POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Aktualności

MIWOP MAZOWSZE 2020 – sprostowanie do ulotki Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Informujemy, iż w treści ulotki opublikowanej przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła pojawił się błąd merytoryczny dotyczący możliwości spalania węgla brunatnego i tzw. węgla czeskiego w przydomowych kotłowniach. Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą na terenie województwa mazowieckiego od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja oraz poprawną ulotkę, która zawiera również wydłużony czas realizacji spisu kotłów CO.

 

Projekt Widoczni-Bezpieczni

Projekt Widoczni-Bezpieczni zgłoszony przez radnego Artura Jastrzębskiego -Pypowskiego oraz jego żony Ewy Jastrzębskiej -Pypowskiej do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, uzyskał drugi wynik w podregionie siedleckim! I zostanie zrealizowany w roku 2021! Była to pierwsza edycja, mamy nadzieję, że nie ostatnia. Jednocześnie czujemy się zobowiązani do pilotowania  Naszego Projektu do szczęśliwego finału. O postępach w pracach będziemy  informować na bieżąco. Wierzymy, że dzięki tej inwestycji uratujemy życie lub zdrowie naszych mieszkańców czyli nas samych. Droga 803 ze Skórca do Siedlec będzie bezpieczniejsza dzięki dobrze oświetlonym przejściom dla pieszych.

„ZDALNA SZKOŁA+” – 30 LAPTOPÓW DO ZDALNEGO NAUCZANIA

Gmina Skórzec pozyskała 75 000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki otrzymanej dotacji po raz kolejny zakupiono sprzęt komputerowy. W tej edycji konkursu jest to 30 nowych laptopów, które w czasie obecnego zamknięcia placówek oświatowych spowodowanych pandemią koronawirusa, pomogą najbardziej potrzebującym aktywnie uczestniczyć w zdalnej edukacji. Zakupiony sprzęt przekazano:

  •  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skórcu – 10 sztuk,
  •  Szkoła Podstawowa w Grali – Dąbrowiźnie – 10 sztuk,
  •  Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Stany – 5 sztuk,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku – 5 sztuk.

W pierwszej edycji konkursu w kwietniu br. zakupiono 40 tabletów za kwotę 60 000 zł.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Święto Odzyskania Niepodległości w Skórcu

Skórzec uczcił 102 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pod pomnikami w Skórcu, zostały złożone wieńce oraz zapalono znicze. W tej ważnej uroczystości, zgodnie z  obowiązującymi obostrzeniami, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych : Wójt Gminy Skórzec – Jerzy Długosz, Przewodniczący Rady Gminy -Krzysztof Kuźma, Wiceprzewodniczący Rady Gminy -Artur Jastrzębski -Pypowski, Radny powiatu siedleckiego -Edward Kokoszka, Dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej -Olga Gajo, Dyr. Gok w Skórcu -Arkadiusz Dołęga, Prezes OSP Skórzec- Mirosław Jurzyk, Stowarzyszenie Sportowe Grupa Biegaczy -Skórzec Biega.

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

,,Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. ”              

  Józef Piłsudski

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia. Dnia 23 kwietnia 1937 r. ogłoszono specjalną ustawą, że 11 listopada będzie świętem niepodległości Polski, które miało wiązać się z datą zakończenia I wojny światowej oraz oddać hołd Józefowi Piłsudskiemu, pierwszemu Marszałkowi Polski, oraz osobie, która 11 listopada 1918 r. objęła zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. Jak głosiła treść ustawy, ten dzień „jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”. Z szacunku dla tych wydarzeń każdy Polak zobowiązany jest do wywieszenia flagi państwowej.

Projekt “Widoczni- bezpieczni”

Drodzy mieszkańcy Gminy Skórzec!! Ważna informacja. Zapraszamy do głosowania na projekt “Widoczni- bezpieczni”. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr. 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce- Skórzec. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych, poprzez montaż oświetlenia na przejściach i zmniejszenie zagrożenia wypadkami. Wpisujemy adres:  www.bom.mazovia.pl   ,wybieramy projekt z puli podregionalnej. W lewym górnym rogu wpisujemy nr. projektu 299.  Niech będzie bezpieczniej. W grupie możemy więcej. Zapraszamy do głosowania.