CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

GOPS

Dodatek osłonowy 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że  dostępne wnioski o wypłatę środków w ramach wsparcia gospodarstw domowych w związku ze znowelizowaną Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku dodatku osłonowym. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który obowiązuje w 2024 r. dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, ul. Siedlecka 3, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skórcu w zakładce GOPS.

Wnioski będą przyjmowane do 30.04.2024 r. w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pokój nr 8).

 

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie stypendiów szkolnych

Osoby, które mają przyznaną decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu pomoc materialną w formie stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec)na okres od  1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022rproszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu (pok. nr 8, nr telefonu 25 3081146 lub 25 3081145) od dnia 15 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. w celu weryfikacji danych dotyczących stanu rodziny, wysokości dochodów oraz przedłożenia dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę (faktury vat lub inny dowód zakupu) w związku z dalszą realizacją świadczenia.

 

                                                                            Elżbieta Łastowska

                                                                                 Kierownik

                                                                            Gminnego Ośrodka

                                                                             Pomocy Społecznej

Projekt „CZAS SENIORA ” w gminie SKÓRZEC

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu realizował w latach 2020-2022 projekt pn. „Czas seniora” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , Działanie 9.2 usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, którego celem było wzmożenie uczestnictwa w życiu społecznym osób w wieku emerytalnym . W naszej gminie powstały trzy Lokalne Kluby Seniora dla 75 mieszkańców gminy Skórzec. Dnia 15 lutego 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu  zorganizował  spotkanie  karnawałowe dla seniorów   w ramach kontynuacji projektu pn. „Czas seniora”  w sali Zygmuntówka  w Grali-Dąbrowiźnie.