POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

 • 11
 • 2
 • 3
 • 9
 • 13
 • 14
 • jquery carousel
 • skwer2a_resize
jquery slideshow by WOWSlider.com v9.0

Szanowni Państwo
Zapraszam na naszą stronę internetową, na której znajdziecie wiele ciekawych informacji o gminie.  Możecie skorzystać z odpowiednich formularzy oraz uzyskać szereg niezbędnych informacji dotyczących gminy. Mam nadzieję, że wirtualna wędrówka po stronie internetowej zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Wójt Gminy Skórzec

      Jerzy Długosz

 

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach.


Nagroda im. Janusza Korczaka dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie.

Nagroda im. Janusza Korczaka to inicjatywa Uczelni Korczaka. Celem nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji, które stosują filozofię pedagogiczną Korczaka w praktycei propagują jego myśl. Korczak umieścił dziecko w centrum uwagi, był prekursorem praw dziecka i wielkim innowatorem edukacji i wychowania. Jego idee wciąż inspirują i są nadal aktualne. Wśród nominowanych do nagrody byli wybitni edukatorzy, nauczyciele i wychowawcy, instytucje kierujące się wartościami korczakowskimi oraz społecznicy, publicyści i lekarze podążający drogą miłości do dzieci wskazaną przez „Starego Doktora”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

 • dla placówek edukacyjnych, organizacji i instytucji za wdrażanie korczakowskich idei,
 • dla lokalnych liderów edukacji za ich osobiste działania i inicjatywy w sferze edukacji, wychowania i troski o dobrostan dzieci i młodzieży,
 • dla osób publicznych – propagatorów filozofii i dziedzictwa Janusza Korczaka.

W kategorii „Instytucje wdrażające Korczakowskie idee”: obok między innymi  Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacji Orange Polska czy Fundacji Ronalda McDonalda, jako jedyna szkoła wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie. Serdecznie gratulujemy.

 

 


Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, termin upływa 30 czerwca 2022 r. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 


60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 – 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r. Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej. Należy także pamiętać, że o taką pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących mechanizmów: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020. Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta wypłacana jest w dwóch ratach – 80 proc. rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc.  – po poprawnej realizacji biznesplanu. Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r. w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.


Program Stypendia Pomostowe 2022/2023

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2022, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka 450 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2022 r., który ukończy liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z algorytmem programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2022/23 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód brutto na osobę nie przekracza 2107 zł)

Stypendia pomostowe Starosta, Burmistrz, Wójt Gminy


Życzenia z okazji Dnia Strażaka

4 maja obchodzimy dzień św. Floriana – patrona Strażaków. Z tej okazji, Druhnom i Druhom  wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Skórzec, składam najserdeczniejsze życzenia. Niech dopisuje Wam zdrowie, nie opuszcza szczęście, a życie osobiste i zawodowe dostarcza powody do dumy i zadowolenia.

Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za Waszą nieustanną gotowość do niesienia pomocy i zaangażowanie w funkcjonowanie Waszych jednostek oraz życie lokalnej społeczności. Życzę Wam opieki patrona strażaków – św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, a przede wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pełnienia strażackiej służby.

Ze strażackim pozdrowieniem

Jerzy Długosz

Wójt Gminy Skórzec


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i sekretariatu


MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Organizacje” udostępnił narzędzie pn. „MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”. Ta baza jest stworzona dla organizacji pozarządowych jako narzędzie łączące społeczeństwo z organizacjami pozarządowym. MAPA jest ważnym elementem w propagowaniu zaangażowania obywateli w dialog i partycypację społeczną. Urząd Marszałkowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na ich stronieOgłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną  o charakterze socjalnym dla uczniów na okres od  1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  proszone są o kontakt z pracownikami GOPS w Skórcu wejście C sala konferencyjna oraz  pod nr telefonu 25 308 11 46 lub 25 308 11 45 od dnia 10.05.2022 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód) w związku z dalszą realizacją świadczenia.


Ogłoszenia o naborze pracowników do LGD Ziemi Siedleckiej, na stanowisko specjalista ds. rozliczeń oraz specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych i współpracy.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Skórzec.


Zmiany w ZGK

Nowy rachunek

Informacja

 


Powiatowy Informator Prawny 2022

Informator Prawny

Informator Prawny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Informator Prawny 2022 link : https://samorzad.gov.pl/web/powiat-siedlecki/powiatowy-informator-prawny-2022


Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Siedleckim

Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego znajdują się w poniższym linku :https://samorzad.gov.pl/web/powiat-siedlecki/nieodplatna-pomoc-prawna-oraz-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie

Ulotka

Ulotka

Ulotka


mFundacja rozpoczyna dziewiątą edycję mPotęgi – programu dofinansowania edukacji matematycznej szkół, bibliotek i stowarzyszeń

Do 9 maja 2022 r. trwa nabór wniosków do IX edycji  programu grantowego  mPotęa. O granty do 8 tys. zł na projekty popularyzujące matematykę wśród dzieci i młodzieży, ukazujące jej nieszablonowe wykorzystanie w życiu codziennym, mogą ubiegać się szkoły, biblioteki, stowarzyszenia i fundacje. Link do strony: www.mpotega.pl.IV Gminny Dzień Kobiet

Zespół Ambitus Trio

W niedzielę, 13 marca 2022 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Skórcu  odbył się  koncert z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Uroczystość zorganizowano po raz  czwarty z inicjatywy Wójta Gminy Skórzec, pana Jerzego Długosza. Włodarz gminy w swoim wystąpieniu podkreślił doniosłą rolę kobiet i złożył wszystkim Paniom serdeczne życzenia. W recitalu ,,Niemen akustycznie” wystąpił zespół ,,Ambitus Trio” w składzie: Radosław Świderski –  gitarzysta i wokalista o charyzmatycznej, ciepłej barwie głosu,  Krzysztof Chromiński – kompozytor, pianista, Tomasz Rogalski – saksofon tenorowy, instrumenty perkusyjne, multiinstrumentalista.  Koncert oparty był na twórczości jednej z największych legend polskiej piosenki. Fenomenalne wybrzmiały  kompozycje w akustycznych aranżacjach do tekstów najwybitniejszych polskich poetów, m.in.: A. Mickiewicza, J. Tuwima, A. Asnyka, J. Iwaszkiewicza, C. K. Norwida i innych. Uzupełnieniem recitalu była wystawa fotograficzna ,,Kobieta z książką” zaprezentowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Skórcu. Gminny Dzień Kobiet zorganizował Dyrektor GOK, pan Arkadiusz Dołęga.

GALERIA  ZDJĘĆ


Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia dla sołtysów

Życzenia dla sołtysów


Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Dzień Kobiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, realizacji wszystkich marzeń oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Niech każdy dzień Waszego życia będzie wyjątkowy, a uśmiech zawsze gości na Waszych twarzach.

                                                                                                                                                               Jerzy Długosz -Wójt Gminy Skórzec

 


Program opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

 


Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

 

Dzieci z Ukrainy

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.


Ogłoszenie

 


SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Solidarni z Ukrainą

24 02.2022 r. Federacja Rosyjska zaatakowała suwerenną Ukrainę, wprowadzając na jej terytorium regularne wojska. Rakiety i bomby spadają na instalacje wojskowe, cierpi też ludność cywilna.  Nie możemy pozostawać obojętni na brutalne gwałcenie podstawowych praw człowieka i napad na niepodległe państwo naszych sąsiadów. W obliczu rosyjskiej agresji kierujemy do naszych ukraińskich przyjaciół  wyrazy wsparcia i pełnej solidarności. 

 


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i obsługa 500+ przez ZUS

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO składany jest do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej.  Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”:

 • portal Emp@tia;
 • PUE ZUS;
 • bankowość elektroniczna.

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.  Więcej informacji: RKO: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250Od 2022 r. obsługę programu „Rodzina 500+” przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza, że sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą kontynuowały wypłatę tych już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Natomiast ZUS od 1 stycznia wypłaca nowe, przyznane przez siebie świadczenia. Od 1 lutego ZUS przyjmuje też wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.  ZUS przygotował specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus. Więcej informacji: 500+  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230.

Harmonogram konsultacji dotyczących 500+ i RKO dostępny jest na stronie internetowej zus.pl.


I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej OSP o Puchar Wójta Gminy Skórzec

Ostatnią Niedzielę ferii zimowych w spędziliśmy bardzo aktywnie. Było fantastycznie! Powiatowy Turniej OSP uważamy za mega udany. Za nami wiele emocji, adrenalina, rywalizacja, niegroźne kontuzje ale przede wszystkim dobra zabawa i wyjątkowa atmosfera. Puchar Wójta Jerzego Długosza zdobyła drużyna OSP Wielgorz, II miejsce OSP Teodorów, III Miejsce OSP Dąbrówka Nowa. Wszystkie jednostki otrzymały puchary i dyplomy. Kolejny turniej rozegramy na boisku trawiastym. Szykujcie formę kolejne spotkanie już niebawem.
Klasyfikacja końcowa:
1. OSP Wielogrz
2. OSP Teodorów
3. OSP Dąbrówka Nowa
4. OSP Ozorów
5. OSP Dąbrówka Ług
6. OSP Trzciniec
7. OSP Dąbrówka Stany
8. OSP Skórzec
9. OSP Żebrak
10. OSP Gołąbek

I Powiatowy OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

I Powiatowy Turniej OSP

 

 
 
 
 

Zmiana terminów naboru do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Szanowni Państwo, już niebawem dobiega końca trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć pieniądze! Uprzejmie informuję o wydłużeniu terminu naboru projektów do BOM. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 178/294/22  z dnia 8 lutego 2022 r. podjął decyzję o zmianie harmonogramu BOM edycja 2022 r. i  wydłużeniu terminu naboru projektów do 27 lutego 2022 r.

 Nowy harmonogram BOM wygląda następująco:

 • od 1 do 27 lutego 2022 r. – nabór projektów
 • od 28 lutego do 8 kwietnia 2022 r. – ocena projektów
 • do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
 • do 24 maja 2022 r. -ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
 • od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie
 • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Treść pisma


Ogłoszenie o remontach dróg na terenie Gminy Skórzec


Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skórzec

Gmina Skórzec ogłasza nabór zgłoszeń, do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2022. Rozpoczynamy nabór zgłoszeń na zadanie pt.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skórzec”. Dofinansowaniu podlegają koszty obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gminę Skórzec. Termin składania wniosków przez mieszkańców do dnia – 29 kwietnia 2022r.. Koszty ewentualnego odtworzenia pokrycia dachu ponosi właściciel nieruchomości. Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Skórcu (pok. nr 22). Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod numerem tel. 25 308 11 39.

Termin naboru wniosków od mieszkańców może zostać skrócony po ewentualnym ogłoszeniu naboru wniosków przez WFOŚiGW


Ogłoszenie o konserwacji oświetlenia drogowego


Older Entries »