CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Informacja

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu dotycząca realizacji projektu „Czas Seniora”
Informacja
Plakat