CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Dobre wieści dla OSP w Skórcu

W  sobotę, 2 marca,  w siedzibie Gminy Siedlce odbyło się uroczyste podpisanie 7 umów na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu siedleckiego w tym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu.

W spotkaniu uczestniczyli: Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego Panie Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Pani Monika Tchórznicka, Wójt Gminy Skórzec Pan Jerzy Długosz, Skarbnik ,Gminy Skórzec Pani Aneta Cabaj, Prezes OSP w Skórcu – druh Piotr Adamiak, Naczelnik OSP w Skórcu – druh Grzegorz Chromiński, Skarbnik OSP w Skórcu – druh Maciej Gdaczyński, Wójtowie i przedstawiciele Urzędów Gmin oraz Druhny i Druhowie z jednostek OSP które również dostały wsparcie na nowe wozy.

Gmina Skórzec uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 634 111,40 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP KSRG w Skórcu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 922 484,00 zł.  Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki, które pozwolą na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo w naszej gminie.