CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogłoszenie o świadczeniach finansowych dla uchodźców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu, informuje, że pomoc dla  obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa  jest udzielana na podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium tego państwa. Wnioski o świadczenia pieniężne można otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08 – 114 Skórzec, pok. nr 7, wejście A  Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są pod numerami telefonów:      25 308 11 51  lub 25 308 11 49.

Załączniki:

  1. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe PL
  2. Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA
  3. Oświadczenie dla cudzoziemców  PL
  4. Oświadczenie dla cudzoziemca UA