CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przetarg RG.271.14.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług ul. Mickiewicza oraz wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Dąbrówka Ług i Wólka Kobyla”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zadanie 2 specyfikacja

Zadanie 3 specyfikacja

4.Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty