo i otrzymali elementy odblaskowe. Pierwszy panel to nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzona przez dwóch ratowników medycznych, drugi to interaktywny wykład o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a trzeci to przejazd dzieci po rowerowym torze przeszkód. GALERIA ZDJĘĆ


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA„ - EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Źródłem finansowania Programu są środki Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego na 2024 r.

Dofinansowanie projektu: 159 732,00 zł,

Całkowita wartość projektu: 159 732,00 zł.

CEL PROGARMU

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Celem Programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

OPIS PROGRAMU:

Program poszerza w znacznym stopniu ofertę usług na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Skórzec. Realizacja wpływa znacząco na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wychodzi naprzeciw potrzebom opiekunów osób niepełnosprawnych.

W Gminie Skórzec osoby zakwalifikowane do Programu korzystają ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa jest nieodpłatna. Ogółem z tej formy pomocy korzysta w Gminie Skórzec 15 osób, w tym troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Łączny wymiar godzin usług w Gminie Skórzec dla 15 osób wynosi 3600

OKRES REALIZACJI :

marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.PONAD 750 000 ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE SKÓRZEC

Prawie 100 inwestycji w powiecie siedleckim otrzymało wsparcie od Sejmiku Województwa Mazowieckiego na ponad 6,5 mln zł. Wśród BENEFICJENTÓW znalazła się również Gmina Skórzec, która otrzymała ponad 750 000 zł na realizację 7 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie umowy podpisały Pani Elżbieta Lanc i Pani Janina Ewa Orzełowska, natomiast ze strony Urzędu Gminy w Skórcu Wójt Gminy – Jerzy Długosz oraz z-ca Skarbnika Jadwiga Oknińska. Dotyczyły one:

 1. MAZOWSZE DLA SPORTU 2024 – Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na stadionie gminnym w m. Dąbrówka – Ług – KWOTA 223 491 zł.
 2. MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH – Modernizacja świetlicy w Skórcu – KWOTA 200 000 zł.
 3. MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNYCH 2024 – Modernizacja strażnicy w TRZCIŃCU oraz zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP DĄBRÓWKA – ŁUG. – KWOTA 190 000 zł.
 4. MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024 – Mazowieckie Instrumenty Aktywizacji Sołectw dla Dąbrówka – Wyłazy II, Żebrak, Wólka – Kobyla, Dąbrówka – Stany, Gołąbek, Żelków II (KIERZ). – KWOTA 90 000 zł.
 5. MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2024 – Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Skórcu. KWOTA 37 500 zł.
 6. MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT 2024 – Zapobieganie bezdomności zwierząt – KWOTA 10 000 zł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OTRZYMANE WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ! 

 Moda na recykling w Gminie Skórzec

Yana Batsian zaprojektowała niesamowitą stylizację, a uczniowie trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Skórzec nadali elektroodpadom drugie życie. W przededniu Dnia Kobiet wzięli udział w warsztatach piątej edycji akcji edukacyjno – ekologicznej „Moda na recykling” Europejskiej Platformy Recyklingu. Stworzyli kostium ze zdjęć ze zużytych aparatów rentgenowskich, a także gorsety, sukienki, skrzydła z płyt cd z zepsutego sprzętu hi fi i wiele innych strojów z elektrośmieci. Najpierw była lekcja przyrody prowadzona przez panią pedagog – Katarzynę Roszkowską i Magdalenę Staśkiewicz – ekspertkę ERP Polska, a następnie kreatywna i pouczająca zabawa. W wydarzeniu wziął udział Wójt Gminy Skórzec- Jerzy Długosz, dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu i zaangażowana kadra nauczycielska. Skórzec jest jedyną gminą z powiatu siedleckiego biorącą udział w tegorocznej edycji akcji.  GALERIA ZDJĘĆ
 
 
 

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Dzień Kobiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, realizacji wszystkich marzeń oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Niech każdy dzień Waszego życia będzie wyjątkowy, a uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach.

                                                                                                                                                               Jerzy Długosz -Wójt Gminy Skórzec

 


Dobre wieści dla OSP w Skórcu

W  sobotę, 2 marca,  w siedzibie Gminy Siedlce odbyło się uroczyste podpisanie 7 umów na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu siedleckiego w tym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu.

W spotkaniu uczestniczyli: Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Panie Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Pani Monika Tchórznicka, Wójt Gminy Skórzec Pan Jerzy Długosz, Skarbnik ,Gminy Skórzec Pani Aneta Cabaj, Prezes OSP w Skórcu – druh Piotr Adamiak, Naczelnik OSP w Skórcu – druh Grzegorz Chromiński, Skarbnik OSP w Skórcu – druh Maciej Gdaczyński, Wójtowie i przedstawiciele Urzędów Gmin oraz Druhny i Druhowie z jednostek OSP które również dostały wsparcie na nowe wozy.

Gmina Skórzec uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 634 111,40 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP KSRG w Skórcu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 922 484,00 zł.  Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki, które pozwolą na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo w naszej gminie.


WSPARCIE POWIATU SIEDLECKIEGO DLA SPORTU W GMINIE SKÓRZEC

28 lutego, w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski, Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek oraz Członkowie Zarządu Powiatu; Kazimierz Prochenka i Edward Kokoszka podpisali umowy z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń oraz wręczyli symboliczne czeki organizacjom. Powiat Siedlecki, w tym roku udzielił wsparcia organizacjom na realizację zadań zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na kwotę 330 tys zł.  Wsparcie finansowe otrzymał UKS Naprzód Skórzec. Dziękujemy zarządowi klubu za zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportową, a radnemu powiatowemu – Edwardowi Kokoszce za wspieranie tych działań.

 


Older Entries »