CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

WzMOCnij swoje otoczenie

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, jednostka OSP Dąbrówka Ług dokona zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i hełmów, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu działań jednostki, w tym naszej gminy! Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/www.wzmocnijotoczenie.pl