POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

admin

Złote Gody w Skórcu – 08.10.2021 r.

„Złote Gody” to niezwykły jubileusz, tak jak niezwykli są ludzie, którzy go świętują.  Obchodzi się go bowiem po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 8 października2021 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu odbyła się uroczystość dedykowana Jubilatom z terenu Gminy Skórzec.

GALERIA ZDJĘĆ

„POLACY W DAWNEJ PRACY” – KONKURS NA NAJLEPSZA FOTOGRAFIĘ Z DAWNEJ PRACY

Może jeszcze nie wiesz, ale 03.09.2021 r. wyruszył fotograficzny konkurs, którego organizatorem jest portal pracy Aplikuj.pl. Cała zabawa polega na wysłaniu maksymalnie 3 fotografii, które są związane z dawnym życiem zawodowym. Konkurs został stworzony specjalnie dla osób w wieku 50+ z województwa mazowieckiego i podlaskiego, którzy mają ochotę na dawkę rywalizacji i chcą zawalczyć o zdobycie atrakcyjnej nagrody. Fotografie można wysłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego https://www.aplikuj.pl/konkurs-polacy-w-dawnej-pracy-zgloszenie. Można to zrobić do 30.11.2021r. Jeśli nie jest za późno, dołącz do zabawy! Do wygrania telefony czy kursy komputerowe (strefakursow.pl) i ciekawe upominki w postaci przydatnych gadżetów i książek. Więcej szczegółów na naszej stronie konkursowej: https://www.aplikuj.pl/konkurs-polacy-w-dawnej-pracy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i Żebrak
  1. Uchwała- Uchwalenie miejscowego planu
  2. Rysunek planu
  3. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu
  4. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec 
  5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec 
  6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec część II– kierunki
  7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec prognoza oddziaływania na środowisko
  8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec rysunek uwarunkowania
  9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec część I – uwarunkowania

 

Ogłoszenie – Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa Oferenta: Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne

Nazwa zadania: Jesienna pora czasem dla seniora

Rodzaj zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Termin realizacji zadania publicznego: 13.10.2021 r. – 30.11.2021 r.

Data wpływu oferty: 27.09.2021 r.

Status oferty: w trakcie zgłaszania uwag

Wnioskowana kwota dotacji: 5 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji: 5 000,00 zł

Termin i forma zgłaszania uwag: Uwagi do Oferty należy złożyć w terminie do  dnia
8 października 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Skórzec ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, osobiście w Punkcie Obsługi Klienta  – Urząd Gminy Skórzec, elektronicznie na adres: e.murawiec@skorzec.eu lub urzad@gminaskorzec.pl

Załączniki:

Oferta Skórzeckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego

Formularz zgłaszania uwag