CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Pracownia Językowa dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 43400 złotych. Pomoc finansowa została przyznana Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego z dnia 10.09.2019r.  w ramach „Mazowieckiego  Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Dzięki tym pieniądzom powstanie i zostanie wyposażona pracownia językowa. W skład wyposażenia wejdzie między innymi tablica interaktywna z projektorem i komputerem, tablety uczniowskie, programy komputerowe do nauczania języków obcych i e-podręczniki, a także ergonomiczne meble i krzesła. Dzięki dobrze wyposażonej pracowni lekcje będą prowadzone w nowatorski i ciekawy sposób, a uczniowie z jeszcze większym zaangażowaniem będą uczestniczyć w zajęciach. Zastosowanie tablicy interaktywnej oraz dotykowych tabletów dla uczniów zwiększy skuteczność procesu dydaktycznego. Więcej informacji na www.mazovia.pl w zakładce Edukacja/Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych