POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

 • 11
 • 2
 • 3
 • 9
 • 13
 • 14
 • jquery carousel
 • skwer2a_resize
jquery slideshow by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz

Ogłoszenie  Wójta Gminy Skórzec  w sprawie organizacji pracy urzędu od dnia 25 maja 2020 r.

Podsumowanie roku 2020

Za nami kolejny rok! Chociaż rok 2020 pod wieloma względami zupełnie nie przypominał lat poprzednich to dobitnie uzmysłowił nam, że jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Pomimo sytuacji związanej z pandemią, która nie ułatwia funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Skórzec może stwierdzić, że był to DOBRY ROK dla Naszej Społeczności. Utrudnienia spowodowane obecną sytuacją nie wpłynęły negatywnie na zaplanowane inwestycje oraz inne przedsięwzięcia związane z rozwojem Naszej Gminy. W minionym roku na inwestycje Urząd Gminy w Skórcu przeznaczył ponad 10,5 mln złotych.

Zobacz więcej…


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach do Właścicieli i Zarządców  obiektów budowlanych w związku z trwającym okresem zimowym Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami), w razie czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, jak również mogących spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania. Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązku właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu.

Treść  komunikatu


Narodowy Program Szczepień w Gminie Skórzec

Szczepienia  przeciwko SARS-CoV-2

Rejestracja na szczepienia:

 • Od 15 stycznia 2021 – osoby, które ukończyły 80 lat
 • Od 22 stycznia 2021 – osoby, które ukończyły 70 lat

Zapisy na szczepienia dokonujemy:

 • za pośrednictwem infolinii 989
 • on-line przez e-rejestrację na portalu pacjent.gov.pl
 • bezpośrednio w punkcie szczepień

Punkt szczepień dla mieszkańców Gminy Skórzec.
Roman Chądzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” – Punkt szczepień Dąbrówka-Ług, ul. Garwolińska 2, tel.: 25 642 21 39, 25 631 2821

Informacja o punktach szczepień

 


ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/chron-wody-przed-azotanami-pochodzenia-rolniczego-zloz-wniosek-o-dofinansowanie.html

 


Informacja o wynikach naboru


Fundacja Chlorofil zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym " Mistrz Recyklingu i Przyjaciele"

W dniach od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt:” Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” przeznaczonego dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych. Nagrodami w konkursie będą tablety a także wyjazd studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych. Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.

 

Informacja prasowa

 


Wójtowie kolędowali dla Hospicjum


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021"

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Więcej…


Informacji o planowanej sieci gazowej

 1. Informacja

PROGRAM " OPIEKA WYTCHNIENIOWA "- EDYCJA 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (Zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Węcej…


Inwentaryzacja źródeł ciepła

Szanowni Państwo,

Informuję, że na terenie Gminy Skórzec nadal prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła (inwentaryzacja pieców). Ankietę realizuje na zlecenie Gminy Skórzec firma:  Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja. Pracownicy z ww. firmy posiadają identyfikatory i stosowne upoważnienia.  Pozyskują od mieszkańców dane dotyczące: lokalizacji budynku, typu budynku, powierzchni ogrzewanej budynku, rodzaju stosowanego ogrzewania i stosowanego kotła (ilość, klasa, moc itp.), rodzaju i ilości stosowanego paliwa, informacje dotyczące modernizacji budynku oraz czy mieszkaniec planuje w przyszłości wymianę systemu grzewczego jeśli tak to na jakieSzczegółowe informacje o mieszkańcach, jak numer telefonu czy numer PESEL nie są wymagane w ramach inwentaryzacji źródeł ciepła.  Więcej…


Wyremontowane drogi w Gminie Skórzec

Zakończyła się rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany” o długości  2 632,52 m, którą: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
•    kwota dofinansowania: 3 132 630,00 zł
•    całkowita wartość inwestycji: 3 915 788,70 zł
Dotacja Gminy Skórzec dla Powiatu Siedleckiego wyniosła 197000 zł. Celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi. Wyremontowano również drogę powiatową Skórzec- Gołąbek, gdzie dotacja Gminy Skórzec wyniosła 132483 zł. W Gminie Skórzec będzie bezpieczniej a nowe drogi niech służą mieszkańcom.


Przekazanie Samochodu dla Policji w Skórcu

W dniu 03.12.2020 przed Komisariatem Policji w Skórcu  w obecności Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, Wójta Gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego , Wójta Gminy Domanice  Jerzego Zabłockiego , Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza ,Komendanta Powiatowego Policji w Siedlcach mł. insp.  Andrzeja Dziewulskiego i Komendanta Komisariatu w Skórcu nadkom. Jarosława Aniszewskiego  odbyło się przekazanie nowego radiowozu. W uroczystości uczestniczył również ksiądz proboszcz parafii Skórzec Piotr  Wojtyła, który poświęcił auto . Nowy radiowóz zakupiony został dzięki zaangażowaniu władz Gmin , którym poprawa bezpieczeństwa mieszkańców nie jest obojętna. Gmina Skórzec  dofinansowała ”Fundusz Wsparcia  Policji Województwa Mazowieckiego” kwotą 23 000 zł. Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz , zaznaczył, że dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest bardzo istotne, a przekazany samochód pozwoli funkcjonariuszom jeszcze lepiej wykonywać zadania na rzecz obywateli.


Wójt Gminy Skórzec ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Gminy Skórzec.


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

,,Idzie sobie przedszkolaczek, śpiewa, tańczy, no i skacze. Dziś też powód ma do śmiania, bo to dzień jest Pasowania.”

W dniu 4 grudnia 2020 r. odbyło się w Publicznym Przedszkolu w Skórcu uroczyste PASOWANIE. To pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane, uśmiechnięte i zadowolone. Ze względu na pandemię nie mogliśmy, jak co roku zaprosić rodziców na uroczystość pasowania. Jednak tegoroczna uroczystość była nieco inna…. Kiedy nieoczekiwanie za oknem rozległ się dźwięk dzwonków Mikołaja przedszkolaki od razu zaczęły podskakiwać z radości. Święty Mikołaj został gorąco przywitany i zaproszony przez dzieci do sali. Nasze dzielne Zuchy z uśmiechami na twarzach recytowały wiersze i śpiewały piosenki otrzymując od Pana Dyrektora, Świętego Mikołaja oraz pań nauczycielek gromkie brawa, po czym Pan Dyrektor wspólnie z Mikołajem za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonali uroczystego „Aktu pasowania”. Na pamiątkę tego wydarzenia Zuchy otrzymały kolorowe dyplomy oraz piękne pamiątki. Święty Mikołaj również nie zapomniał drobnych upominków dla wszystkich grzecznych dzieci. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.  Był to dzień, pełen emocji i miłych wrażeń 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


Sesja Rady Gminy Skórzec


Projekt gm. Skórzec „Widoczni – bezpieczni”


MIWOP MAZOWSZE 2020 - sprostowanie do ulotki Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Informujemy, iż w treści ulotki opublikowanej przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła pojawił się błąd merytoryczny dotyczący możliwości spalania węgla brunatnego i tzw. węgla czeskiego w przydomowych kotłowniach. Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą na terenie województwa mazowieckiego od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja oraz poprawną ulotkę, która zawiera również wydłużony czas realizacji spisu kotłów CO.

 


Projekt Widoczni-Bezpieczni

Projekt Widoczni-Bezpieczni zgłoszony przez radnego Artura Jastrzębskiego -Pypowskiego oraz jego żony Ewy Jastrzębskiej -Pypowskiej do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, uzyskał drugi wynik w podregionie siedleckim! I zostanie zrealizowany w roku 2021! Była to pierwsza edycja, mamy nadzieję, że nie ostatnia. Jednocześnie czujemy się zobowiązani do pilotowania  Naszego Projektu do szczęśliwego finału. O postępach w pracach będziemy  informować na bieżąco. Wierzymy, że dzięki tej inwestycji uratujemy życie lub zdrowie naszych mieszkańców czyli nas samych. Droga 803 ze Skórca do Siedlec będzie bezpieczniejsza dzięki dobrze oświetlonym przejściom dla pieszych.


„ZDALNA SZKOŁA+” - 30 LAPTOPÓW DO ZDALNEGO NAUCZANIA

Gmina Skórzec pozyskała 75 000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki otrzymanej dotacji po raz kolejny zakupiono sprzęt komputerowy. W tej edycji konkursu jest to 30 nowych laptopów, które w czasie obecnego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogą najbardziej potrzebującym aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji. Zakupiony sprzęt przekazano:

 •  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu – 10 sztuk,
 •  Szkoła Podstawowa w Grali – Dąbrowiźnie – 10 sztuk,
 •  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany – 5 sztuk,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku – 5 sztuk.

W pierwszej edycji konkursu w kwietniu br. zakupiono 40 tabletów za kwotę 60 000 zł.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej


Raport


Wiadomości TV Wschód - informacje o zbiórce dla Antosi


Święto Odzyskania Niepodległości w Skórcu

Skórzec uczcił 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pod pomnikami w Skórcu, zostały złożone wieńce oraz zapalono znicze. W tej ważnej uroczystości, zgodnie z  obowiązującymi obostrzeniami, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych : Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz, Przewodniczący Rady Gminy -Krzysztof Kuźma, Wiceprzewodniczący Rady Gminy -Artur Jastrzębski -Pypowski, Radny powiatu siedleckiego -Edward Kokoszka, Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej -Olga Gajo, Dyr. Gok w Skórcu -Arkadiusz Dołęga, Prezes OSP Skórzec- Mirosław Jurzyk, Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegaczy -Skórzec Biega.

 

 

 


Narodowe Święto Niepodległości

,,Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. ”              

  Józef Piłsudski

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia. Dnia 23 kwietnia 1937 r. ogłoszono specjalną ustawą, że 11 listopada będzie świętem niepodległości Polski, które miało wiązać się z datą zakończenia I wojny światowej oraz oddać hołd Józefowi Piłsudskiemu, pierwszemu Marszałkowi Polski, oraz osobie, która 11 listopada 1918 r. objęła zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. Jak głosiła treść ustawy, ten dzień „jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”. Z szacunku dla tych wydarzeń każdy Polak zobowiązany jest do wywieszenia flagi państwowej.


Projekt "Widoczni- bezpieczni"

Drodzy mieszkańcy Gminy Skórzec!! Ważna informacja. Zapraszamy do głosowania na projekt “Widoczni- bezpieczni”. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce- Skórzec. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, poprzez montaż oświetlenia na przejściach i zmniejszenie zagrożenia wypadkami. Wpisujemy adres:  www.bom.mazovia.pl   ,wybieramy projekt z puli podregionalnej. W lewym górnym rogu wpisujemy nr. projektu 299.  Niech będzie bezpieczniej. W grupie możemy więcej. Zapraszamy do głosowania.


Prośba o udział w anonimowym badaniu dot. problemów społecznych występujących na terenie Gminy Skórzec

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa w Polsce, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Skórzec, którzy mają ukończone 18 lat, o udział w ANONIMOWEJ ankiecie dotyczącej zagrożeń społecznych. Badania równocześnie prowadzone są w formie papierowej, przy fizycznej obecności ankietera na terenie Państwa gminy. Jednakże biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności związane z COVID-19, prosimy o czynny udział w badaniu, celem usprawnienia jego przebiegu.  Wyniki ankiet będą służyć jedynie do badań statystycznych i mają na celu wyłącznie weryfikację występowania określonych problemów społecznych.

Link do ankiety  https://www.survio.com/survey/d/G4W9U4T9J2F4B3E1B

Dziękujemy za uzupełnienie kwestionariusza


Gmina Skórzec zbiera złom dla Antosi chorej na SMA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skórzec. We wszystkich miejscowościach należących do naszej gminy,  organizujemy „Wielką Akcję Zbierania Złomu”. Zbiórka ma charakter charytatywny i jest dedykowana Antosi Dąbrowskiej, 6-cio miesięcznej dziewczynce chorej na SMA1, która potrzebuje pieniędzy na terapię genową, która da jej szansę na samodzielne oddychanie i samodzielne przełykanie. Koszt leku 9,5 mln. Robimy jesienne porządki, wystawiamy złom przed posesję, a zgodnie z harmonogramem odbioru zamieszczonym na plakacie złom zostanie odebrany.

W grupie siła!!!!!!!! Pomóżmy małej Antosi.

 


Informacja o wynikach naboru


Zawieszenie dwóch kursów linii MPK

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną do odwołania zostają zawieszone dwa kursy linii autobusu nr 2 tj. kurs z godziny 9.40 (Siedlce-Skórzec) i kurs z godziny 20.35 (Siedlce-Żelków).  Za utrudnienia przepraszamy.

 


Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.


Older Entries »