CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS „Naprzód” Skórzec

Działając na podstawie § 20 ust. 1 i 4  statutu Klubu Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” Skórzec zaprasza wszystkich członków Klubu na  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze.

Termin zebrania: 17.03.2020 roku, godz. 19:00 (I termin), 19:15 (II termin)
Zapraszamy:

  • Wszystkich pełnoletnich członków Klubu.
  • Pozostałe osoby ( rodziców, sympatyków)  – aby móc uczestniczyć w zebraniu
    z prawem wyborczym należy
    dostarczyć trenerowi klubowemu lub innym osobom funkcyjnym uzupełnioną deklarację członka zwyczajnego Klubu  oraz wnieść opłatę na konto Klubu (najpóźniej do piątku 13 marca br.) w wysokości 20 zł za rok 2019 lub w dniu zebrania do godz. 18:55.
  • Przypominamy, że tylko członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2019 mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący.
  • Deklaracja członkowska klubu dostępna będzie na stronie  www.zspskorzec.pl ,   konto klubu BS Siedlce O/ Skórzec 11 9194 0007 0055 0491 2000 0010

Miejsce zebrania: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu ul. Siedlecka 9

          Ogłoszenie o  zebraniu