POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • gmina now
  • 2
  • 3
  • 9
  • 13
  • 14
  • css image gallery
  • skwer2a_resize
image carousel by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Środowiska


SPOTKANIE PROMOCYJNE KSIĄŻKI "Z DROZDEM I ZBIRKIEM PRZEZ ZIEMIĘ NAZNACZONĄ KRZYŻEM, CZYLI RAJD PO GMINIE SKÓRZEC"

14 listopada 2023 r. odbyło się spotkane promocyjne książki „Z Drozdem i Zbirkiem przez ziemię naznaczoną Krzyżem, czyli rajd po gminie Skórzec” w domu parafialnym w Skórcu. Autorem tekstów i zdjęć jest ks. Henryk Drozd – kapłan Diecezji Siedleckiej i historyk sztuki. Był organizatorem i pierwszym dyrektorem Katolickiego Radia Podlasie oraz dyrektorem Muzeum Diecezjalnego. Obecnie jako emeryt w kolejnych przewodnikach opisuje ciekawe miejsca na naszym terenie. Satyryczne rysunki do książki udostępnił siedlecki grafik Mirosław Andrzejewski o pseudonimie „Zbirek”, który również gościł na spotkaniu. Przewodnik nie jest pracą naukową, ale osobistą interpretacją tego, co autorzy zobaczyli, odwiedzając gminę Skórzec, uzupełnioną informacjami, które zdobyli w dostępnych źródłach. Przewodnik można zakupić w Wydawnictwie Unitas, a dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Skórzec – pozyskać w poszczególnych punktach, m.in. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skórcu. Zachęcamy do lektury  i zwiedzania zakątków gminy z przewodnikiem.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2023 r.

,,Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. ”              

  Józef Piłsudski

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123. latach zniewolenia. 11 listopada 2023 r., w 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uczczono w Skórcu pamięć tego wydarzenia.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele  parafialnym w Skórcu. Licznie zebrani mieszkańcy gminy, strażacy, uczniowie   spotkali się na skwerze przy Pomniku Niepodległości. Przy dźwiękach i strofach hymnu państwowego poczet wciągnął flagę na maszt. Do zebranych zwrócił się Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz, mówiąc: Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Podczas dorocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Następnie został odczytany apel poległych, wspomniano w nim mieszkańców gminy i parafii, którzy poświęcili życie za wolną Polskę. Delegacje instytucji gminnych, samorządowych i społecznych złożyły kwiaty i wieńce przed pomnikiem.  Po oficjalnych uroczystościach odbył się  Dziecięcy Skórzecki Bieg Niepodległości. Imprezę sportową zorganizował pan Wojciech Zgorzałek- dyrektor ZS-P w Skórcu. Tegoroczne  obchody  Narodowego Święta Niepodległości zorganizował pan Arkadiusz Dołęga- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu. GALERIA ZDJĘĆ

 

 


Nabór uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024


Przewodnik "Z Drozdem i Zbirkiem przez ziemię naznaczoną Krzyżem, czyli rajd po gminie Skórzec".

Zapraszamy mieszkańców i przyjaciół gminy Skórzec na spotkanie z autorami przewodnika – księdzem Henrykiem Drozdem i Mirosławem Andrzejewskim. Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godz. 17.00. w Domu Parafialnym w Skórcu. Wstęp wolny. Zachęcamy do czytania i poznania ciekawych zakątków naszej gminy.

 

 

 Wniosek o wypłatę odszkodowania za działkę przejętą przez Gminę Skórzec do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i nr 360907W w miejscowości Wólka Kobyla”


Jubileusz 50 lat Pożycia Małżeńskiego

W dniu 25 października 2023 r.  trzydzieści cztery pary z terenu Gminy Skórzec świętowało jubileusz 50 lat Pożycia Małżeńskiego.Uroczystość odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu. W imieniu Prezydenta RP uroczystej dekoracji Jubilatów dokonał Jerzy Długosz – Wójt Gminy Skórzec wraz z Anną Kaszubą – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach   w obecności: Krzysztofa Kuźmy – Przewodniczącego Rady Gminy Skórzec, Artura Jastrzębskiego – Pypowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Anny Wiśniewskiej – Sekretarz Gminy, Anety Cabaj – Skarbnika Gminy, Marzeny Fryske – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Michała Bajszczaka – Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.W uroczystości wzięli udział również zaproszeni goście: Ks. Piotr Wojtyła MIC – Proboszcz Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu , Ks. Józef Chaim MIC – Przełożony Domu Zakonnego Marianów w Skórcu , Arkadiusz Dołęga – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Dorota Miłkowska- Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu oraz Sławomir Batok – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu. 

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, życzenia, upominki oraz symboliczna lampka szampana. Po części oficjalnej dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. Czas świętowania swoim występem uświetnił Klub Seniora „Super Sześćdziesiątki” działający przy GOK w Skórcu pod kierownictwem p. Ewy Masiak. Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu, szczęściu i miłości.

