POWIĘKSZ TEKST
 • A  A  A  A  
CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

Organizacje pozarządowe

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

 Link informacji:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne.html

 

MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na stronie www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Organizacje” udostępnił narzędzie pn. „MAPA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”. Ta baza jest stworzona dla organizacji pozarządowych jako narzędzie łączące społeczeństwo z organizacjami pozarządowym. MAPA jest ważnym elementem w propagowaniu zaangażowania obywateli w dialog i partycypację społeczną. Urząd Marszałkowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na ich stronie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków

Informujemy, że od 17 listopada 2021 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

 • NABÓR 7/2021 – „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
  Kwota alokacji: 1 115 458,68 zł
 • NABÓR 8/2021 – „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”
  Kwota alokacji: 1 062 321,12 zł
 • NABÓR 9/2021 – „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowania przestrzeni publicznej”
  Kwota alokacji: 1 015 766,72 zł
 • NABÓR 10/2021 – „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”
  Kwota alokacji: 173 344,32 zł
 • NABÓR 11/2021 – „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”
  Kwota alokacji: 144 115,76 zł