CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Mistrz Recyklingu


15 stycznia 2020r. rozpoczyna się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. Konkurs został objęty honorowym patronatem Kuratorów i Kuratoriów województwa lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. To okazja dla uczniów, bo zadanie zachęca do  kreatywności, rozwija zdolności manualne i kompetencje kluczowe, w zakresie przyrodniczym i technicznym. Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest praca zespołowa: to nauczyciel zgłasza do konkursu co najmniej dwuosobowy ekozespół. Współpraca wymaga od członków grupy podziału obowiązków, konsekwencjii odpowiedzialności.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.chlorofil.com.pl
informacja prasowa  Mistrz Recyklingu