CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Materiał informacyjny dotyczący możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii.Wnioski o przyjęcie do szkół na terenie Gminy Skórzec dla dzieci przybywających z Ukrainy

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu
 2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stany
 3. Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie

 


Ogłoszenie o świadczeniach finansowych dla uchodźców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, informuje, że pomoc dla  obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa  jest udzielana na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski o świadczenia pieniężne można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08 – 114 Skórzec, pok. nr 7, wejście A  Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są pod numerami telefonów:      25 308 11 51  lub 25 308 11 49.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe PL
 2. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA
 3. Oświadczenie dla cudzoziemców  PL
 4. Oświadczenie dla cudzoziemca UA

 


Koordynacja pomocy dla uchodźców z Ukrainy

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju uciekają setki tysięcy uchodźców szukających schronienia, a miliony Polaków niosą pomoc sąsiadom zza wschodniej granicy. Aby skoordynować wszystkie akcje pomocowe powstała oficjalna platforma PomagamUkrainie.gov.pl
Platforma przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych działaniach pomocowych. Działa w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji. Uchodźcy mogą w tym miejscu znaleźć praktyczne informacje o dostępnym wsparciu.


Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do szkół na terenie Gminy Skórzec

Wójt Gminy Skórzec, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, informuje, iż dzieci i młodzież z Ukrainy, w wieku szkolnym, będą przyjmowane do szkół na terenie gminy Skórzec. W celu zapisania dziecka do szkoły należy zgłosić się do dyrektora szkoły, w rejonie której dziecko mieszka i złożyć wniosek:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, ul. Siedlecka 1 i 9 – miejscowości: Boroszków, Dąbrówka -Ług, Dąbrówka- Niwka, Dąbrówka-Wyłazy, Gołąbek, Nowaki, Skórzec, Stara-Dąbrówka, Teodorów, Żelków;

Tel. 25 631 28 60

 1. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie, Grala-Dąbrowizna 65 – miejscowości: Drupia, Grala-Dąbrowizna, Wólka Kobyla, Żebrak, Trzciniec

Tel. 26 631 28 28

 1. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stanach, Dąbrówka-Stany 152 – miejscowości: Czerniejew, Dąbrówka –Stany, Dobrzanów, Kłódzie, Ozorów, Skarżyn

Tel. 25 631 28 86

Do szkół ponadpodstawowych należy składać wnioski do dyrektora dane szkoły. Najbliżej położone szkoły znajdują się w miejscowości Siedlce. Wykaz szkół znajduje się na stronie internetowej Miasta Siedlce pod linkiem: https://siedlce.pl/informator/szkolnictwo


Ważna informacja dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski samochodem

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:

 •  Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
 •  Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię. Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/


Informacje dla obywateli Ukrainy