CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skórcu otrzymał mobilną pracownię internetową

Informujemy, że Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu #OSE Wyzwanie dokonała rozstrzygnięcia i przyznała nagrody. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, najliczniej z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Nasz szkoła  przystąpiła do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła szkoła wysłała na konkurs  pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Autorką pracy jest Paulina Piekart z klasy VII b. Szansę na wygraną zwiększała deklaracja  szkoły do do udziału w  programach: OSE Hero oraz CodeWeek.