POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Zamówienia aktualne

Przetarg RG.271.15.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Budowa placów zabaw na terenie Gminy Skórzec”
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4.  Informacja z otwarcia ofert 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.14.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług ul. Mickiewicza oraz wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Dąbrówka Ług i Wólka Kobyla”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zadanie 2 specyfikacja

Zadanie 3 specyfikacja

4.Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.13.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowościach: Teodorów kierunek Gołąbek, Dąbrówka Ług ul. Bajkowa i Skarżyn”
 1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 592071-N-2020
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załączniki 1-8 do SIWZ
 4. Dokumentacja techniczna Dąbrówka Ług
 5. Dokumentacja techniczna Skarżyn
 6. Dokumentacja techniczna Teodorów
 7. Informacja z otwarcia ofert
 8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty