CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Zakład Gospodarki Komunalnej w Skórcu podaje do wiadomości numer alarmowy, pod którym będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodociągowo – kanalizacyjnej:  660-252-022