 Jubileusz  Złotych Godów świętowali Państwo: Krystyna i Eugeniusz Alaba, Krystyna i Roman Babut, Krystyna i Czesław Cabaj, Janina i Waldemar Chojeccy, Teresa i Marian Dołęga, Kazimiera i Edward Duk, Maria  i Jan Duk, Maria i Stanisław Gawron, Marianna i Stanisław Guzek, Danuta i Zdzisław Jastrzębscy, Barbara i Ryszard Jończak, Halina i Wiesław Kosieradzcy, Barbara i Stanisław Kostyra, Henryka i Witold Mikus, Mirosława i Wiesław Olszewscy, Krystyna i Witold Olszewscy, Halina i Zygmunt Olszewscy, Marianna i Ignacy Pieńkowscy, Mirosława i Janusz Sitarz, Stanisława i Zdzisław Walas, Jadwiga i Antoni Więckowscy, Barbara i Henryk Wyrębiak, Kazimiera i Apolinary Bareja, Stanisława i Adam Chojeccy, Halina i Antoni Gawryś, Alicja i Ryszard Grązka,Wanda i Stanisław Krupa, Teresa i Stanisław Marchel, Alicja i Lech Oknińscy, Zofia i Ryszard Piekar, Wiesława i Stanisław Plichta, Wanda i Stanisław Prokurat, Barbara i Jan Sitarz, Barbara i Zdzisław Wereda.

GALERIA  ZDJĘĆ


Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gosopodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, który przebiega w formie on-line.  Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu merytorycznego kampanii realizowanych w ramach projektu prewencyjnego, „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”

Konkurs trwa do 20 listopada do 12:00.

50 uczestników. którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe.  W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu. Jednocześnie przypominamy, że od dnia 01.08.2023r. obowiązuje nowy adres strony internetowej KRUS: www.gov.pl/krus


Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w V edycji Losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Celem działania jest promowanie wsród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego poprzez popularyzowanie kursu e-learningowego pt. : „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, przygotowanego i rozpowszechnionego przez KRUS. Kurs jest ogólnodostępny pod adresem:  prewencja.krus.gov.pl/ lub https://prewencja.krus.gov.pl/.

Uczestnikami mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2017. których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. 

Uczestnik losowania musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w losowaniu.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty i Uczniowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu dobrych, przyjaznych i życzliwych relacji z wychowankami, aby udało się zaszczepić młodym ludziom radość życia, ciekawość świata i szacunek dla drugiej osoby.  Życzę dużo sił, wytrwałości i cierpliwości w krzewieniu wiedzy i rozwijaniu młodych talentów, żebyście potrafili pozytywnie motywować do nauki i uświadamiali młodym ludziom, że wiedza to potęga która przełoży się na ich dalsze życie.  Niech praca z dziećmi i młodzieżą daje Wam satysfakcję i spełnienie zawodowe, napełnia energią i poczuciem sensu wykonywanej pracy, a także ważności tego, co się robi. Wam Drodzy Uczniowie życzę, abyście jak najlepiej wykorzystali możliwości jakie oferuje szkoła. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele.

Jerzy Długosz – Wójt Gminy Skórzec

Krzysztof Kuźma – Przewodniczący Rady Gminy Skórzec

 
Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnegoHarmonogram zebrań w 2023 r. dotyczących funduszu sołeckiego


NARODOWE CZYTANIE W SKÓRCU

9 września 2023 r. odbyło się po raz kolejny Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Wszystkich uczestników przywitał wójt Jerzy Długosz. Lekturą tegorocznej edycji była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Zaproszeni goście i mieszkańcy Gminy Skórzec odczytali fragmenty tego utworu. Na skwerku w Skórcu spotkali się dorośli i młodzież, seniorzy i rodziny. To wspaniale, że również szkoły przyłączają się do akcji. Wszyscy lektorzy otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Nad Niemnem”. Za rok lekturą będzie „Kordian” Juliusz Słowackiego. GALERIA ZDJĘĆ


Strategia Rozwoju Gminy Skórzec

Prezentujemy  Państwu projekt Strategii Rozwoju Gminy Skórzec na lata 2023-2032 wraz z protokołem z przebiegu i wyników Konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone zarządowi Województwa Mazowieckiego celem wydania opinii.


