CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • gmina now
 • 2
 • 3
 • 9
 • 13
 • 14
 • css image gallery
 • skwer2a_resize
image carousel by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz


Zmiana BIP Gminy Skórzec

Szanowni Państwo, informujemy, iż od 19.01.2024 r. funkcjonuje nowy BIP pod adresem : https://samorzad.gov.pl/web/gmina-skorzec/mapa-strony?show-bip=true  . Stary BIP, jako archiwalny, dostępny jest  tak jak dotychczas pod adresem https://www.e-bip.pl/start/10 .Dostęp do wymienionych portali jest możliwy z zakładek (ikon) po lewej stronie.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skórzec

Informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skórzec.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721.), art. 6 ust. 2  i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278) zawiadamiam, że od 10 lipca 2024 roku do 18 sierpnia 2024 roku prowadzone są konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Skórzec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Skórzec.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Skórzec.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 • zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej:  https://forms.gle/Mw9P4kD64Ew4AUCd8
 • warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych dla osób zapisanych przez formularz elektroniczny w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, z możliwością przeprowadzenia konsultacji on-line dla osób chętnych ,
 • zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska Pani Marta Wereda tel. 25 308 11 44.

Załącznikiem do ogłoszenia jest mapa wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar podlegający rewitalizacji wraz z uzasadnieniem oraz formularz konsultacyjny. Uwagi zgłoszone przed dniem 10 lipca 2024 r. i po 18 sierpnia 2024 r. oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu konsultacyjnym nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie warsztatów czy prowadzonej debaty.

Załączniki:


Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2024/2025

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2024/2025
Biegaj i ćwicz w Nowakach


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego
https://www.bip.powiatsiedlecki.pl/539,lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa


IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca.  Wszelkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-3.html


XVIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz osiemnasty organizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem, który będzie inspiracją dla uczestników w tegorocznej edycji konkursu jest „Moje Mazowsze …” i realizowany będzie w czterech kategoriach:

 • Moje Mazowsze – industrialne;
 • Moje Mazowsze – kulinarne;
 • Moje Mazowsze – aktywne;
 • Moje Mazowsze – magiczne.

PEŁNA INFORMACJA


Kompleks sportowy ,,Orlik" zaprasza

W związku z udostępnieniem dla społeczności  gminy kompleksu sportowego ,,Orlik” przy ulicy Siedleckiej 1  zorganizowane grupy  do 27 czerwca 2024 r. mogą zgłaszać do  sekretariatu ZS-P w Skórcu zamiar korzystania z obiektu. Informację można przekazać telefonicznie: 256312860 lub na e-mail: zsp@zspskorzec.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna
 • liczebność grupy
 • proponowane terminy prowadzonych zajęć

Zajęcia  grupy mogą  odbywać się tylko w obecności pełnoletniego opiekuna. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego. 


Pani Agnieszka Jadczuk nowym skarbnikiem Gminy Skórzec

18 czerwca Rada Gminy Skórzec, na wniosek Wójta podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko skarbnika gminy Panią Agnieszkę Jadczuk.

Pani Agnieszka Jadczuk spełnia wszelkie wymogi formalne w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, posiada wymagane wykształcenie ekonomiczne a także ma ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w gminnych finansach publicznych.HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIEJ


Absolutorium dla Wójta Gminy Skórzec

We wtorek, 18 czerwca odbyła się III sesja Rady Gminy Skórzec podczas, której Radni zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2023 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Jerzemu Długoszowi. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Skórzec. Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta, a tym samym potwierdzeniem prawidłowości finansowego działania samorządu.


Dni Gminy Skórzec 15-16.06.2024 r.

Organizatorami tego  społeczno-kulturalnego wydarzenia byli Wójt Gminy Skórzec i GOK w Skórcu. Piękna pogoda oraz atrakcyjny program imprezy przyciągnął amatorów dobrej zabawy. Uczestnicy, bez względu na wiek nie mogli się nudzić. Gospodarze zadbali, aby każdy znalazł coś dla siebie. Impreza rozpoczęła się w sobotni wieczór. Koncertowały zespoły ,,Dejw”, ,,Marcus P”. Najwięcej widzów zgromadził koncert zespołu  ,,Trubadurzy”. Pierwszy dzień  zakończył się wspólną zabawą na boisku do późnych godzin nocnych. W niedzielę podczas części oficjalnej Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz powitał mieszkańców, zaproszonych gości i wręczył nagrody za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Szkoły podstawowe z terenu gminy zaprezentowały programy artystyczne.  Następnie wystąpili laureaci Euro Talent Show i  Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej ”. Koncertowały zespoły : ,, Supersześćdziesiątki” , ,, Irena Kosińska i przyjaciele”   ,,Caro i ojcowie”.  Dla najmłodszych zorganizowano „Miasteczko rozrywki” oraz zabawę z animatorami z Animekbus. Wszystkich uczestników festynu do degustacji potraw zapraszały Koła Gospodyń Wiejskich. Imprezę zorganizował dyrektor GOK w Skórcu -Arkadiusz Dołęga. GALERIA  ZDJĘĆ


FESTIWAL "ŚWITEZIANKA" W SKÓRCU

Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz, Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu zapraszają na Festiwal „Świtezianka”, który odbędzie się 24 czerwca 2024 r. na skwerku w Skórcu. W programie są warsztaty wicia wianków i zielarskie, koncert „Historia (nie) jednej znajomości”, czytanie ballady „Świtezianka” A. Mickiewicza i inne atrakcje. Wyjątkowe będą wybory Miss Świtezianka, na które zapraszamy dziewczęta i kobiety powyżej 16 r.ż. . Wstęp wolny! REGULAMIN


III Spartakiada Przedszkolaka - 11.06.2024 r.

Siedem placówek oświatowych wzięło udział w Spartakiadzie Przedszkolaków, która 11 czerwca 2024r. odbyła się na Stadionie Piłkarskim: „Naprzód Skórzec”. W spartakiadzie – oprócz gospodarzy – wzięły udział następujące drużyny: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Skórcu, Niepubliczne Przedszkole „Bunia” w Dąbrówce- Ług, Przedszkole „Leśna Kraina” w Cisiu- Zagrudziu, Publiczne Przedszkole w Żelkowie-Kolonii, Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach,  Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie. Spartakiadę otworzył Pan Dyrektor ZS-P Skórzec- Wojciech Zgorzałek.  Dziesięcioosobowe drużyny miały do pokonania „tory przeszkód” złożone z różnych zadań sprawnościowych, w których liczyły się spryt, precyzja i szybkość.

Organizatorami wydarzenia byli:  Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, UKS „Naprzód Skórzec”, Gmina Skórzec. Impreza została dofinansowania z Funduszu Powiatu Siedleckiego oraz indywidualnych ofiarodawców, którzy ufundowali nagrody w postaci słodyczy, zabawek, gier, sprzętu sportowego.

Fundatorami nagród byli: Firma UNIKOST SP.J. Sztandera w Gołąbku, Firma MAR-GO Marcin Uliczny, Firma HAL-EM Emil Żaczek,  Sklep PANI DOMU – AGD” Marta Kępkowicz, Firma AR BHP Andrzej Ryś.  Nieocenioną pomoc w przeprowadzeniu wszystkich konkurencji okazali nauczyciele i uczniowie z ZS-P Skórzec. Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali medale, a placówki oświatowe dyplom, puchar, nagrody  … bo w  tej spartakiadzie wszyscy są zwycięzcami.

Galeria zdjęć


Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy za 2023 r.


IV GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

IV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej odbył się 6 czerwca 2024 roku na boisku w Skórcu. Festiwal swoim zasięgiem obejmuje przedszkola oraz szkoły z Gminy Skórzec. Po raz kolejny patronat objął Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz, który ufundował nagrody. Wystąpiło 28 dzieci – w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III. Celem festiwalu było stworzenie dzieciom uzdolnionym muzycznie okazji do zaprezentowania swoich talentów, integracja dzieci pochodzących  z różnych placówek, promowanie przedszkola w środowisku oraz rozbudzenie uczucia radości i wspólnej zabawy. Organizatorem oraz prowadzącą wydarzenie była Pani Joanna Jastrzębska z Publicznego Przedszkola w Skórcu. W jury festiwalu był Pan Wójt Jerzy Długosz, Siostra Mariola Chrostowska i Pani Anna Iwanek. Gratulujemy wszystkim występującym dzieciom.

Zwycięzcy wystąpią 16 czerwca 2024 r. podczas Dni Gminy Skórzec. Laureaci to:

KATEGORIA 3-4 LATKI:

 •   SŁONECZKA: Monika Aniołek i Szymon Tarka – Publiczne Przedszkole w Skórcu,
 •   Wyróżnienie: ANANASKI: Natalka Bajdak, Ala Ordon, Iga Kurowska – Publiczne Przedszkole w Skórcu.

KATEGORIA 5-6 LATKI:

 • EKO-DZIECI: Miłosz Bednarczyk, Gabriela Gajo, Mateusz Kosiorek – ZS-P w Skórcu,
 • Amelka Kiełczykowska – Niepubliczne Przedszkole Słoneczko w Skórcu,
 • Zuzia Janczak, Kalina Kiełczykowska, Tosia Sikorska – Szkoła Podstawowa w Grali.

KATEGORIA KLASY I-III:

 • Julian Chmielak – ZS-P w Skórcu,
 • Lena Niedziałek – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stanach,
 • Natalia Koć – ZS-P w Skórcu.

GALERIA ZDJĘĆBezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r.


Życzenia z okazji Dnia Dziecka

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego  pragnie.”
                                                                                                                             Paulo Coelho

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom – tym najmniejszym  i tym już całkiem dorosłym – życzę  zdrowia szczęścia i spełnienia  wszystkich  dziecięcych marzeń.  Niech życie nie szczędzi Wam dobrych zdarzeń, a każdy dzień przepełnia radość i pozytywne doświadczenia. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach i co dzień spotykają Was nowe przygody w gronie wspaniałych przyjaciół i kochającej rodziny.

 

                                         Wójt Gminy Skórzec

                                             Jerzy DługoszŻyczenia z okazji Dnia Samorządowca

Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd składam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej. Życzę, aby Państwa trud został zauważony i doceniony przez mieszkańców całej wspólnoty.

Dziękując za owocną współpracę, życzę powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym.                                                                                       

                                              Wójt Gminy Skórzec

                                                  Jerzy Długosz

 


Życzenia z okazji Dnia Matki
Podpisanie umowy na projekty ekologiczne

13 maja 2024 r. w Warszawie odbyło się podpisanie umowy na projekty ekologiczne , które znacząco wpłyną na nasze środowisko lokalne. imieniu naszego samorządu Zastępca Wójta Gminy Skórzec Elżbieta Łastowska oraz Zastępca Skarbnika Jadwiga Oknińska podpisały umowęUrzędem Marszałkowskim na kwotę 106 887 na rekultywację zbiornika wodnegomiejscowości Dąbrówka Stany. Jak podkreśliła członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, to kolejne wsparcie dla samorządów lokalnych . “Dzisiaj podpisaliśmy umowy na wsparcie 15 inwestycjiregionów ostrołęckiego i siedleckiego. Na ich realizację przeznaczyliśmy 2,5 mln . To środki na renowację, modernizacje i oczyszczanie zbiorników wodnych”. Dzięki temu projektowi poprawimy stan zbiornika wodnego ,co przyczyni się do lepszego zarządzania lokalnymi zasobami wodnymi. Jest to kolejny zbiornik wodny, który będzie zrewitalizowany co poprawi retencję wodnąjednocześnie będzie służyć rekreacji mieszkańców.

 

 


Piknik sportowy w Skórcu

W niedzielę, 19 maja 2024 r. mieszkańcy gminy uczestniczyli w „Pikniku sportowym”, który odbywał się na boiskach sportowych ZS-P w Skórcu. Wśród atrakcji sportowych rozegrany został VII Ogólnopolski Turniej Strongman, nad którym patronat objął Starosta Siedlecki – Karol Tchórzewski i II Mazowiecki Turniej Siatkówki Plażowej. Zmagania siłaczy, jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności. Miłośnicy aktywności sportowej mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas rodzinnego turnieju siatkówki plażowej, który po raz drugi zorganizował i poprowadził pan Andrzej Wiącek. Zwycięzców sportowych zmagań medalami i dyplomami nagrodzili Pani Elżbieta Łastowska – zastępca Wójta Gminy Skórzec i Pan Artur Jastrzębski-Pypowski – Przewodniczący Rady Gminy Skórzec. Piękna pogoda oraz atrakcyjny program imprezy przyciągnął amatorów dobrej zabawy. Uczestnicy, bez względu na wiek nie mogli się nudzić. Organizatorzy zadbali, aby każdy znalazł coś dla siebie. Koła Gospodyń Wiejskich w Nowakach i Dąbrówce-Stanach zapraszały uczestników do degustacji przygotowanych potraw a dla najmłodszych zorganizowano dmuchańce, popcorn i watę cukrową. Organizatorów Pikniku sportowego wsparli między innymi lokalni przedsiębiorcy: R&J Sztandera, Sopińscy – uprawa pieczarek, Kwiaciarnia Niebo, U Joli – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Stacja Paliw Zdzisław Guzek, Unikost, ATMO-CONTROL. GALERIA ZDJĘĆOlder Entries »