CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Obwieszczenia Starosty Siedleckiego z dnia 10.06.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi powiatowej nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec-do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany”.

Obwieszczenia Starosty Siedleckiego z dnia 10.06.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi powiatowej nr 3605W Kotuń-Chlewiska-Nowaki-Skórzec-do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany”.