CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Zamówienia archiwalne

Przetarg RG.271.21.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 2

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przetarg RG.271.19.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 1053/2 w m. Ozorów”
  1. Ogłoszenie o zamówieniu 
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    3. Informacja z otwarcia ofert

    4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg RG.271.15.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Skórzec”
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

4.  Informacja z otwarcia ofert 

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg RG.271.14.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowości Dąbrówka Ług ul. Mickiewicza oraz wymiana opraw oświetleniowych w miejscowości Dąbrówka Ług i Wólka Kobyla”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zadanie 2 specyfikacja

Zadanie 3 specyfikacja

4.Informacja z otwarcia ofert

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty