CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Dobra pora na aktywnego seniora

Dnia 17 lipca 2019 r. w Grali Dąbrowiznie  w sali Zygmuntówka  odbyło się drugie międzygminne  spotkanie Lokalnych Klubów Seniora w ramach projektu pn. „Dobra pora na aktywnego seniora „ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu w partnerstwie z gminnymi  ośrodkami pomocy społecznej w Zbuczynie , Kotuniu, Wiśniewie i Siedlcach  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Projekt  realizuje program prozdrowotny, edukacyjny i aktywności społecznej. W spotkaniu uczestniczyło  120 osób z w/w gmin oraz władze gminy Skorzec P. Jerzy  Długosz –  Wójt  Gm. Skórzec, Skarbnik –  P. Aneta Cabaj  ,Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Skórzec P. A. Jastrzębski – Pypowski. Program imprezy : występy artystyczne Lokalnego Klubu seniora w Skórcu, wspólna zabawa i biesiada oraz inscenizacja pt. „Pchła szachrajka „w wykonaniu  Koła Gospodyń Wiejskich „Paka z Żebraka „ i przyjaciele.

E.Łastowska

Galeria zdjęć