POWIĘKSZ TEKST
  • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Projekty

Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Skórzec w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie dla zadania „Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Skórzec w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się” z Programu wyrównywania różnic między regionami III: w obszarze B. Dzięki realizacji projektu wybudowano windę i zlikwidowano bariery architektoniczne w Urzędzie Gminy Skórzec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki

Gmina Skórzec otrzymała dotację ze  środków  finansowych budżetu  Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwą „ Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki”. Zakres wykonanych prac obejmował m. in:

  •  pogłębianie zbiornika przez wypchnięcie zamulenia pod stopy skarpy średnio 50 cm,
  • wykonanie palisady z kołków lub słupów Ø10-12 cm i dł. 1,2 m wbitych w grunt kat. I-III,
  • wykonanie podwójnej opaski z kiszki faszynowej 2 x Ø 15 cm,
  • umocnienie skarp zbiornika geowłókniną pod kosze siatkowe,
  • budowle siatkowo-kamienne –wykonanie 390 m2 koszy z siatki stalowej 4.0×3.0x0.15,
  • obsiew skarp powyżej koszy siatkowo-kamiennych i wokół zbiornika mieszanką traw.

 

 

 

 

 

 

 

Mazowsze dla Sołectw 2022

Gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie ze  środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowsze dla Sołectw 2022” w kwocie 40.000 zł. na:

  •  modernizację oświetlenia w Gminie Skórzec w miejscowościach: Dąbrówka-Ług, Ozorów, Dąbrówka-Wyłazy II,
  •  budowę placu zabaw w miejscowości Grala-Dąbrowizna.

W ramach zawartych umów wykonano wymianę starych opraw oświetleniowych  na nowe LED, budowę linii oświetleniowej napowietrznej oraz zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe  oraz elementy małej architektury dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.