CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przetarg RG.271.13.2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w miejscowościach: Teodorów kierunek Gołąbek, Dąbrówka Ług ul. Bajkowa i Skarżyn”
  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 592071-N-2020
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki 1-8 do SIWZ
  4. Dokumentacja techniczna Dąbrówka Ług
  5. Dokumentacja techniczna Skarżyn
  6. Dokumentacja techniczna Teodorów
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty