CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

PONAD 750 000 ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE SKÓRZEC

Prawie 100 inwestycji w powiecie siedleckim otrzymało wsparcie od Sejmiku Województwa Mazowieckiego na ponad 6,5 mln zł. Wśród BENEFICJENTÓW znalazła się również Gmina Skórzec, która otrzymała ponad 750 000 zł na realizację 7 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie umowy podpisały Pani Elżbieta Lanc i Pani Janina Ewa Orzełowska, natomiast ze strony Urzędu Gminy w Skórcu Wójt Gminy – Jerzy Długosz oraz z-ca Skarbnika Jadwiga Oknińska. Dotyczyły one:

  1. MAZOWSZE DLA SPORTU 2024 – Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na stadionie gminnym w m. Dąbrówka – Ług – KWOTA 223 491 zł.
  2. MAZOWSZE DLA LOKALNYCH CENTRÓW INTEGRACYJNYCH – Modernizacja świetlicy w Skórcu – KWOTA 200 000 zł.
  3. MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNYCH 2024 – Modernizacja strażnicy w TRZCIŃCU oraz zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP DĄBRÓWKA – ŁUG. – KWOTA 190 000 zł.
  4. MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2024 – Mazowieckie Instrumenty Aktywizacji Sołectw dla Dąbrówka – Wyłazy II, Żebrak, Wólka – Kobyla, Dąbrówka – Stany, Gołąbek, Żelków II (KIERZ). – KWOTA 90 000 zł.
  5. MAZOWSZE DLA CZYSTEGO POWIETRZA 2024 – Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w Skórcu. KWOTA 37 500 zł.
  6. MAZOWSZE DLA ZWIERZĄT 2024 – Zapobieganie bezdomności zwierząt – KWOTA 10 000 zł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OTRZYMANE WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH !