CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Projekty

PONAD 750 000 ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE SKÓRZEC

Prawie 100 inwestycji w powiecie siedleckim otrzymało wsparcie od Sejmiku Województwa Mazowieckiego na ponad 6,5 mln zł. Wśród BENEFICJENTÓW znalazła się również Gmina Skórzec, która otrzymała ponad 750 000 zł na realizację 7 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie umowy podpisały Pani Elżbieta Lanc i Pani Janina Ewa Orzełowska, natomiast ze strony Urzędu Gminy w Skórcu Wójt Gminy – Jerzy Długosz oraz z-ca Skarbnika Jadwiga Oknińska. Dotyczyły one:

  1. MAZOWSZE DLA SPORTU 2024 – Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na stadionie gminnym w m. Dąbrówka – Ług – KWOTA 223 491 zł.
  2. MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH – Modernizacja świetlicy w Skórcu – KWOTA 200 000 zł.
  3. MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNYCH 2024 – Modernizacja strażnicy w TRZCIŃCU oraz zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP DĄBRÓWKA – ŁUG. – KWOTA 190 000 zł.
  4. MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024 – Mazowieckie Instrumenty Aktywizacji Sołectw dla Dąbrówka – Wyłazy II, Żebrak, Wólka – Kobyla, Dąbrówka – Stany, Gołąbek, Żelków II (KIERZ). – KWOTA 90 000 zł.
  5. MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2024 – Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Skórcu. KWOTA 37 500 zł.
  6. MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT 2024 – Zapobieganie bezdomności zwierząt – KWOTA 10 000 zł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OTRZYMANE WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ! 

 

Dobre wieści dla OSP w Skórcu

W  sobotę, 2 marca,  w siedzibie Gminy Siedlce odbyło się uroczyste podpisanie 7 umów na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu siedleckiego w tym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu.

W spotkaniu uczestniczyli: Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Panie Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Pani Monika Tchórznicka, Wójt Gminy Skórzec Pan Jerzy Długosz, Skarbnik ,Gminy Skórzec Pani Aneta Cabaj, Prezes OSP w Skórcu – druh Piotr Adamiak, Naczelnik OSP w Skórcu – druh Grzegorz Chromiński, Skarbnik OSP w Skórcu – druh Maciej Gdaczyński, Wójtowie i przedstawiciele Urzędów Gmin oraz Druhny i Druhowie z jednostek OSP które również dostały wsparcie na nowe wozy.

Gmina Skórzec uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 634 111,40 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP KSRG w Skórcu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 922 484,00 zł.  Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki, które pozwolą na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo w naszej gminie.

WSPARCIE POWIATU SIEDLECKIEGO DLA SPORTU W GMINIE SKÓRZEC

28 lutego, w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski, Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek oraz Członkowie Zarządu Powiatu; Kazimierz Prochenka i Edward Kokoszka podpisali umowy z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń oraz wręczyli symboliczne czeki organizacjom. Powiat Siedlecki, w tym roku udzielił wsparcia organizacjom na realizację zadań zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na kwotę 330 tys zł.  Wsparcie finansowe otrzymał UKS Naprzód Skórzec. Dziękujemy zarządowi klubu za zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportową, a radnemu powiatowemu – Edwardowi Kokoszce za wspieranie tych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 360914W w miejscowości Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec” został zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koszt całkowity wykonanych prac: 604 205,00zł

Wartość dofinansowania: 475 676,00zł

 W ramach zadania został wykonany remont drogi gminnej nr 360914W (ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego) w miejscowościach Dąbrówka-Ług na odcinku 772,3m.

Wykonano remont jezdni, poboczy i zjazdów.