POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Ogłoszenia

Obwieszczenia Wójta Gminy Skórzec

Obwieszczenia Wójta Gminy Skórzec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Skórzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.