CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Opracowania dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella

Powszechność bytowania bakterii Legionella w środowisku wodnym, przy powstawaniu sprzyjających warunków do jej rozwój, może skutkować zachorowaniami na legionellozę, chorobę ciężkiego zapalenia płuc. Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi w układzie oddechowym poprzez inhalację skażonego aerozolu. Zakażenie nie przenosi się poprzez picie skażonej wody, ani z człowieka na człowieka. Przedstawione opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy, stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).
Informujemy, że podane publikacje udostępnione są na prośbę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nie są informacją o występowaniu bakterii Legionella na terenie Gminy Skórzec.

Informacje dotyczące bakterii Legionella