POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Ogłoszenia

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i Żebrak
  1. Uchwała- Uchwalenie miejscowego planu
  2. Rysunek planu
  3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu
  4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec 
  5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec 
  6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec część II– kierunki
  7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec prognoza oddziaływania na środowisko
  8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec rysunek uwarunkowania
  9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec część I – uwarunkowania

 

Kurs e-leamingowy pt. “Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg. Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl oraz na plakacie plik w załączeniu. Informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skórzec przypomina o składaniu wniosków o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej.  Wnioski przyjmujemy do dnia  31 sierpnia 2021 r.