CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Poniatowskiego 31
Centrala: tel. 25 644-20-40 wew. 24

Telefon alarmowy do zgłoszeń TYLKO w sytuacjach kryzysowych

czynny poza godzinami urzędowania, w soboty, niedziele i dni świąteczne

600-467-328

Telefon alarmowy służy wyłącznie do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego w obszarze realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej takich jak:

  •  – zgłoszenia podejrzeń lub rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z tych powodów podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu przez lekarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami w trybie telefonicznym,
  • – zgłoszenia dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu przez diagnostów laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w trybie telefonicznym,
  • – wystąpienia zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zaraźliwą,
  • – masowych zatruć pokarmowych, podejrzenia zanieczyszczenia zbiorowych ujęć wodnych zaopatrujących mieszkańców w wodę do spożycia,
  • – zagrożenia bioterroryzmem.

Telefon alarmowy NIE JEST INFOLINIĄ i nie służy do udzielania informacji o funkcjonowaniu PSSE w Siedlcach.

Oddział Zakaźny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (Szpital Miejski)
tel. 25 632 20 61-69 wew. 213, 214; 662 156 987.

Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.