CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Warsztaty komiksowe w Gminnej Bibliotece w Skórcu

13 lutego Gminna Biblioteka w Skórcu zorganizowała warsztaty komiksowe, które poprowadził Pan Zbigniew Masternak, autor wielu książek, twórca scenariuszy filmowych i komiksów. Uczestników spotkania powitał Wójt Gminy Skórzec Pan Jerzy Długosz. Szczególnym elementem było wykonanie przez dzieci komiksu, który nawiązywał do wydarzeń i miejsc związanych z Gminą Skórzec. Na koniec wyróżniono pięć osób oraz omówiono prace. Każdy z uczestników otrzymał dyplom.