POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej wraz z przebudową istniejącej kotłowni i instalacji CO na gaz przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Projekt umowy
  3. Formularz ofertowy