CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogłoszenia Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2024 r. Sygn. akt I Ns/24 dotyczącego odszkodowania za dz. nr 405/1 o pow 0,0027 ha i nr 402/3 o pow. 0,0021 ha ustalone decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 14 listopada 2023 r. znak G.683.24.6.2023.

Ogłoszenia Sądu Rejonowego w Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2024 r.  Sygn. akt I Ns/24 dotyczącego odszkodowania za dz. nr 405/1 o pow 0,0027 ha i nr 402/3 o pow. 0,0021 ha ustalone decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 14 listopada 2023 r. znak G.683.24.6.2023.