CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Otwarty konkurs ofert Województwa Mazowieckiego
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 197/105/20 z dnia 10 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2020 r. w obszarze ” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2 „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
    Ogłoszenie o konkursie ofert
    http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=47
    Generator ofert konkursowych