CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Aplikacja mobilna Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm 112. Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR).
Więcej o aplikacji Alarm 112
https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112