CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Rolnictwo dla klimatu

W ramach projektu „Rolnictwo dla klimatu” realizowanego przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu „Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych”, chciałybyśmy podzielić się z Państwem informacjami i infografikami dotyczącymi problemu suszy, w celu szerzenia świadomości społecznej na jej temat. Byłoby nam niezmiernie miło, gdyby zdecydowali się Państwo przekazać te informacje mieszkańcom swoich gmin drogą mailową, poprzez umieszczenie ich na swoich stronach internetowych lub w formie papierowej na tablicach ogłoszeniowych. Chciałybyśmy zaznaczyć, iż Państwa zaangażowanie byłoby nieocenioną pomocą nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla środowiska. Ponadto takie działania bardzo korzystnie wpływają na reputację obszaru.