CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023


Rekrutacja do programu stypendialnego KLASA fundacji BNP Paribas.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, który od 19 lat umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Do tej pory z programu skorzystało blisko 800 uczniów z 350 miejscowości. Program istnieje od 2003 r. Bank BNP Paribas przekazał na jego funkcjonowanie 24 miliony złotych.

 

 

 


Dowożenie uczniów niepełnosprawnych

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci niepełnosprawnych zainteresowani dowożeniem zorganizowanym przez Gminę Skórzec uczniów do przedszkoli, szkół, ośrodków proszeni są o składanie wniosków do 31 lipca 2020 r. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków proszeni są o składanie wniosków do  13 sierpnia 2020 r. Wnioski można składać osobiści w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Skórcu od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 , lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-110 Skórzec.

 


Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Mistrz Recyklingu


15 stycznia 2020r. rozpoczyna się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. To okazja dla uczniów, bo zadanie zachęca do  kreatywności, rozwija zdolności manualne i kompetencje kluczowe, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: to nauczyciel zgłasza do konkursu co najmniej dwuosobowy ekozespół. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencjii odpowiedzialności.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.chlorofil.com.pl
informacja prasowa  Mistrz Recyklingu


Nagrody w konkursie „Pocztówka dla Niepodległej”

12 listopada 2019r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Pocztówka dla Niepodległej”, zorganizowanego
z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tegorocznej edycji wzięło udział 279 uczestników z 22 placówek, wśród nich uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stany, którzy przygotowywali swoje prace pod kierunkiem Pani Moniki Poślady.
Nagrody otrzymali:
–  Amelia  Kulik   klasa  II
–  Martyna  Myrcha  klasa II
–  Lena  Guzek  klasa II
–  Maja  Przybyłek  klasa II
–  Patryk  Jastrzębski   klasa  IV
–  Piotr  Piekart  klasa  VII
Wyróżnienia otrzymali:
–  Mikołaj  Płatkowski  klasa II
– Maja  Rybak  klasa  II
– Wiktoria  Bareja  Klasa  II
– Maja  Biernacka  Klasa II
– Julia  Rybak  klasa II
– Aleksandra  Płatkowska  Klasa  II
Laureatom gratulujemy!
Galeria


#OSEWyzwanie zakończone sukcesem

 

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji ogłosili konkurs #OSEWyzwanie. Adresowany był on do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Zadaniem uczestników było przesłanie pracy plastycznej pt. „ Smart Szkoła”, wykonanej w dowolnej technice. Dodatkowym warunkiem było zgłoszenie szkoły do projektu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) i programu m-legitymacja szkolna. Do wygrania w konkursie było 800 mobilnych pracowni multimedialnych dla szkoły tj.: 16 laptopów do wykorzystania przez uczniów nie tylko podczas informatyki. W województwie mazowieckim wśród 125 laureatów znalazły się: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu i Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stany. Zwycięzcom gratulujemy.


Pracownia informatyczno- językowa w Skórcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 43400 złotych. Pomoc finansowa została przyznana Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego z dnia 10.09.2019r.  w ramach „Mazowieckiego  Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Dzięki tym pieniądzom powstanie i zostanie wyposażona pracownia językowa. W skład wyposażenia wejdzie między innymi tablica interaktywna z projektorem i komputerem, tablety uczniowskie, programy komputerowe do nauczania języków obcych i e-podręczniki, a także ergonomiczne meble i krzesła. Dzięki dobrze wyposażonej pracowni lekcje będą prowadzone w nowatorski i ciekawy sposób, a uczniowie z jeszcze większym zaangażowaniem będą uczestniczyć w zajęciach. Zastosowanie tablicy interaktywnej oraz dotykowych tabletów dla uczniów zwiększy skuteczność procesu dydaktycznego.
Więcej informacji na www.mazovia.pl w zakładce Edukacja/Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych