CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

260 tysięcy zł dofinansowania na ul. Cmentarną

Wójt Gminy Skórzec informuje, że gmina Skórzec otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizowanej inwestycji rozbudowy ulicy Cmentarnej. Kwota dofinansowania wynosi  261 461,00 zł, co stanowi 75% wartości II etapu zadania. Zadania objęte dofinansowaniem obejmuje wykonanie rozbudowy ulicy Cmentarnej o szerokości 5 m na długości 314 m, w zakresie: nawierzchnia jezdni asfaltowa z obustronnymi żwirowymi poboczami o szerokości 0,75 m