POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Zamówienia aktualne

RG.721.19.2022 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Identyfikator postępowania
 3. SWZ załączniki
 4. Załączniki dodatkowe dokumenty cz.1
 5. Załączniki dodatkowe dokumenty cz.2
 6. Uchwała nr XLIV-368-22
 7. Odpowiedzi na pytania SWZ
 8. WPF zmiany 28.10. 2022
 9. Uchwała zmiany budżet 28.10.2022
 10. Odpowiedzi na pytania do SWZ 2
 11. RB Z III KW. 2022
 12. NDS III KW. 2022
 13. RB N III KW. 2022
 14. załącznik 5 projekt umowy ze zmianami
 15. Odpowiedź na pytania do SWZ 3
 16. Informacja o wyborze_