CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych i ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych i ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania:
1.    Budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w miejscowości Grala-Dąbrowizna.
2.    Budowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków  w oczyszczalni ścieków w miejscowości Żelków.
3.    Budowa węzła granulacji osadów oraz przebudowa węzła mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w miejscowości Skórzec.