CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 (Uwaga liczba miejsc ograniczona)

 W okresie wakacji 2023 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników               z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Za pośrednictwem Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 26 dzieci z chorobami układu oddechowego, urodzonych w latach 2008 – 2016 (7-15 lat). Turnus rehabilitacyjny  dla dzieci z chorobami układu oddechowego zostanie zorganizowany   w  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w okresie od 13 lipca do 2 sierpnia 2023r.

 Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Załączniki: