POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Aktualności

Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie gminy Skórzec.  Rodzice lub prawni opiekunowie zainteresowani zorganizowaniem przez gminę Skórzec dowozu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka lub zwrotem kosztów dowozu dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka własnym samochodem w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 18 sierpnia 2022 r.  Wnioski są do pobrania na stronie gminy Skórzec (poniżej), pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3. Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • osobiście  w sekretariacie Urzędzie Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3
  • lub pocztą tradycyjna na adres; Urząd Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec.

Załączniki:

Poszukiwany właściciel lub nowy opiekun psa

Urząd Gminy Skórzec informuje, że w miejscowości Gołąbek znaleziono psa wskazanego na zdjęciu. Jeśli ktoś poszukuje psa, zna właściciela lub zechce go przygarnąć, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Skórzec w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, tel.: 25 308 11 42. Pies jest bardzo łagodny i przyjaźnie nastawiony do ludzi, reaguje na wołanie, bardzo lubi głaskanie. W przypadku znalezienia się nowego właściciela psa, Gmina Skórzec zapewni usługę weterynaryjną polegającą na szczepieniu, odpchleniu i na życzenie, wykonaniu sterylizacji.

 

Wsparcie dla Gminy Skórzec z budżetu Województwa Mazowieckiego.
9.06.2022 r.  w Zbuczynie Gmina Skórzec podpisała 6 umów w ramach wsparcia z budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 106 000 zł. W imieniu Gminy Skórzec umowy podpisali Wójt Gminy Jerzy Długosz oraz Skarbnik Gminy Skórzec Aneta Cabaj. Podpisane umowy dotyczyły :
  •  Zadania „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2022” – pozyskano kwotę 50 000 zł. Dofinansowanie po 10 000 otrzymają sołectwa:
– GRALA – DĄBROWIZNA – budowa placu zabaw,
– DĄBRÓWKA – ŁUG – modernizacja oświetlenia ulicznego,
– OZORÓW – modernizacja oświetlenia ulicznego,
– DĄBRÓWKA – WYŁAZY II – modernizacja oświetlenia ulicznego,
– ŻELKÓW II (KIESZ) – budowa chodnika.
  •  Zadania „Mazowsze dla Klimatu 2022” – pozyskano kwotę 56 486 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach GOŁĄBEK i STARA DĄBRÓWKA. W imieniu mieszkańców gminy SKÓRZEC bardzo serdecznie dziękujemy za uzyskane wsparcie finansowe
9,9 mln złotych dla Gminy Skórzec – na budowę obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną.

Po ogłoszeniu wyników drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Skórzec otrzymała promesę na środki finansowe w wysokości 9 900 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną tj.: budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stany oraz budowę kompleksu boisk z zapleczem sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, Promesa stanowi 90 % wartości całej inwestycji – pozostałe 10 % pochodziło będzie z budżetu gminy.