CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przebudowa budynku świetlicy w Żebraku

Gmina Skórzec realizuje operację pn. „Przebudowa budynku świetlicy w m. Żebrak” współfinasowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 • Wartość całkowita: 245.220,24 zł
 • Poziom dofinansowania: 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji
 • Wysokość dofinasowania: 126.856,00 zł

Zakres prac do wykonania:

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty wewnętrzne – wykończeniowe,
 • stolarka drzwiowa i okienna,
 • konstrukcja dachu,
 • docieplenie ścian,
 • opaska, chodnik i schody zewnętrzne,
 • podjazd dla niepełnosprawnych,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej,
 • instalacja wody zimnej,
 •  instalacja wody ciepłej,
 • przyłącze napowietrzne ZN-P + rozdzielnia główna RGS,
 • instalacje elektryczne wewnętrzne,
 • instalacja odgromowa,
 • instalacja bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania,
 • roboty demontażowe.