CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Szanowni Państwo,

Informuję, że na terenie Gminy Skórzec nadal prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła (inwentaryzacja pieców). Ankietę realizuje na zlecenie Gminy Skórzec firma:  Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja. Pracownicy z ww. firmy posiadają identyfikatory i stosowne upoważnienia.  Pozyskują od mieszkańców dane dotyczące: lokalizacji budynku, typu budynku, powierzchni ogrzewanej budynku, rodzaju stosowanego ogrzewania i stosowanego kotła (ilość, klasa, moc itp.), rodzaju i ilości stosowanego paliwa, informacje dotyczące modernizacji budynku oraz czy mieszkaniec planuje w przyszłości wymianę systemu grzewczego jeśli tak to na jakieSzczegółowe informacje o mieszkańcach, jak numer telefonu czy numer PESEL nie są wymagane w ramach inwentaryzacji źródeł ciepła. W przypadku zaistniałych wątpliwości co do tożsamości ankieterów i pozyskiwanych przez nich danych proszę kontaktować się z Urzędem Gminy Skórzec, dzwoniąc pod numer tel. 25 308 11 44. Mając na względzie ograniczenia czasowe i panującą sytuację epidemiologiczną prosimy mieszkańców Gminy Skórzec o pełną mobilizację i wypełnianie ankiety online poprzez link umieszczony pod tym postem. Osoby, które nie są w stanie wypełnić ankiety online mogą wypełnić ją bezpośrednio w gminie (telefonicznie pod nr tel. 25 308 11 44 lub osobiście w pokoju nr 2). Ankietę proszę wypełnić niezwłocznie. Przeprowadzenie przez samorządy gminne inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, wynika z Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 9595)Dokument powyższy jest aktem prawa miejscowego obowiązującym na terenie całego województwa mazowieckiego. 

W związku z powyższym informuję, że wypełnienie ankiety przez mieszkańców Gminy Skórzec jest obowiązkowe.

Link do ankiety:

  1. https://ankieta.deltapartner.org.pl/ewidencja_zrodel_ogrzewania_13

lub

  1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc63xDjidvLZSZgpPIESMupiMAUAKsslLxIsWTai6B-jKTOYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0