Rozpoczynamy czwartą – grupową edycję „Trenuj z wojskiem”

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce wraca już od września i potrwa do końca października. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Przez 8 tygodni (od 9 września do 28 października), co sobota, wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Zapewniamy profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim. Link do informacji  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/rozpoczynamy-czwarta–grupowa-edycje-trenuj-z-wojskiem


PIKNIK RODZINNY W NOWAKACH

3 września 2023 r. w Nowakach odbył się Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata” zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowakach. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie poprowadziła Agnieszka Prokurat – prezes KGW oraz radny Tomasz Dąbrowski. Wśród zaproszonych gości był m.in. wójt gminy Skórzec Jerzy Długosz, Dariusz Stopa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, Stanisław Kaliński – radny powiatowy, Radosław Strzaliński – dyrektor WORD w Siedlcach oraz wielu radnych i sołtysów gminy Skórzec. Miłą niespodziankę swą wizytą sprawiła pani Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Piękna pogoda i bogaty program sprawiły, że frekwencja na pikniku była bardzo wysoka. Na uczestników czekało wiele atrakcji – koncert zespołu Angels Band,  stoiska edukacyjne (ZUO Siedlce, OSP, Policja, Biblioteka w Skórcu, miasteczko rowerowe WORD). Stanowiska gastronomiczne Kół Gospodyń Wiejskich – z Nowak, Dąbrówki-Stany, „Paki z Żebraka” oraz grochówka OSP Nowa Dąbrówka cieszyły się wielką popularnością. Każdy mógł spróbować lokalnych specjałów. Na dzieci czekały „Animacje, że Mucha nie siada” oraz darmowe dmuchańce. Były muzyka i tańce. Takie wydarzenia sprzyjają lokalnej integracji, są miejscem spotkań i edukacji.

 


INFORMACJA O REMONCIE DROGI POWIATOWEJ Żebrak-Trzciniec

11 września 2023 r. o godz. 7ºº rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej Żebrak-Trzciniec. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na zamknięciu dla ruchu odcinka drogi z dopuszczeniem dojazdu do posesji oraz wyznaczeniem objazdu drogami powiatowymi oraz drogą wojewódzką nr 803.


Szanowni Państwo rodzice i nauczyciele, drogie dzieci, rozpoczyna się Nowy Rok Szkolny, nowe plany, nadzieje, nowe możliwości. Z tej okazji chciałbym życzyć wszystkim, najmłodszym i tym nieco starszym, którzy dziś pełni nadziei przekraczają próg szkolny, aby był to rok wyjątkowy. Rok odkryć, dobrych relacji, spełniania marzeń.

Wójt Gminy Skórzec

Jerzy DługoszOgłoszenie o zwrocie podatku akcyzowego

Wójt Gminy Skórzec przypomina, o składaniu wniosków o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej. Wnioski są przyjmowane od 01.08.2023 do 31.08.2023 r. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)Dożynki Gminno-Parafialne 2023 r.

Dożynki, najważniejsze święto dla rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodziliśmy w tym roku 20 sierpnia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w Sanktuarium Krzyża Świętego w Skórcu, którą odprawił ks. proboszcz Piotr Wojtyła. Podczas nabożeństwa pobłogosławił on wieńce i chleby dożynkowe. Starostowie Dożynek Agnieszka i Mirosław Kowalczykowie,  uroczyście przekazali na ręce Jerzego Długosza – Wójta Gminy chleb z tegorocznego ziarna. Po uroczystości  kościelnej  korowód dożynkowy udał się na  plac  przy Domu Parafialnym w Skórcu. W tym dniu ze skórzeckimi rolnikami świętowali: m.in. poseł Krzysztof Tchórzewski, wicestarosta powiatu siedleckiego- Małgorzata Cepek oraz dyrektor WORD w Siedlcach- Radosław Strzaliński. Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę Starosty Siedleckiego, na „ Najładniejszy wieniec dożynkowy”. I miejsce zajęło– KGW Dąbrówka Wyłazy, II miejsce – KGW Teodorów, III miejsce  – KGW Żebrak. Konkurs kulinarny, sponsorowany przez lokalnych producentów pieczarek firmy: Sopińscy – uprawa pieczarek i R&J Sztandera  „Pieczarkowe inspiracje”. Konkurs wygrało Koło Gospodyń Wiejskich z Żelkowa. W części artystycznej wystąpili: Zespół KGW ,,Domanice i Okolice”, zespół ,,Super sześćdziesiątki”, zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Trzcińca. Na zakończenie koncertował zespół ,,Niekompletni ” z MOK Siedlce. W ogrodach kościelnych odbył się Ekopiknik. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji  i zajęć edukacyjnych dla  dzieci. W programie znalazły się : strefa zabaw, strefa edukacji, strefa ekologicznego myślenia, strefa piknikowa, konkursy z nagrodami. Największą popularnością cieszyły się pokazy chemiczne z azotem i helem. Swoje stoiska przygotowali i prowadzili: Lasy Państwowe, LGD Ziemi Siedleckiej, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Skórcu, Gminna Biblioteka Publiczna, KGW z produktami regionalnymi. Honorowy patronat nad Ekopiknikiem objęła Anna Moskwa -Minister Klimatu i Środowiska. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. GLERIA ZDJĘĆInformacja o planowanej LVII sesji Rady Gminy Skórzec w dniu 24.08.2023 r.


10% tańsze bilety Kolei Mazowieckich-promocja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Older Entries »